Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 14 d’octubre de 2017

ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA I COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Terrassa disposa d'un patrimoni documental molt ric, l'arxiu municipal de la ciutat s'inicia amb un fragment de còdex del segle IX i arriba fins els nostres dies. Els documents i fonts documentals arxivats els podem trobar en dos edificis:

- Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Terrassa (AMAT), situat al carrer del Pantà, núm 20. Aquest controla tots els documents municipals des del moment de la seva creació, tot garantint la seva autenticitat, integritat i utilitat. L'edifici també alberga l'Arxiu fotogràfic format per diversos fons i col·leccions fotogràfiques relacionats amb la ciutat de Terrassa.

- Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental (AHT-ACVOC), situat al carrer Baldrich, núm 268. Aquest conté la documentació més antiga, formada per 177 fons documentals (notarials, particulars, d'entitats, empresarials, la cartografia del segle XIX i XX, ...)

Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental
Carrer Baldrich, nuúm 268. Foto, AF Jordi Plana.

En aquesta entrada del blog només parlarem de l'Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental i del seu edifici. El 26 d'abril de 1982, sota el mandat de l' alcalde de Terrassa, Manuel Royes i Vila, se signà el conveni per a la creació de l'arxiu, que rebé el nom d'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. La seva constitució va representar un gran impuls per a l'Arxiu Històric de Terrassa creat l'any 1937.

Accés principal a l'AHT-ACVOC. Foto, AF Jordi Plana.

El 9 de juny de 2014, sota el mandat de l'alcalde Terrassa Jordi Ballart i Pastor, s'inaugurà el nou edifici de l'AHT-ACVOC, situat al carrer Baldrich, núm 268, obra de l'arquitecta Isabel Rodon. L'edifici de l'arxiu es el resultat de la rehabilitació de dues naus industrials construïdes l'any 1956 i que havien estat utilitzades com seu de la funerària de Terrassa. L'edifici disposa de grans finestrals que donen una gran lluminositat a l'interior, tot pintat de blanc. La nova façana portant està perforada amb una successió de forats romboïdals i triangulars que defineixen l'interior i l'exterior de l'edifici generant espais sempre diferents. 

Detall de la façana de l'Arxiu Històric de Terrassa. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici consta d'una planta baixa de 1600 metres quadrats disposats en grans espais diàfans i amb sostres de gran altura, destinats a sales ús públic i de treball, i un semi-soterrani de 1600 metres quadrats amb els seus accessos i el moll de càrrega.

 Detall de la façana lateral de l'Arxiu Històric de Terrassa
Foto, AF Jordi Plana.

L'arxiu està dividit en tres sectors, un primer sector al semi-soterrani de cinc dipòsits convencionals més un sisè per a formats especials. Un sector de tres dipòsits, amb un moll de càrrega i descàrrega i secció de desinfecció, de neteja i de magatzem. Un tercer sector amb un dipòsit convencional, sala de treball, sala de digitalització, dos dipòsits refrigerats per a fotografies, sala de consulta i una sala polivalent.

 
 Detall de la façana principal i de les façanes laterals.
Foto, AF Jordi Plana.

A l'Arxiu Històric de Terrassa podem trobar moltíssims documents que fan referència a Terrassa i la Comarca del Vallès Occidental agrupats en diversos calaixos de consulta, entre els que destaquen: Guia de fons de l'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental i Arxiu Històric de Terrassa en format ISSUU, per accedir-hi cliqueu Guia de Fons. Dades generals i serveis, per accedir-hi cliqueu DGiS. Quadre de fons, per accedir-hi cliqueu QdeF. Agenda i activitats, per accedir-hi cliqueu AiA. Servei didàctic, per accedir-hi cliqueu SD. Els documents escollits, per accedir-hi cliqueu EDE. Publicacions, per accedir-hi cliqueu publicacions. Formularis, per accedir-hi cliqueu formularis. Galeria d'imatges, per accedir-hi cliqueu GdeI. Recursos per als investigadors, per accedir-hi cliqueu RpaI. Premsa històrica digitalitzada, per accedir-hi cliqueu PHD. Cercador de fons i documents, per accedir-hi cliqueu CFD. Catàleg de les biblioteques especialitzades, per accedir-hi cliqueu CBE. Dades bibliogràfiques de Terrassa, per accedir-hi cliqueu DBT...

FITXA

Nom de l'edifici: ...........................Arxiu Històric de Terrassa

Situació: ......................................Carrer Baldrich, núm 268

Arquitecte: ...................................Isabel Rodon

Any de construcció: .....................2013 - 2014

Data d'inauguració: ......................9 de juny de 2014

Estil arquitectònic: .......................Noves tendències

Ús: ...............................................Públic

Superfície: ...................................3200 metres quadrats

Tel: ...............................................93 7397068

Edifici construït aprofitant dues naus industrials aixecades l'any 1956.

