Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 22 de maig de 2016

ESCOLA DONYA MAGDALENA

L'Escola Donya Magdalena és un edifici de planta baixa, d'estil modernista, que té al seu costat, compartint mitgera un altre edifici també de planta baixa, més petit, d'estil també modernista que correspon a la casa Mallofré, erròniament catalogada com la casa de Donya Mgdalena Rossell.

Escola Donya Magdalena, carrer Sant Isidre 27. Foto, AF Jordi Plana.

L'escola va ser construïda per l'arquitecte Josep Maria Coll i Bacardí (Barcelona, 23 d'agost de 1878 - Terrassa 24 de març de 1917), que també fou l'arquitecte del Parc de Desinfecció de Terrassa, l'any 1912 . La promotora de l'escola va ser la mestra Magdalena Rosell Matlleu. Al costat de l'escola es va construir la casa Mallofré, amb plànol de l'arquitecte Antoni Pasqual, a instància d'Alfons Maria Ubach i Solà (1909).

Casa Mallofré. Foto, AF Jordi Plana.

La façana de l'edifici de l'escola és de paredat antic i presenta maó vist al perfil de les finestres, a les verdugades, i a les cornises. La façana té un sòcol de pedra. La porta d'accés, de grans dimensions, està situada a l'extrem dret de la façana en un arc de mig punt i presenta dos esglaons de pedra. La cornisa està formada per dues línies de maons plans que delimiten una franja d'arrebossat. La façana té tres grans finestres en arc rodó simètric en relació a un eix horitzontal. La coberta és a dues aigües. Unes finestres similars també van ser projectades per Coll Bacardí per l'edifici del Parc de Desinfecció de Terrassa.

Detall de l'arc de la porta i dels brancals, construïts amb maó vist.
Foto, AF Jordi Plana.

Detall d'una de les finestres de l'Escola Donya Magdalena.
Foto, AF Jordi Plana.

Les finestres presenten un envidriat amb marcs de fusta i amb vidres de diferents formes geomètriques que omplen tot l'arc rodó.

A l'esquerra de l'edifici de l'escola hi ha La Casa Mallofré, aquesta segueix una tipologia constructiva similar, però les obertures de les dues finestres i la porta són en arc rebaixat i l'edifici està coronat per una sèrie de sanefes amb motius geomètrics que delimiten una franja d'obra vista amb dos respiralls. La resta de la façana és de paredat antic emmarcat pels maons de l'obra vista dels arcs de les obertures, els extrems i el sòcol. Les dues finestres a banda i banda de la porta presenten dues baranes de ferro forjat.

Detall del coronament de la façana i d'un dels respiralls de la façana
de la casa de La Casa Mallofré. Foto AF, Jordi Plana.

Casa Mallofré. Foto, AF Jordi Plana.

Magdalena Rosell i Matlleu va néixer a Olot el 28 d'abril de 1879 i va fer de mestra inicialment a la seva ciutat natal, posteriorment es va traslladar a Terrassa i va exercir de mestra durant 24 anys, des de l'any 1910 fins l'any 1934 en el que va marxar a Madrid. La Magdalena inicialment va exercir d'auxiliar de pàrvuls en l'escola nacional de Terrassa. L'any 1911 la Magdalena demana a l'Ajuntament de Terrassa que li cedeixi uns terrenys per obrir una escola, en no ser atesa la seva petició, la Magdalena pacta la construcció de l'escola al carrer de Sant Isidre 29. L'any 1912 amb la supervisió de l'arquitecte Coll Bacardí es comença la construcció de l'escola, que serà inaugurada el 13 d'abril de 1913, amb la presència de l'alcalde de Terrassa Josep Ullés i Jover (01/01/1912 - 31/12/1913, primer mandat). L'escola podia acollir 200 pàrvuls (nenes) i eren els pares qui pagaven els mestres que no rebien cap ajuda oficial. Magdalena, marxa a Madrid l'any 1934 fins deixar la seva activitat l'any 1949, any en el que torna a Terrassa on va morir el desembre de 1968.

 Vista aèria de l'escola Donya Magdalena i La Casa Mallofré.
Font. Google Earth.

El 2 de gener de 1925, Magdalena va crear un setmanari infantil anomenat Alegria, que va tenir el recolzament del Bisbe de Barcelona, Sr Manuel Irurita Almandoz.
  
L'edifici alberga avui dia l'Oficina Municipal d'Escolarització i el Conseller Escolar Municipal de Terrassa. Està situada en el núm 27 del carrer de Sant Isidre, està protegida com bé cultural d'interès local. Va ser bastida per l'arquitecte Josep Coll i Bacardí l'any 1912. Estil: Modernisme.

GL 41º 33' 59'' N - 2º 00' 43'' E. TERRASSA

Un cop realitzades sis fotografies, tres de l'escola i tres de la casa de La Casa Mallofré, deixem el carrer de Sant Isidre i tornem cap a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada