Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 11 d’octubre del 2022

LA CASA MALLOFRÉ

Al costat de l'escola de Donya Magdalena trobem La Casa Mallofré, coneguda erròniament com la Casa de la Mestra ( donya Magdalena Rossell). La Casa Mallofré, presenta una façana de composició  similar al de l'Escola de Donya Magdalena, donant una continuïtat arquitectònica a tot el conjunt, tot i que cal destacar diferències significatives en relació als materials utilitzats i en la forma de les finestres.

La Casa Mallofré, és un modest i petit edifici d'estil modernista, situat  en el núm 27 del carrer de Sant Isidre de Terrassa (Districte I), al costat de L'Escola de donya Magdalena.

Detall de la façana de la Casa Mallofré. Foto. AF Jordi Plana.

(IMG 1702, 22/06/2016)

Atenent a l'estudi publicat a la revista d'història Terme, núm 34 del 2019, per Josep Sanllehí i Ubach, doctor en Filosofia, La Casa Mallofré fou construïda l'any 1909, seguint els plànols de l'arquitecte Antoni Pasqual. El 18 de gener de 1909, Alfons Maria Ubach i Solà, sol·licità llicència a l'Ajuntament de Terrassa, per construir una casa amb façana al carrer de Sant Isidre núm 27. En la sessió plenària de l'Ajuntament de Terrassa del 26 de gener de 1909, l'Ajuntament presidit per l'alcalde Francesc Comas i Singla (07/03/1909 - 30/06/1909), acordà aprovar per dictamen favorable de la Comissió de Foment i de l'arquitecte municipal Melcior Vinyals la llicència sol·licitada per Alfons Ubach.

El 8 de maig de 1909 la casa ja s'havia construït, doncs Dolors Vinyals i Coll, esposa d'Alfons Maria Ubach, venia la casa a Josep Mallofré i Puigmartí per l'import de 1000 pessetes. Per tant Donya Magdalena no va habitar mai la casa anomenada en molts escrits com la Casa de la Mestra, fent referència a Magdalena Rossell, mestra de l'Escola Donya Magdalena.

Detall de la façana de la Casa Mallofré. Foto. AF Jordi Plana.

(IMG 1703, 22/06/2016)

A l'esquerra de l'edifici de l'escola hi ha La Casa Mallofré, aquesta segueix una tipologia constructiva similar, però les obertures de les dues finestres i la porta són en arc rebaixat i l'edifici està coronat per una sèrie de sanefes amb motius geomètrics que delimiten una franja d'obra vista amb dos respiralls. La resta de la façana és de paredat antic emmarcat pels maons de l'obra vista dels arcs de les obertures, els extrems i el sòcol. Les dues finestres a banda i banda de la porta presenten dues baranes de ferro forjat.

Detall de la porta i la finestra dreta de la Casa Mallofré. Foto, AF

Jordi Plana (IMG 1704, 22/06/2016)

Les dues finestres i la porta estan emmarcades amb maons i presenten arcs rebaixats, també de maons i situats al mateix nivell. La façana de paredat com la façana de l'escola també està emmarcada per maons.

Detall de la cornisa de la Casa Mallofré. Foto, AF, Jordi Plana.

(IMG 1705, 22/06/2016)

 

L'edifici dissenyat per l'arquitecte Antoni Pasqual i construït l'any 1909, és d'estil modernista i correspon a un habitatge familiar de planta baixa amb un pati o jardí de dimensions importants en relació a la superfície de la casa. La Casa Mallofré està catalogada (erròniament) juntament amb l'Escola de Donya Magdalena, tot considerant que aquesta era la casa de la mestra; com Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Els dos edificis, un de l'arquitecte Josep Maria Coll i Bacardí i l'altre de l'arquitecte Antoni Pasqual, haurien de tenir catalogacions independents en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Fonts consultades:

Viquipèdia

Actes de les sessions plenàries de l'ajuntament de Terrassa

Revista Històrica Terme, núm 34 del 2019, escrit de Josep Sanllehí i Ubach, La Casa Mallofré.

