Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 30 de juny de 2020

FONT DEL RASOT TERRASSA

La vila de Terrassa, està situada entre dos corrents d'aigua, la riera del Palau a ponent ,i una altra riera a llevant la continuació del torrent de Santllehí, aquest fou utilitzat durant l'edat mitjana per fer el fossat de la vila de Terrassa, que discorria pels carrers dels Gavatxons i de l'Església, més cap a l'est pel carrer de la Font Vella, seguia cap sud travessant el carrer del Portal Nou i el Vapor Gran per anar al clos del Rasot entre els actuals carrers de San Francesc i Sant Genís, on es trobava amb el torrent que provenia del del fossat del castell palau. En aquesta confluència, davant de l'antic Vapor Gran, que havia estat un torrent, és on s'ubica actualment la Font del Rasot.


Font modernista del Rasot. Foto, AF Jordi Plana. 
(IMG 7468, 28/06/2020)

La font és una peça de ferro colat que fou encarregada per l'Ajuntament de Terrassa i inaugurada l'any 1887 durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Domènec Domingo i Margarit (03/07/1885 - 31/12/11890) i encarregada a la foneria: Tallers Abelló i Cia, l'empresa va ser fundada l'any 1819 com a serralleria de Francesc Abelló, a la cantonada dels carrers de la Rutlla i del Vall. Amb el pas del temps i per atendre les necessitats de la ciutat de productes de ferro colat, l'empresa evolucionà cap a la fabricació de productes de foneria, i construcció de peces per a la indústria tèxtil terrassenca. Gran part dels canvis produïts a l'empresa tenen lloc durant la direcció de Joan i Isidre Abelló, doncs l'any 1877 Isidre fou regidor de l'Ajuntament de Terrassa i va ser el promotor per tal de dotar a la vila de Terrassa d'un servei d'extinció d'incendis, fet que va fer necessari comptar amb gran quantitat de material fabricat amb peces de fosa. L'any 1879, Isidre Abelló i Espinalt es converteix en alcalde de Terrassa (01/07/1879 - 23/05/1980).

Font del Rasot. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 7449, 28/06/2020)

La fosa o ferro colat és un procés de fabricació en el que s'introdueix en un motlle, generalment de sorra, un aliatge de ferro amb més d'un 2% de carboni. Les foses presenten una elevada colabilitat, fet que fa possible la seva utilització en la fabricació de peces fabricades per fusió i emmotllament: estàtues, tapes de clavegueram, boques d'incendis, reixes, reixes per embornals, piques per a fonts, fanals, columnes... El ferro colat presenta una gran duresa i per contra una certa fragilitat a un gran impacte.

Detall dels dos cavallets de mar i la petxina sobre l'arc de mig punt.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 7451, 28/06/2020)

La font consta de quatre cosos, el cos inferior és una base de pedra, damunt d'aquesta un segon cos format per un prisma rectangular i un semicilindre que determina la pica, les dues peces de ferro colat, el tercer cos està format per un prisma recta rectangular, també de ferro colat. A la part davantera trobem una aixeta o brollador de llautó centrat en un cercle amb motius florals, per sobre un arc de mig punt, per sobre de l'arc dos cavallets de mar a dreta i esquerra i entre ells una petxina. Per sota de l'aixeta destaca un gran escut de la ciutat de Terrassa. 

Detall dels cavallets i la petxina de la Font del Rasot. Foto, AF Jordi
Plana. (IMG 7458, 28/06/2020)

Detall de l'escut de la ciutat de Terrassa, sota l'aixeta de la Font
del Rasot. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 7459, 28/06/2020)

El quart cos de la Font del Rasot és una columna estriada coronada per una estructura que imita un peveter tornejat. He parlat de quatre cossos, tot i que tres d'ells, els que corresponen al ferro colat, varen ser construïts pels Talleres de Fundición de Hierro y Construcción de Máquinas de Juan e Isidro Abelló, d'una sola peça emmotllada.

Anunci de la foneria Abelló, que va fer la Font del Rasot.
Font, Joaquim Verdaguer i Caballé.

   


 Detall de la columna i el falç peveter o brollador
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 7452, 28/05/2020)

L’any 1887, el 14 de gener, s’inaugurava la font construïda pels germans Abelló, situada al carrer Sant de Genís, prop al carrer de Sant Francesc, en el lloc conegut popularment com el Rasot.
L’any 1995, durant el mandat de l'alcalde de Terrassa, Manuel Royes i Vila (20/04/1979 - 12/04/2002), amb la remodelació de l’espai es va restaurar la font vuitcentista deteriorada pel pas del temps.

Font del Rasot. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 7454, 28/06/2020)

Detall de l'aixeta de la Font del Rasot. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 7460, 28/06/2020)

  Nom de la font inscrit en relleu en el lateral de llevant. Foto, AF
Jordi Plana. (IMG 7457, 28/06/2020)

Font del Rasot, Terrassa, carrer de Sant Genís, cantonada amb
carrer de Sant Francesc.


GL

41º 33' 33,47'' N - 2º 00' 45,21'' E 

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada