Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 10 de juliol del 2024

CARRER DE L'ESGLÉSIA

El carrer de l'Església rep aquest nom per la catedral de Terrassa, situada al costat de l'edifici parroquial de l'antiga basílica del Sant Esperit, núm. 1 d'aquest carrer. És un carrer per a vianants del centre històric de Terrassa. Fem una mica d'història d'aquest carrer terrassenc atenent al llibre de Baltasar Ragón: Els carrers de Terrassa L'any 1900. A l'inici del segle XX, aquest carrer conserva encara algun establiment fundat a mig segle enrere, quan els cotxes que feien els viatges a Martorell i Rubí amb combinació dels trens d'Igualada, tenien la seva parada a Cal Francisquet, barber, i a cal Pau de la Mosca, on avui hi ha la farmàcia (Farmàcia Miquel Mach), n hi havia un cartell a la façana que deia: "Casa de Comida antiga del Pau". (Pàgina, 46 ELS CARRERS DE TERRASSA L'ANY 1900, Baltasar Ragón, R. de La Galera).

Carrer de l'Església vist des de la Plaça Vella. Foto AF Jordi Plana i 

Nieto (IMG 10160, 14/03/2024)

Un dels edificis significatius del carrer de l'Església, és la Casa Parroquial de la Catedral de Terrassa, situat al número 1 i al costat de la Catedral. 

Els plànols de la Casa Prioral varen ser signats el més de maig de 1925 per l'arquitecte barceloní Alejandro Soler. El nou edifici de planta baixa i dos pisos està adossat a la Catedral de Terrassa (abans basílica del Sant Esperit) i és d'estil neoclàssic. Els elements arquitectònics de la façana, actualment són els mateixos que podem observar en els plànols inicials.

Casa parroquial de la Catedral de Terrassa. Foto AF Jordi Plana i
Nieto. (IMG 10164, 14/03/2024)
 
Pràcticament davant de la Casa Parroquial de la Catedral de Terrassa, trobem la Casa Miquel Mach. La Casa Miquel Mach és un edifici singular situat al carrer de l'Eglésia del centre de Terrassa (Districte I). Actualment ocupa els números 12, 14 i 16 del del carrer de l'Església, tot i que només consta el núm 16. L'edifici fou bastit per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, qui el va construir en dues fases, la primera l'any 1913 i la segona l'any 1922. Tot i que fou dissenyat per Lluís Muncunill, arquitecte modernista, aquest presenta pocs elements constructius típics del modernisme i molts l'enquadren dins de l'arquitectura popular, fet també discutible.
 
Casa Miquel Mach núm, 12,14 i 16 del carrer de l'Església. Foto AF
Jordi Plana i Nieto. (IMG10178, 14/03/2024)
 
Seguint amb la descripció del carrer de l'Església de Baltasar Ragón (1900): La casa Ros fou renovada l'any 1873. Aquesta casa era coneguda pels nostres avis per Cal Pau Nista, perquè en ella hi vivia un músic nomenat Pau Ros , que fou nomenat organista del Sant Esperit el dia 24 de gener del 1734 i els terrassencs li deien el Pau, abreujant la paraula organista: Pau Nista. (Pàgina 46, ELS CARRERS DE TERRASSA L'ANY 1900, Baltasar Ragón, R. de La Galera).
 
Casa Marià Ros, carrer de l'Església núm 17. Foto, AF Jordi Plana i
Nieto. (IMG 6315, 14/03/2024)
 
La primera casa que es va construir per ordre d'En Marian Ros, al carrer de l'Església fou en l'any 1842, i en tenir-la mig feta l'Ajuntament prengué l'acord derecular l'edifici per la banda del carrer del Portal Nou. 
Hom recordarà que l'entrada per dit carrer era molt estreta, però llavors, en Ros va contestar l'Ajuntament dient-li que ja havia fet tard, que ell tenia les obres tan avançades que el recular li ocasionaria un gros perjudici; l'Ajuntament no tingué més remei que autoritzar-li la continuació de les obres, amb la condició de què el que mancava edificar, fos posat a la ratlla oficial. D'aquí ve que el carrer era estret tot el tros que ocupava la casa, i sobtadament s'eixamplava en començar el patí. (Pàgina 36, LES CASES PAIRALS DE TERRASSA, Baltasar Ragon, R. de la Galera).
 
En l'any 1874 es construí el nou edifici i el carrer continuà estret. Fa poc, el dia 21 de juliol de 1926, l'Ajuntament acordà eixamplar l'entrada del carrer del Portal Nou, indemnitzant a l'actual propietari En Marian Ros amb la quantitat d'unes 60.000 pessetes. (Pàgina 36, LES CASES PAIRALS DE TERRASSA, Baltasar Ragon, R. de la Galera).
 
L' actual Casa Marià Ros és obra de l'arquitecte i mestre d'obres de l'Ajuntament de Terrassa Miquel Curet i Roure, qui la bastir entre 1873 i 1874, tot seguint les tendències arquitectòniques de l'eclecticisme.

L'edifici tot i les modificacions que ha patit, el pas dels anys i les pintades vandàliques, encara conserva la seva dignitat senyorial d'uns temps passats que mai tornaran, tot mantenint el relleu de les construccions senyorials de la Terrassa de la segona meitat del segle XIX. La casa s'inspira en les construccions de la burgesia catalana a Barcelona de la dècada de 1840, amagades en la trama urbana de barris com Pedralbes i Sant Gervasi.
 
Residència Sant Josep Oriol de Terrassa. Carrer de l'Església, núm 9
(IMG 10179, 14/03/2024)

La residència Sant Josep Oriol és un centre privat sense ànim de lucre, amb l'objectiu d'oferir una atenció integral als residents, inspirat amb els criteris de les Germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat de "Nuestra Señora". Està situada al número 9 del carrer de l'Església.
 
Tornant a la Casa Miquel Mach, tot seguit, fem referència als comerços actuals situats als baixos d'aquest edifici dissenyat per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, que ocupen els números 14 i 16 del carrer de l'Església.

Detall de la botiga Ana Òptics, núm 16 del carrer de l'Església. AF 
Jordi Plana i Nieto. (IMG 10178, 14/03/2024

Detall de la croissanteria Croissants de París, carrer de l'Església, 16
Foto AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10213, 14/03/2024)

Detall de la botiga Cucuna, carrer de l'Església núm. 14, ara situada a
l'edifici situat a la dreta, carrer de l'Església núm 12. Foto AF Jordi
Plana i Nieto. (IMG 10183, 14/03/2024)
 
A la vorera esquerra i davant de la Casa Miquel Mach trobem el restaurant Calmista, situat al núm. 7 del carrer de l'Església. Aquest restaurant situat al centre de Terrassa, ofereix una cuina mediterrània de mercat amb productes de qualitat. Restaurant petit molt ben decorat i amb un parell de taules a l'exterior (davant l'entrada al carrer de l'Església).
 
Detall de l'entrada al restaurant CALMISTA. Carrer de l'Església, 7
Foto, AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10175, 14/03/2024)
 
Al costat de la Residència Sant Josep Oriol, situat en el número 15, trobem un dels edificis de la repressió durant la dictadura franquista a Terrassa: La comissaria General de la Policia Governativa. Aquest edifici, actualment tancat i amb un estat d'abandonament i força deteriorat, es dedicava a vetllar per "l'ordre públic" reben i executant les ordres directes de les autoritats polítiques franquistes, al marge de les decisions dels jutges; investigant aquells ciutadans que eren considerats "sospitosos" pel règim franquista, aconseguint confessions de culpabilitat a garrotades i tortures.
 
Imatge de l'antiga seu de la comissaria General de la Policia Governa-
tiva de Terrassa. Foto, AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10106/14/03/2024)

Canviem de vorera i ens situem a la dreta del carrer de l'Església i ens situem davant del número 18 del carrer de l'Església, aquí trobem Fotos Ortiz, l'estudi fotogràfic més antic de Terrassa en funcionament. A més a més de serveis típics com les fotos de carnet, també ofereix serveis fotogràfics per a sessions d'esdeveniments especials, fotografies d'estudi i revelat...
 
Detall de la la botiga Fotos Ortiz, carrer de l'Església núm 18. Foto,
AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10205, 14/03/2024)
 
Casa Castella, es va fundar l'anya1790, al carrer de l'Església, 20-24 i on durant anys s'hi podia observar un cap de cavall que servia de reclam just sobre la porta d'entrada de l'establiment. L'establiment estava dedicat a les guarnicions: cuirs d'aparells per a carruatges, cavalls i ortopèdia.
 
Actualment, als baixos de l'edifici del carrer de l'Església, núm 22, hi trobem una franquícia de la perruqueria Llongueras.
 
L'edifici del carrer de l'Església núm 22, és una de les construccions privades més antigues de Terrassa, a la façana de l'edifici podem observar una placa que fa referència a la fundació en aquest edifici de la botiga de guarnicions CASA CASTELLA, fundada l'any 1790.
 
Detall de la placa que fa referència a la fundació de la casa de guar-
nicions Casa Castella a l'edifici núm. 22 del carrer de l'Església.
Foto AfF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10207, 14/03/2024)
 
Casa núm. 22 del carrer de l'Església. Foto,
AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10204, 14/03/2024)

Detall de l'antiga botiga de guarnicions Casa Castella. Font AMAT
 
Detall de la franquícia Llongueras, situada al núm. 22 del carrer de
l'Església. Foto AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10202, 14/03/2024)

 
Final del carrer de l'Església, cantonada amb el carrer del Portal Nou.
Foto, AF Jordi Plana i Nieto. (IMG 10208, 14/03/2024)

Vista aèria del carrer de l'Església. Font Google Maps
 
Fonts consultades:
 
Rafel Comes Ezequiel
Les Cases Pairals de Terrassa, Baltasar Ragon, R. de la Galera
Els Carrers de Terrassa l'Any 1900, Baltasar Ragon, R. de la Galera
Món Terrassa, Manel Oller
 
 GL
 
Carrer de l'Església-Plaça Vella, 41º33'43,23" N - 2º00'41,78" E
Carrer de l'Església - Carrer Portal Nou, 41º33'41,23" N -  2º00'42.43" E
 
TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA 
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011
 

dilluns, 17 de juny del 2024

LA CASONA. RUTLLA NÚM. 25 TERRASSA

Aquesta casa situada en el carrer de la Rutlla número 25 de Terrassa, fou construïda l'any 1907, atenent al projecte constructiu de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada. L'edifici disposa de diferents elements arquitectònics que haurien de ser catalogats com a bens d'interès cultural del patrimoni de Catalunya: La façana del carrer de la Rutlla (finestra del pis i cornisa d'estil modernista), l'escala interior de cargol (amb la seva lluerna), els mosaics hidràulics del primer pis i especialment la nau posterior amb les seves voltes i lluernes, dissenyades per l'arquitecte modernista Lluís Muncunill i parellada.

Detall de la façana de la casa núm 25 del carrer de la Rutllla núm. 25,

Dissenyada per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada el 1907.

(IMG 10076. Foto AF Jordi Plana i Nieto, 12/06/2024)

La façana, obra de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, molt modificada a la planta baixa, conserva el disseny original de l'arquitecte Muncunill, tot i el seu deteriorament per manca de conservació.

Una línia d'imposta separa les façanes de la planta baixa i el pis. De perfil arrodonit segueix el contorn de la llossada del balcó que presenta una barana de ferro forjat. Una porta en arc conopial rebaixat, dóna accés al balcó. L'obertura de la porta presenta brancals i llinda de pedra amb perfils rectangulars. Per damunt de la porta uns motius florals decoren l'arc conopial rebaixat i el timpà. Aquesta composició és idèntica a la de les finestres de la casa Joan Barata del carrer Sant Pere de Terrassa. També cal destacar la potent cornisa amb el gablet de línies sinuoses que corona la façana. La façana d'aquest pis conserva part de l'arrebossat imitant carreus.

Detall de la façana de la casa núm. 25 de la Rutlla
de Terrassa. (IMG 10088. Foto AF Jordi Plana
i Nieto, 12/06/2024)
 
La façana de la planta baixa no conserva cap element constructiu del disseny de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.
La planta baixa alberga la botiga "La Casona", que fou una de les botigues més prestigioses de l'últim terç del segle passat especialitzada en llistes de noces, actualment reconvertida en botiga de mobles i complements de decoració (Mobles Terrassa).
 
Detall de l'escala interior dissenyada per l'arquitecte Lluís Muncunill i
Parellada, l'any 1907. (IMG 10256. Foto AF Jordi Plana i Nieto,
12/06/2024)
 
De l'interior de l'edifici, cal destacar l'escala de cargol dissenyada per Muncunill, amb la seva lluerna, en un estat de conservació excel·lent i els mosaics hidràulics del primer pis.

Detall de la lluerna de l'escala de cargol. (IMG 10254. Foto AF Jordi
Plana i Nieto, 12/06/2024)
 
L'any 1920, el fuster Antoni Aguilar Molins demanà permís a l'Ajuntament de Terrassa per a construir un taller de de fusteria a l'interior de la cassa número 25 de del carrer de la Rutlla, de conformitat amb el plànol i projecte de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, situant la nau de la fusteria darrera el patí de la casa i amb accés posterior pels terrenys del Vapor Gran, avui dia pel carrer De Miquel Cases.

Expedient constructiu de la nau industrial de
fusteria demanada per Antoni Aguilar Molins
situada al carrer de la Rutlla núm. 25 de Te-
rrassa (IMG 10076. Foto AF Jordi Plana i
Nieto, 12/06/2024)
 
Expedient constructiu de la nau industrial de
fusteria demanada per Antoni Aguilar Molins
situada al carrer de la Rutlla núm. 25 de Te-
rrassa (IMG 10077. Foto AF Jordi Plana i
Nieto,12/06/2024)
 
Plànol de la nau industrial dissenyada
per Lluís Muncunill i Parellada. (IMG
10081. Foto AF Jordi Plana i Nieto, 
12/06/2024)
 
Plànol de la part davantera de la nau industrial.
(IMG 10082. Foto AF Jordi Plana i Nieto, 
12/06/2024)
 
 
Expedient constructiu de la nau industrial de
fusteria demanada per Antoni Aguilar Molins
situada al carrer de la Rutlla núm. 25 de Te-
rrassa (IMG 10078. Foto AF Jordi Plana i 
Nieto, 12/06/2024)
 
Expedient constructiu de la nau industrial de
fusteria demanada per Antoni Aguilar Molins
situada al carrer de la Rutlla núm. 25 de Te-
rrassa (IMG 10080. Foto AF Jordi Plana i 
Nieto, 12/06/2024)
 
Aquesta nau encarregada a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, amb les seves voltes catalanes i lluernes, es conserva actualment sense modificacions del projecte inicial. Aquest element arquitectònic de gran interès patrimonial, hauria d'incorporar-se al catàleg d'edificis històrics d'interès cultural del municipi de Terrassa per tal de fer possible la seva conservació, juntament amb la façana del núm 25 de la Rutlla i la seva escala interior que formen part de la mateixa casa. Seria imperdonable que l'Ajuntament de Terrassa no garantís la seva protecció de cara el futur.
 
Accés a la nau industrial pel carrer De Miquel
Casas, part posterior del número 25 del carrer
de la Rutlla, 25. (IMG 10245. Foto AF Jordi Plana
i Nieto, 12/06/2024)
 
Detall de les voltes, pilars i lluernes de la nau de fusteria encarregada
pel fuster Antoni Aguilar Molins a l'arquitecte Lluís Parellada i Muncunill
el 1920 (darrera de la casa número 25 del carrer de la Rutlla. (IMG 
10249, foto AF Jordi Plana i Nieto, 12/06/2024)
 
Detall d'una de les lluernes de la nau de la fusteria d'Antoni Aguilar.
 (IMG 10249. Foto AF Jordi Planai Nieto, 12/06/2024)

Detall d'una serra pintada pel fuster Antoni Aguilar i restes de cartells
de l'època encolats a la paret de la nau de la fusteria. (IMG 
10249, foto AF Jordi Plana i Nieto, 12/06/2024)
 
Cartells encolats a la paret de la nau de fusteria del carrer de la Rutlla
25. (IMG. 10252, foto AF Jordi Plana i Nieto, 12/06/2024)
 
Cartell encolats a la paret de la nau de fusteria del carrer de la Rutlla
25. (IMG. 10252, foto AF Jordi Plana i Nieto, 12/06/2024)
 
Casa de La Rutlla, 25 (arquitecte Lluís Mun-
cunill i Parellada (1907) (IMG. 10237, foto 
AF JordiPlana i Nieto, 12/06/2024)
 
Com a curiositat, la publicació terrassenca el Món Terrassa, assigna a la casa del número 25 de la Rutlla l'existència d'un comerç de banys públics gestionats per Antonio Bruguera. Però Joaquim Verdaguer i Caballé, els situa a l'altra vorera del carrer, concretament en el número 28.
 
" A principis del segle XX (1912) hi havia un servei de banys públics, al carrer de la Rutlla núm 25, els Baños Públicos Antonio Bruguera. Aquest establiment s'anunciava a la premsa local informant dels preus amb els quals es regia el servei; "precios de primera clase, un baño con ropa 1,50 ptes; un baño sin ropa 1,25 ptes, (amb roba i sense fa referència a l'ús o no de tovalloles). Abonamientos para 9 baños con ropa 11 ptes; 9 baños sin ropa 9,5 ptes. Segunda clase un baño con ropa 1,25 ptes; un baño sin ropa 1 pta"  Joaquim Verdaguer i Caballé, Situa aquests banys al número 28 del Carrer de La Rutllla (error) el Mon Terrassa els situa al número 25 del mateix carrer. Els banys van estar oberts fins el 1919. Qui té raó ? Jo no he trobat documentació que confirmi una casa o una altra com establiment dels banys, tot i consultar a l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Ara bé, cal dir que gràcies a en Rafel Comes i Ezequiel, disposem de dos anuncis publicitaris de l´època, que fan referència a dos negocis d'Antonio Brugera situats al número 25 de la Rutlla de Terrassa. El primer publicita els preus dels banys situats al número 25 de la Rutlla, propietat d'Antonio Bruguera.

Anunci dels banys públics d'Antonio Bruguera, situats al
carrer de la Rutlla núm. 25, Font Rafel Comas i Ezequiel.
 
 
Antonio Bruguera, durant les mateixes dates, també va regentar un magatzem de materials de construcció ("depósitos, lavaderos, tuberias y alambre"), situat al carrer de la Rutlla-25, amb un altre de la seva propietat, situat al carrer de Galileu 75-77.
 
A partir de 1919 no hi han més anuncis dels banys. L'any  1920, el fuster Antoni Aguilar Molins demana permís d'obres per a la construcció d'una nau industrial de fusteria, situada a la part posterior de la casa de la Rutlla 25. El projecte de la nau, fou encarregat a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada i la nau es conserva actualment.
Durant l'últim terç del segle XX, l'edifici albergà un establiment especialitzat en llistes de noces, LA CASONA, el més prestigiós de Terrassa. Uns anys abans de la pandèmia de COVIT, LA CASONA fou traspassada a Mobles Terrassa, botiga de mobles i complements per la llar, actualment oberta.

Factura d'una comanda del magatzem d'Antoni Brugera situat al carrer
de La Rutlla, número 25. Font Rafel Comes i Ezequiel.

Els banys i urinaris públics eren comuns a l'inici del segle XX, doncs la falta d'aigua corrent i les necessitats fisiològiques i d'higiene del poble en general i dels passavolants de visita a la ciutat feia indispensable la posada en servei d'establiments per al bany i per orinar.

Fonts consultades:
AMAT
Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
Rafel Comes i Ezequiel
Joaquim Verdaguer i Caballé
Món Terrassa
FITXA


NOM ............................................................ La Casona i Nau fusteria Antoni Aguilar Molins

UBICACIÓ ................................................... Carrer de la Rutlla, 25

PROMOTOR ............................................... Antoni Aguilar Molins (nau per a fusteria)

ARQUITECTE ............................................. Lluís Muncunill i Parellada

CASA DE LA RUTLLA NÚM 25 .................. Arquitecte Lluís Muncunill i Parellada

ANY DE LA CASA ....................................... 1907
 
ANY D'OBERTURA DELS BANYS ............. 1912

ANY DE CONSTRUCCIÓ DE LA NAU .......  1920

ESTIL ARQUITECTÒNIC ............................ Modernisme

ÚS ACTUAL ................................................. Comercial

ESTAT DE CONSERVACIÓ ......................... Façana molt deteriorada.

PROTECCIÓ ................................................ Hauria d'incorporar-se al catàleg d'edificis històrics de Terrassa.
 

GL
 
41º 33' 38,28'' N - 2º 00' 43,18'' E. TERRASSA
 
TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA 
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa1987 - 2011