Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 5 de setembre del 2019

CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT TERRASSA

Leitat, el partner en innovació tecnològica, és una entitat privada terrassenca sense ànim de lucre. Ubicada al carrer de la Innovació núm 2 de Terrassa. Leitat ofereix solucions d'alt valor afegit als reptes tecnològics que requereixen les empreses, amb vocació i orientació a l'adaptació als canvis constants del mercat. L'entitat fou fundada el 1906 amb el nom d'Acondicionamiento Tarrasense per un grup d'industrials terrassencs preocupats per la qualitat, la certificació i els projectes d'investigació en l'àmbit del sector tèxtil llaner. Aquest grup d'empresaris tèxtils, varen decidir fundar una associació per aportar solucions de competitivitat a les empreses tèxtils terrassenques amb el nom d'Acondicionamiento Tarrasense, coneguda popularment com "El Condicionament".

 LEITAT, c/ de la Innovació núm 2, Terrassa. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 7218, 1/09/2019)

Com arribar-hi?

Arribada al Leitat. Font de la imatge Leitat.

 Fundada el 1906, el seu objectiu és crear i transferir valor social, mediambiental, econòmic i industrial sostenible a les empreses i entitats, a través de la investigació i dels processos tecnològics. Tot tenint els seus orígens en la indústria tèxtil, actualment desenvolupa la seva activitat en camps tan diversos com la biotecnologia, la salut, la química industrial, nous materials, les energies renovables i els nous processos de producció. Leitat està acreditat per ACCIÓ i reconegut pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

 Detall d'un dels laboratoris del Leitat. Font Leitat.

Amb el pas dels anys "El Acondicionamiento Tarrasense", evolucionà tot ampliant les seves activitats, per tal de poder oferir solucions multisectorials en moltes àrees científiques i tècniques.

 Edifici de l'Acondicionamiento Tarrasense, 1906, obra de l'arquitecte 
Lluís Muncunill, embrió de l'actual Leitat. Foto, AF Jordi Plana.

 Façana principal i porta d'accés al Leitat. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 7216, 1/09/2016)

Els resultats obtinguts els darrers anys confirmen que l'aposta desenvolupada per Leitat, cap a la generació de coneixement i la transferència al teixit empresarial, és un model eficaç pel creixement de l'economia productiva de manera eficaç i sostenible, afavorint al mateix temps nous espais per al desenvolupament del talent.

Edifici de l'Acondicionamiento Tarrasense, 1906, obra de l'arquitecte 
Lluís Muncunill, embrió de l'actual Leitat. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici seu del Centre Tecnològic LEITAT, fou dissenyat per l'equip d'arquitectes format per Carles Cortades Guasch, Lluís Domènech Girbau, Roser Amadó Cercós i Sander Laudy i com a col·laboradors: Ramon Domènech Girbau (aparellador), Laura Pérez García (interiorista) i Cristina Subías Soto (aparelladora).

Equip dissenyador del Centre Tecnològic LEITAT (Terrassa)

L'edifici dissenyat per l'equip d'arquitectes segueix les exigències marcades pel Pla Especial Urbanístic aprovat per l'Ajuntament de Terrassa, té present la importància mediambiental del lloc d'ubicació: la topografia, la vegetació i l'orientació geogràfica, tot integrant-se en el seu entorn. L'edifici està format per tres cossos, un cos central de planta trapezoïdal, més alt i amb la porta d'accés i dos cossos de planta rectangular i ortoèdrics, situats a banda i banda del cos trapezoïdal (que forma una piràmide troncada).

Façana posterior de l'edifici del Centre Tecnològic LEITAT de Terrassa
Foto, font Google.

L'edifici s'assenta sobre el pla d'una antiga escola situat sobre la mateixa corba de nivell, integrant-se en el paisatge i no es fa visible fins que no ens trobem al seu costat. Construït amb blocs de formigó prefabricat que delimiten dos ortoedres de 15 m d'amplària. Tant la façana sud com la façana nord són de vidre, fet amb el que  s'aconsegueix una il·luminació excel·lent als despatxos que donen a la façana sud i als laboratoris que donen a la façana nord.

Detall de la façana sud. Foto, font els arquitectes.
    
Per tal d'evitar excavar el sòl en excés pels aparcaments, es va optar per posar el pàrquing a la teulada de l'edifici de manera que els vehicles no siguin visibles des de l'exterior, fet que abarateix els costos de construcció alhora que elimina els cotxes de l'exterior, tot oferint una solució respectuosa amb el medi ambient, des del punt de vista de l'impacte ambiental, com de la reducció d'emissions de diòxid de carboni per la utilització de menys formigó en la construcció de l'edifici.

Accés al Leitat, façana nord. Foto, AF Jordi Plana. 
(IMG 7219, 1/09/2019)

Un dels aspectes importants en la reducció de l'impacte visual el determina la superfície de vidre de les façanes nord i sud, que reflecteixen els arbres de l'exterior, tot mimetitzant l'edifici amb el seu entorn. La situació i configuració de l'edifici, permet l'aprofitament de forma eficient de l'energia solar per la il·luminació i per la climatització.


Detall dels despatxos situats a la façana sud. Foto, font els arquitectes.

Contactes:


Tel Leitat: 937882300
Web: leitat.org
Direcció: C/Innovació, 2 - 08225 Terrassa (Barcelona)


Agraïments
Leitat
GL

Leitat, C/Innovació núm, 2 41º35'53,08'' N - 2º00'38,33'' E


TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011