GL 41º 33' 55'' N - 2º 00' 39'' E. TERRASSA - (VALLÈS OCCIDENTAL) - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987- 2011

diumenge, 8 d’octubre de 2017

MAGATZEM BADRINAS SALLENT I Cia

Deixem la masia de Ca l'Ubach coneguda popularment com Cal Conco, travessem el petit passatge que comunica el pla de la masia i entrem al carrer del Camí Fondo, just a l'esquerra ens trobem amb el magatzem Badrinas Sallent i Cia. L'edifici havia estat propietat de la família Badrinas a finals del segle XIX, i l'any 1900 fou utilitzat com a magatzem tèxtil, amb el nom de magatzem de cal Badrinas Sallent i Cia i amb el temps albergà altres raons socials i llogaters. El 1936 en el pis hi tenia la seu la CEDA. A la postguerra encara va ser magatzem tèxtil de Sallent i Cia.
Magatzem Badrinas i Cia, carrer del Camí Fondo, núm 35.

L'edifici està situat al carrer del Camí Fondo, núm 35, consta de planta baixa, pis i golfes i és de planta rectangular.

La façana de la planta baixa presenta cinc obertures en arc rebaixat i llinda motllurada de color blanc. Tres de les obertures corresponen a portals que donen accés als locals en què es van dividir els baixos i les altres dues obertures corresponen a finestrals amb reixes de ferro forjat.

 Detall d'una de les portalades i d'un dels finestrals.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana del pis presenta també cinc obertures que mantenen la simetria de la façana. Les obertures són en arc rebaixat, una de les quals (esquerra) tapiada i les altres quatre amb balcons dos amb voladís de llossada rectangular motllurada seguint la línia d'imposta i dos més sense voladís situats de forma alternada, els quatre presenten baranes de ferro forjat. Per damunt de les cinc obertures, una línia d'imposta motllurada separa la façana del pis de la façana de les golfes.

 Detall de dos dels balcons del pis, un amb voladís i l'altre sense.
Foto, AF Jordi Plana.

A la façana de les golfes hi ha cinc finestres en arc rebaixat, tres tapiades i dues obertes. Les finestres de les golfes mantenen l'alineació vertical amb les obertures del pis i de la planta baixa.

La façana està coronada per una cornisa recta sostinguda per una sèrie de petites mènsules.

Detall de les mènsules que sostenen la cornisa.
Foto, AF Jordi Plana

Deixem a la nostra esquena el magatzem Badrinas Sallent i Cia, baixem pel carrer del Camí Fondo i ens dirigim al carrer de Sant Pere per fer unes compres...

Fonts consultades
Rafel Comes i Ezequiel
GL 41º 33' 57'' N - 2º 00' 47'' E. TERRASSA - (VALLÈS OCCIDENTAL) - CATALUNYA


TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987- 2011

dissabte, 7 d’octubre de 2017

XEMENEIA DE LA MANUFACTURA AUXILIAR II

Aquesta xemeneia troncocònica s'aixeca en una nova placeta, de nova construcció, envoltada d'edificis residencials. La placeta, en la que l'element arquitectònic principal és la xemeneia de la segona fàbrica de la Manufactura Auxiliar SA, té el nom de plaça de la Llançadora, situada a la vorera dreta del carrer del Pare Font i ocupa part dels terrenys de l'antiga fàbrica tèxtil de tints i acabats.

 Xemeneia de la fàbrica Manufactura Auxiliar II SA. Plaça de la
Llançadora. Foto, AF Jordi Plana.

La xemeneia presenta un fust troncocònic de maó vist. Té una alçada de 32 m, la seva base té un diàmetre de 3m i que s'estreny fins a 2,8 m a la corona, per tant el fust és quasi cilíndric. La xemeneia està protegida amb cèrcols metàl·lics i coronada amb un collarí motllurat.

 Detall del collarí de la xemeneia de la Manufactura Auxiliar II.
Foto, AF Jaordi Plana.

Detall dels cèrcols metàl·lics de protecció. Foto, AF Jordi Plana.

La xemeneia s'aixeca en una placeta voltada de nous edificis, situada al solar que ocupava part de la segona fàbrica de tints i acabats de l'empresa tèxtil Manufactura Auxiliar, que va ser construïda durant els primers anys de la postguerra (1940-41).

L'Ajuntament de Terrassa va posar a la nova plaça el nom de Plaça de la Llançadora.

Detall de la plaça de la Llançadora. Foto, AF Jordi Plana.

La llançadora és un giny que fou inventat el 1733 per John Kay. La llançadora (element dels telers), permet passar el fil de la trama a través de l'ordit colpejant-la automàticament gràcies a un sistema de cordes. La llançadora fou un dels grans invents de la primera Revolució Industrial, doncs va augmentar la productivitat dels telers, a partir de l'invent de la llançadora els telers podran teixir peces més amples i més ràpidament.

Detall d'una llançadora. Foto, AF Jordi Plana.

La xemeneia de la Manufactura Auxiliar II està situada a la plaça de La Llançadora, que té les seves entrades pels carrers de Baldrich i de Sant Sebastià del barri del Segle XX de Terrassa.

La xemeneia està protegida com a bé cultural d'interès local. Identificador IPAC 42258.

GL 41º 33' 22'' N - 2º 00' 37'' E. TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987- 2011