Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 4 de febrer del 2019

LA BARATA

La Barata és una casa pairal situada en el municipi de Matadepera. Parlarem d'aquesta casa en el blog Passejant per Terrassa per la relació de la família Barata amb la ciutat de Terrassa. L'origen de les primeres construccions del conjunt de cases de la Barata es remunta al segle XIV. "Nº 159 de 6 de març de 1330, primera nota que fa referència a la ubicació de La Barata, nota que en poder del notari regint la Sacristia de Terrassa el sr. prior de dita vila a 6 de les calendes de març de 1330 Fra Guillem, Abat del monestir de Sant Llorenç del Munt de consentiment de tot el fonament dóna i estableix a Ramon Barata, ciutadà de Manresa i a Constança sa muller una peça de terra per cultiu i edificar casa situada en el terme de Matadepera i en el lloc dit a Llinars, qual peça compra a dit Abat i convent de la muller de Bernat Xpiani del mas Roure amb altre rebut del mateix notari dit dia i any, la qual peça de terra termina a solixent amb el mas Gelaberts, a mig dia amb un aragall que és entre mig de la peça de terra i els honors d'en Llacuna i del mas Roure, a ponent amb honors del mas Moratons i a tramuntana amb honors del mas Querol. Amb pacte que a dita peça de terra edifiqués dit Barata casa en la qual hagués de fer construir residència"

La Barata. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6914, 07/12/2018)

La casa pairal ha estat propietat de la família Barata des del seu establiment en aquest indret. Es troba situada en l'antic camí ral de Barcelona a Manresa, està formada per un conjunt de construccions juxtaposades que s'estenen sobre una plana mirant a la carretera que va de Terrassa a Talamanca passant per Matadepera. Una de les construccions més antigues de La Barata corresponen a l'hostal situat al costat del mas i del camí ral de Barcelona a Manresa, aquest hostal va estar obert durant més de cinc segles donant servei als viatgers que transitaven el camí ral. Els Barata es van establir a Matadepera com a pagesos, dedicant-se a l'adquisició de terres productives que després posaven en mans d'altres per la seva explotació a canvi d'un sou, i utilitzant la figura de l'hereu evitar la fragmentació de la propietat. Els Barata, un cop establerts sobre el camí ral i comprovar la gran quantitat de viatgers que el transitaven, ben aviat van posar-hi un hostal, la situació estratègica de l'establiment en poc temps va afavorir el seu èxit.

Portal Major de la casa pairal de La Barata, en el camí ral de Barcelona
a Manresa. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6894, 07/12/2018)

Dues façanes conserven dos finestrals gòtics originals amb mainell, els altres dos finestrals varen ser reconstruïts després dels danys ocasionats l'any 1936. La Barata va ser víctima dels assalts dels bandolers que assaltaven als viatgers que transitaven el camí ral de Barcelona a Manresa. Estan documentats dos intents de segrest de fills dels Barata pels bandolers de l'època. Un va ser realitzat per la banda dels Avinyonesos el 1615, però l'hereu segrestat va aconseguir fugir. L'altre, va ser un intent de segrest frustrat, que va tenir lloc el gener de 1613 pel bandoler Sastre Domingo, autor d'un centenar llarg d'assassinats.
La inseguretat en el tram del camí ral situat a l'alçada de l'hostal de la Barata va determinar la implicació de la família Barata en el comú de Matadepera, així en el període que va del 1542 al 1645 (etapa més forta del bandolerisme), 7 membres de la família Barata varen ser batlles de Matadepera.
L'activitat de l'hostal, obert durant més de cinc segles, es complementà amb l'explotació forestal i agrícola. A l'interior de la casa destaca el mobiliari de diferents èpoques, la cambra del bisbe d'estil isabelí i diverses col·leccions entre elles la de ceràmica catalana.

A la façana que dóna davant la carretera destaca l'edifici de planta rectangular amb arcs rebaixats en els baixos i galeries amb arc de mig punt a la primera plant i arcs rebaixats a la segona planta. La teulada és a dues aigües de teula àrab.

Detall de les galeries de la façana de La Barata que dóna a la Ctra
de Terrassa a Talamanca. Foto, AF Jordi Plana (IMG 6900, 07/12/2018)


Detall de la pallissa i l'era de La Barata. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 6912, 07/12/2018)

A la part més alta del pla de La Barata i a 71 passes del portal Major, situada sobre un tossal, s'aixeca la capella de Sant Roc de La Barata, construïda pels mestres d'obres Ramon i Joan Sorís (pare i fill) l'any 1622. A la capella s'hi accedeix per una escalinata flanquejada a dreta i esquerra per dues fileres de xiprers. La capella de Sant Roc, és de creu llatina, amb la coberta a dues aigües i d'estil barroc.

