Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 19 de juliol de 2023

L'ALCALDE MANUEL ROYES I VILA. PART III 1981 (1er SEMESTRE)

Reunits en sessió plenària els regidors de l'Ajuntament de Terrassa, el trenta de gener de 1981, sota la Presidència de l'Il·lustre Sr. Alcalde Manuel Royes i Vila, amb l'assistència dels senyors regidors: Josep Pous i Ballbé, Joan Sales i Homs, Josep Mª Puig i Puigdomenech, Jacint Cuyàs, Joan Soler i Tramunt, Quintin Montes i Pérez, Jordi Labória i Martorell, Josep Casajuana i Pladelorens, Jordi Armengol i Sánchez, Ángel Navarro i Molina, Francisco López i Oliva, Consol Torres i Vidal, Josep Aguilera i Saladrigas, José Antonio Ramírez i Ramírez, Miguel Angel Saavedra i Garcia, Teresa Casas i Ros, Antonio Castillo i Garcia, Antonio Solis i Muñoz, Agustí Daura i Melich, Cayetano Jimenez i Garcia, Antonio Florido i Circujano, José Lázaro i Carreño, Mariano Mariano i Madrigal, Jaume Cañameras i Cortazar, i Carles Puig i Vilanova. Assistits pel Secretari General Abundio Lorente i Millan i l'Interventor Municipal Víctor Espinosa i Gaspar.

Durant aquesta sessió plenària, s'aprovà el projecte inicial del tancament del Parc de desinfecció, així com les condicions jurídiques per l'execució de les obres i el projecte de zona verda al voltant de l'edifici del Parc de Desinfecció de Terrassa.

Detall de la tanca del Parc de Desinfecció de Terrassa. Foto AF

Jordi Plana. (IMG 0821, 28/02/2016)

La funció del Parc de Desinfecció de Terrassa, era una instal·lació municipal a la que els terrassencs portaven la roba, els matalassos... per tal de ser desparasitats. Un vehicle primer tirat a cavalls i després motoritzat (Ford T), de color negre, recollia la roba o els matalassos de les cases, el portava al Parc de Desinfecció i un cop desinfestats un vehicle de color blanc els portava de nou a les cases dels seus propietaris.

Detall de l'edifici del Parc de Desinfecció de Terrassa.

Foto AF Jordi Plana. (IMG 0832, 28/02/2016)

 

L'ajuntament reunit en Ple acordà concedir la Medalla de plata de la Ciutat al poeta Agustí Bartra i Lleonart i el Títol de Fill Adoptiu de la Ciutat. Pren la paraula el Tinent d'Alcalde de Cultura, Jordi Labória: És la primera vegada que es pren la decisió de fer un acte oficial d'homenatge, des de la presa de posició del nou Consistori. 

Tot seguit intervé el Sr Mariano Morán i Madrigal per manifestar que tractant-se d'un reconeixement públic de tota l'obra d'Agustí Bartra, sol·licita li sigui concedida la Medalla d'Or de la Ciutat.

Agustí Bartra i Lleonart. Foto Google.

Va néixer el 8 de novembre de 1908 a la ciutat de Barcelona, a la Rambla de Santa Mònica, descendent d'una família camperola. Fou fill de Joan Bartra i Borràs i d'Elionor Lleonart i Echinique. Passà part de la seva infància a Sabadell. Quan la família tornà a Barcelona, entrà a treballar en un magatzem tèxtil. L'any 1934 guanyà un concurs de contes socials i poc temps després començà a col·laborar a les revistes Amic i Meridià.

Participà en la Guerra Civil espanyola en el bàndol republicà i s'exilià a la primeria de 1939: passà per diversos camps de refugiats (Sant Cebrià, Argelers i Agde) abans d'arribar a Roissy-en-Brie (París), on conegué l'escriptora Anna Murià, també exiliada, amb qui es casaria i amb qui tindria dos fills, Roger i Elionor. L'any 1940 embarcaren cap a la República Dominicana i després se n'anaren a Cuba i a Mèxic, on van fixar el seu domicili i on fundà la revista Lletres (1944-1947). Així mateix, feu llargues estades als Estats Units d'Amèrica, especialment entre 1949-1950, 1960 i 1963, on fou nomenat l'any 1969 catedràtic de poesia hispanoamericana a la Universitat de Maryland.(Font Viquipèdia, Agustí Bartra i LLeonart).

S'aixeca la sessió per la Presidència a les 22h i 50 minuts i s'estén l'acta certificada pel Secretari de L'Ajuntament Abundio Lorente.

Detall de les signatures dels regidors de l'Ajuntament de Terrassa assistents a la sessió
plenària del 30/01/1981. Font: AMAT
 
 
En la sessió plenària del 02/03/1981, s'aprovà per unanimitat el dictamen pel sanejament del Torrent de Vallparadís. Aquestes obres seran les primeres realitzades en aquesta zona i amb les futures intervencions configuraran l'actual gran Parc de Vallparadís.
 
Se autoriza al Sr. Alcalde para que en nombre de la Corporación solicite del Estado el estudio y construcción de las obras para el saneamiento y recogida de aguas pluviales en el Torrente de Vallparadís de acuerdo con el escrito remitido al Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidraúlicas en fecha once de julio de 1980. (Fragment de l'acta de la sessio plenària del 02/03/1981).
 
Imatge actual del Parc De Vallparadís. Foto AF Jordi Plana.
(IMG 7418, 23/06/2018)
 
El Parc de Vallparadís presenta una superfície de 395 mil metres quadrats de zona verda i és un dels més grans de Catalunya i d'Europa. A part de passejar-hi, el parc és escenari de moltes activitats i acull grans esdeveniments de la ciutat de Terrassa relacionats amb la Festa Major de Terrassa, el Festival de Jazz de Terrassa, la Fira Modernista o el Carnaval.

Foto del 1er Consistori de Terrassa de la democràcia (1979-1983)
Font: Google
 
 
Manuel Royes i Vila. Alcalde de Terrassa (1979-2002)
Font: Google

Fonts consultades:
 
Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Terrassa
Blog: Passejant Per Terrassa
 
Si voleu consultar entrades anteriors cliqueu:
 
 
 
 
 
TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011