FITXA

NOM ............................................................ Casa Mallofré 

UBICACIÓ ................................................... Carrer de Sant Isidre, núm 27

ARQUITECTE ............................................. Antoni Pasqual

ANY DE CONSTRUCCIÓ ........................... 1909

PROMOTOR ............................................... Alfons Maria Ubach

Ús ............................................................... Habitatge unifamiliar

ESTIL ARQUITECTÒNIC ........................... Modernista

COMPRA .................................................... Josep Mallofré i Puigmartí (1909)

ESTAT DE CONSERVACIÓ ........................ Bo

PROTECCIÓ ............................................... BCIL, IPAC 28072

GL

41º 33' 59´´N - 2º 00' 43'' E. TERRASSA

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto

Regidor de l'Excel·lentíssim

Ajuntament de Terrassa

1987 - 2011

 

divendres, 7 d’octubre del 2022

MERCAT DE SANT PERE

El Mercat de Sant Pere és el segon mercat municipal més antic de Terrassa després del Mercat de la Independència. Fou dissenyat per l'arquitecte Melcior Vinyals i Muñoz a finals de la dècada de 1920. Melcior Vinyals, arquitecte municipal, havia estat un dels dos arquitectes municipals que van bastir el primer mercat municipal de Terrassa (el Mercat de la Independència), inaugurat el 14 de novembre de 1908. 

El Mercat de Sant Pere o Mercat del Triomf (nom inicial), fou inaugurat el 8 de desembre de 1928 durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Josep Ullés i Jover (06/08/1925 - 25/02/1930). Si observem els dos edificis, Mercat del Triomf i Mercat de la Independència es constata l'estil arquitectònic de l'arquitecte Melcior Vinyals i Muñoz. En els edificis dels dos mercats, podem observar l'arquitectura del ferro, típica de les construccions industrials i públiques a cavall dels segles XIX i XX a la nostra ciutat.

Mercat de Sant Pere - Mercat del Triomf. Detall de la façana davantera.
Foto, AF Jordi Plana (IMG 9464. 04/10/2022)
 
L'Edifici està format per dues naus paral·leles, un espai central i un soterrani. El soterrani tenia una funció similar a la del soterrani del Mercat de la Independència: allotjava una fàbrica de gel i una gran cambra frigorífica de 150 metres cúbics de capacitat, també contenia un magatzem per les mercaderies, una quadra amb menjadores pels cavalls dels pagesos que disposaven d'un lloc de venda.
 
En relació als serveis del mercat, l'electricitat fou subministrada per la Societat General d'Electricitat, i l'aigua era bombejada d'un pou situat al soterrani.
 
La façana davantera presenta un cos central de dos nivells. El nivell inferior té una gran portalada situada en la part central de la façana, damunt de la porta hi ha una finestra amb un arc rebaixat i motllurat.
 
Per damunt del primer nivell de la façana davantera observem sis finestres. Una finestra central situada per damunt de la porta principal, per sobre d'aquesta una finestra cega amb un gran rellotge i a banda i banda d'aquesta dos finestrals amb persianes de fusta. La façana està coronada per una cornisa motllurada i corbada. Per sobre de la cornisa observem una campana que dóna les hores marcades pel rellotge.

A banda i banda d'aquest cos central, dues petites façanes amb una finestra vertical cadascuna, configuren aquesta façana davantera. Aquestes corresponen a les dues naus laterals del mercat. A banda i banda d'aquestes dues naus laterals trobem dues hi ha dues voreres amb porxades metàl·liques que aixopluguen les parades exteriors de fruites, verdures i una xurreria.

Detall d'una de les parades de fruita i verdures oberta en dimarts.
Foto, AF Jordi Plana (IMG 9467, 04/10/2022)
 
Detall de la xurreria sota la porxada metàl·lica. Foto, AF Jordi plana.
(IMG 9468, 04/10/2022)

Detall de la porxada lateral. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 9466, 04
10/2022)
 
L'edifici presenta un sòcol de paredat que l'envolta a les quatre façanes, està coronat per una cornisa motllurada de color blanc, de traçat recte a les façanes laterals i corbat a la façana davantera i posterior. Les façanes laterals presenten un seguit de finestres quadrades, situades al primer i segon nivell.
 
L'edifici guanya un desnivell, fet que determina l'existència d'una escala per accedir a la porta de la façana posterior.
 
Detall de la façana posterior. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 9470, 04/10/2022)
 
La façana posterior presenta la mateixa composició que la façana davantera. S'accedeix a la porta per una escala de graons de pedra i passamans que reprodueixen les cornises de l'edifici. La porta, de composició vertical, rectangular i llinda recta. Per damunt de la porta hi ha un frontó amb llinda d'arc rebaixat que delimita una finestra. Per damunt del frontó hi ha una finestra cega amb dues finestres a banda i banda. La porta d'accés és metàl·lica amb reixes de ferro forjat que protegeixen una porta de vidre automàtica. Les finestres superiors presenten persianes de fusta.
 
Detall de la porta d'accés posterior. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 9469, 04/10/2022)
 
Entrem al Mercat del Triomf per la porta de la façana posterior. Inicialment el Mercat disposava de 71 parades a l'interior revestides de rajoles de València per qüestions higièniques i 63 parades a l'exterior sota les dues porxades laterals (1931).
 
Actualment el Mercat de Sant Pere disposa de 40 parades a l'interior i 10 parades situades a l'exterior sota els porxos metàl·lics on els pagesos venen fruites i verdures.
 
L'interior està dividit en dues sales, si entrem per la porta posterior (la de les escales), trobem algunes de les parades destacades del Mercat: la peixateria Ignasi, especialitzada en peix de platja o la peixateria Torrents, caracteritzada per la seva qualitat. Davant d'aquestes dues parades de peix, destaca una xarcuteria i carnisseria (Sibaritée).
 
Peixateria Ignasi, peix de platja. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 9474, 04/10/2022)
 
Peixateria Torrents, qualitat i tradició. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 9477, 04/10/2022)

 
Carnisseria i xarcuteria Sibaritée. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 9476, 04/10/2022)

Les obres de construcció del mercat, foren adjudicades per l'Ajuntament de Terrassa per subhasta pública a Jaume Manyosa i Boadella, per un import pressupostari de 101.000 pessetes i 68.000 pessetes per les obres interiors. El mercat fou inaugurat el  8 de desembre del 1928, donat servei als habitants del barri terrassenc de Sant Pere, annexionat a Terrassa l'1 de juliol de 1904. El mercat va rebre el nom de Mercat de Sant Pere. L'any 1934, durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Samuel Morera i Ribas (ERC), l'Ajuntament de Terrassa canvia el nom del mercat per Mercat del Triomf, fent referència al triomf electoral de les esquerres l'any 1931, nom que es mantindrà pràcticament fins l'actualitat, en que es tornarà a recuperar el nom de Mercat de Sant Pere.
 
Detall de la teulada de la sala posterior del mercat. Foto, AF Jordi
Plana. (IMG 9473, 04/10/2022)
 
Entrant per la porta posterior, accedim a la primera sala rectangular del mercat, aquesta sala de dimensions més petites que la davantera, presenta les parets recobertes de rajoles ceràmiques blanques de 25x50 cm. i una teulada metàl·lica de sandwich, sostinguda per un entramat de bigues de ferro. Aquesta sala que alberga les parades de peix, està separada de la segona sala per un tancament, aquest té una porta petita per accedir al segon espai del mercat. Aquest tancament permet mantenir temperatures diferents entre una sala i l'altra, menor a la sala de les peixateries i major a la sala davantera que alberga les altres parades.
 
La sala davantera (la més gran) alberga la majoria de les parades, entre les que destaquen: La Xarcuteria Casanovas selecció (1906 - 2022) amb parada al centre de la ciutat, la millor xarcuteria de la ciutat.
 
Xarcuteria Casanovas, qualitat i tradició. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 9484, 04/10/2022)
 
Entrant per la porta davantera ens trobem amb la parada de fruites i verdures Antonieta, en aquesta parada podem trobar productes d'Ullastrell, població veïna de Terrassa. En aquesta sala del mercat trobem altres parades de llegums, fruites i verdures, pollastres, carnisseries, fruits secs...
Fruites Antonieta, productes d'Ullastrell. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 9486, 04/10/2022)
 
L'edifici dissenyat per l'arquitecte Melcior Vinyals i Muñoz, està situat a la Plaça del Triomf de Terrassa. L'estil arquitectònic es correspon amb l'arquitectura del ferro i fou construït l'any 1928. L'edifici està protegit com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).
 
FITXA
 
NOM .............................................................. Mercat de Sant Pere o Mercat del Triomf

NOM ACTUAL ............................................... Mercat de Sant Pere

UBICACIÓ ..................................................... Plaça del Triomf

ARQUITECTE ............................................... Melcior Vinyals i Muñoz

ANY DE CONSTRUCCIÓ ............................. 1928

INAUGURACIÓ ............................................. 08/12/1928

ESTIL ARQUITECTÒNIC .............................. Arquitectura del Ferro

Ús .................................................................. Mercat municipal de queviures

ESTAT DE CONSERVACIÓ .......................... Excel·lent

PROTECCIÓ ................................................. BCIL, IPAC: 28057

GL

41º 34' 21'' N, 2º 00' 46'' E. TERRASSA

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentísim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011