Capella de Sant Roc de La Barata. Foto, Jordi Plana.
(IMG 6886, 07/12/2018)

 
La capella va sofrir la barbàrie en dos períodes, durant la Guerra del Francès i durant l'ocupació de La Barata l'any 1936, en el que la capella fou incendiada. Acabada la Guerra Civil, l'interior de la capella fou reconstruïda per na Teresa Gual, esposa d'Antoni Barata, seguint l'orientació de Josep Rigol i Fornaguera director de la Junta de Museus de Terrassa.

Interior de la capella de Sant Roc de La Barata. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 6852, 07/12/2018)

La Barata i la capella van sofrir molts danys durant l'ocupació del 1936, acabada la guerra, la casa pairal fou rehabilitada per l'arquitecte Jeroni Martorell i Terrats durant la dècada del 1940.

 Jeroni Martorell i Terrats, arquitecte modernista
(Calella 1876, Barcelona 1951) Font Viquipèdia.

GALERIA DE FOTOS

Portal Major de La Barata sobre el camí ral de Barcelona a Manresa.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6895, 07/12/2018)

Mural de Sant Roc. Capella de Sant Roc de La Barata. Foto, AF
Jordi Plana. (IMG 6860, 07/12/2018)


Capella de Sant Roc de La Barata. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6890, 07/12/2018)


 Balconades en galeries de la casa pairal de La Barata. Foto, AF
Jordi Plana. (IMG 6902, 07/12/2018)

 Façana lateral esquerra de La Barata. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6903, 07/12/2018)

Pallissa i era de La Barata. Foto, AF Jordi Plana. 
(IMG 6910, 07/12/2018)

Lateral dret de La Barata. Foto AF Jordi Plana. (IMG 6906, 07/12/2018)

Imatge aèria de La Barata i la capella de Sant Roc.
Font Google Earth.

HISTÒRIA

L'any 1.330, Ramon Barata, veí de Manresa, compra al Monestir de Sant Llorenç  del Munt uns terrenys situats sobre la riera de les Arenes (Matadepera), sobre el camí ral de Barcelona a Manresa, per edificar la seva casa.

L'any 1622, Joan Sentís bisbe de Barcelona, donà permís a Miquel Roca i Barata per construir una capella al costat de La Barata.

La importància religiosa de la capella de Sant Roc de la Barata és deu al canonge Barata, Reverend Francesc Barata i Muntanyà, nat a La Barata (1667-1749), teòleg i escriptor.

L'any 1821 Antoni Barata i Matas (Matadepera 1772, 1850), advocat i polític català, fou ministre d'Hisenda durant el Trienni Liberal.

Antoni Barata i Matas. Font Viquipèdia.

Joan Barata i Quintana (1854-1923), amic personal d'Alfons Sala, va promoure la construcció de la carretera de Terrassa a Talamanca.

Joan Barata i Qintana. Font Viquipedia.

Maria Teresa Barata i Gual, pedagoga i editora catalana, guardonada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 1999, fundadora de l'Escola l'Avet de Terrassa i de l'Escola Montcau la Mola de Matadepera, escoles en la línia pedagògica catalanista i dins l'humanisme cristià. També cal destacar la seva dedicació a la creació d'una línia de llibres de text en català de gran qualitat.

FITXA

Nom ...................................................... La Barata

Any de construcció ............................... A partir de 1330

Restauració .......................................... 1940

Arquitecte ............................................. Jeroni Martorell (autor de la restauració)

Capella ................................................. 1622

Mestre d'obres ...................................... Ramon i Joan Sorís.

Estil de la capella .................................. Barroc

Ús ......................................................... Residencial

Estat ..................................................... Molt bo

Protecció ............................................... Inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de 
                                                                Catalunya.

Identificador .......................................... IPAC 27447

GL
41º 38' 28'' N - 1º 59' 26'' E. MATADEPERA

Altres enllaços d'interés

Casa Joan Barata, carrer de Sant Pere de Terrassa


Capella de Sant Roc de La Barata, interior

Agraïments

Maria Teresa Barata i Gual

Joan Vert i Barata 

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011