Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 14 de desembre del 2018

LA CAPELLA DE SANT ROC DE LA BARATA. EXTERIOR PART I

Capella de Sant Roc de la Barata
En aquesta entrada del blog Passejant per Terrassa parlarem de la casa pairal de la Barata i de la seva capella consagrada a Sant Roc. Si bé la casa està situada en el terme municipal de Matadepera, dedicaré dues entrades a aquesta masia per la gran relació i significació de la família Barata amb la ciutat de Terrassa, des de que aquesta era una vila fins l'actualitat, en aquest blog ja vaig fer una referència a la casa Joan Barata del carrer de Sant Pere de Terrassa.

En aquesta primera part parlarem de la capella de Sant Roc de la Barata, situada a l'esquerra de la façana principal de la casa pairal de la Barata i uns quatre metres per sobre del nivell d'aquesta.

Detall de la Capella de Sant Roc de la Barata. Foto AF Jordi Plana.
(IMG 6887, 07/12/2018)

El 10 de febrer de 1622, Joan Sentís bisbe de Barcelona, concedí permís a en Miquel Roca i Barata, casat amb na Elisabet Barata i Margarit, per aixecar una capella amb planta de creu llatina dedicada a Sant Roc, situada al costat de la casa pairal de la Barata, a 71 passes del portal Major i dins dels límits de la parròquia de Matadepera.

Façana principal de la Capella de Sant Roc de la Barata. Foto, AF 
Jordi Plana. (IMG 6881, 07/12/2018)

La capella està formada  per una nau amb transsepte i capçalera plana. S'accedeix per unes escales de pedra flanquejades a dreta i esquerra per una sèrie de xiprers. Fou construïda amb el termini d'un any pels mestres d'obres Ramon Sorís i el seu fill Joan Sorís (1622-23). La façana principal té un revestiment de propietats impermeables acabat amb esgrafiats geomètrics. 

La façana principal presenta una composició simètrica amb un eix central determinat per la porta rectangular, emmarcada per dues pilastres esculpides als laterals i una llinda de pedra d'inspiració clàssica, per damunt de la porta i en el mateix eix vertical, una rajola de ceràmica fa constar la propietat de la capella de Sant Roc a la Barata. Seguint l'eix vertical i per sota del vèrtex de la teulada hi ha un petit òcul de pedra amb vitralls policromats. Sobre la teulada a dues aigües hi ha un campanar d'espadanya. Les façanes de la capella estan coronades per una cornisa formada per teules i dentellons entre dues filades de maó pla.

Detall de la porta de la Capella de Sant Roc de la Barata. Foto, AF
Jordi Plana. (IMG 6880 ampliació, 07/12/2018)

 Detall de l'òcul, els esgrafiats i la cornisa de la Capella de Sant
Roc. (IMG 6883 ampliació, 07/12/2018)

Detall del campanar d'espadanya de la Capella de Sant Roc de la
Barata. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6883 ampliació, 07/12/2018)

Història

La capella es va construir amb poc més d'un any, doncs el juny de 1623 Mn. Pau Barata, rector de Matadepera, ja la va beneir. Dins el complex de les cases de la Barata, prop del portal Major de la casa pairal de la Barata (71 passes d'aquest) i a l'esquerra del camí ral de Barcelona a Manresa que travessa la . La capella va permetre que amos i pagesos de l'entorn de la Barata poguessin complir el precepte d'assistir a missa cada diumenge, i també per la gent que en els dies de precepte s'hostejaven a l'hostal, funció que va tenir durant bastants anys aquesta masia en ple camí ral de Barcelona a Manresa.

Un dels Barata que cal destacar per la seva vinculació a la capella, fou el canonge Barata, Reverend Francesc Barata i Muntanyà. Nat el 1667 a la Barata, prevere al bisbat de Barcelona, va viure divuit anys a Roma i retornà a la Barata amb el "Lignum Crucis", que havia estat lliurat pel papa Benet XIII, el Papa Luna (Lignum Crucis: reliquiari que conté un fragment de la Creu de Crist, actualment es conserva a la basílica de Santa Maria del Pi).
Al cap de poc també hi aporta, procedent de Roma, un fragment dels sagrats ossos de Sant Roc en un reliquiari, també aconsegueix "la Indulgència Plenària, per aquells que visitin la capella, a partir de les vespres del dia de Sant Roc, fins a la posta" que concedeix el papa Climent XII. En Francesc Barata i Muntanyà va morir a la Barata, el mateix lloc on va néixer a l'edat de 82 anys.

Capella de Sant Roc de la Barata (planta de creu llatina). Foto AF
Jordi Plana. (IMG 6886, 07/12/2018)

Molts són els privilegis que la capella acumula al llarg dels segles, així com també vicissituds: la profanació del reliquiari, en l'època del francès i també la complexa història dels frontals de l'altar a partir del 1936, de la que ja parlarem en la propera entrada del blog, La Capella de Sant Roc de la Barata. Interior Part II

En la festivitat de Sant Roc s'hi ha anat celebrant misses i cants dels goigs. A mig segle XX, encara apareixia algú per a guanyar la Indulgència Plenària, per a sorpresa de la mainada de la casa pairal de la Barata. La capella de Sant Roc de La Barata, ha estat sempre lligada a la família Barata i encara ho està.

Altar de la capella de Sant Roc de la Barata amb la imatge al darrera
de Sant Roc. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6851, 07/12/2018)
 
Fonts consultades

La capella de Sant Roc de La Barata. Església Terrassa
Na Maria Teresa Barata i Gual

Fitxa

Nom .......................................................... Capella de Sant Roc de la Barata

Any de construcció ................................... 1622-23

Mestres d'obres ........................................ Ramon Sorís i Joan Sorís

Any de benedicció .................................... 1623

Beneïda per .............................................. Mn Pau Barata Rector de Matadepera

Darrera Restauració ................................. 1940 (Interior), per na Teresa Gual, seguint els
                                                                    consells de Josep Rigol director del Museu de
                                                                    Terrassa.

Ubicació ................................................... La Barata, ctra. de Terrassa a Talamanca, km 9.
                                                                   Matadepera.

Estil .......................................................... Barroc

Estat de conservació ............................... Molt bo

Juntament amb la casa Pairal de la Barata està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Identificador IPAC 27447.

GL

41º 38' 28'' N - 1º 59' 26'' E. MATADEPERA

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011