Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 12 de maig de 2016

CASA JOSEP CASANOVAS

Avui he hagut d'anar a Correus per recollir un paquet, tot passejant des  de casa, he pujat pel carrer de la Rasa fins el carrer Nou de Sant Pere, a la cruïlla d'aquest carrer amb el carrer del Passeig he trencat a l'esquerra fins arribar a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. Abans d'entrar a recollir el paquet he fet unes fotografies de la casa i magatzem Josep Casanovas, situada a la cantonada dels carrers Sant Isidre i Sant Leopold núm 25 i 27, pràcticament a la mateixa plaça de Mossèn Jacint Verdaguer en el seu angle NE.

Casa i magatzem Josep Casanovas. Foto, AF Jordi Plana.

La casa i el magatzem és un conjunt de dos edificis que comparteixen mitgera, amb les façanes principals situades al carrer de Sant Leopold. La Casa Josep Casanovas núm 25 és la que està situada a la cantonada. La casa és un edifici de planta baixa, pis i golfes, presenta dues façanes, la façana principal situada al carrer de Sant Leopold núm 25 i la façana lateral situada al carrer sant Isidre. 

La planta baixa, en la seva façana principal presenta una gran obertura en arc Tudor anglès que correspon a la porta principal de l'antic edifici, avui dia un vidre protegeix la porta de fusta i l'accés a l'edifici es fa pel carrer de Sant Isidre. Una línia d'imposta dentada determina la separació entre la façana de la planta baixa i del primer pis. La façana és d'estuc emmarcat per obra vista que també emmarca l'arc de l'obertura de la porta.. També presenta un sòcol d'obra vista.

 Detall de la porta de la façana principal. Foto, AF Jordi Plana.

La façana principal del primer pis presenta una obertura en arc rebaixat que dóna accés a un balcó central. El balcó té una llossada motllurada i una barana de ferro forjat, pintada de color gris. La façana és d'estuc emmarcat per obra vista que també emmarca l'arc de la finestra del balcó. El primer pis també té un sòcol d'obra vista. Una línia d'imposta dentada marca la separació entre les façanes del primer pis i de les golfes.

 Detall del primer pis i de les golfes. Foto, AF Jordi Plana.

La façana de les golfes és d'obra vista, presenta cinc obertures en arc rebaixat, pràcticament rectangulars i a la manera d'una finestra geminada de cinc obertures, cada una d'elles presenta una barana de ferro, la cornisa amb voladís és sostinguda per una sèrie de mènsules d'obra vista, onze a la façana del carre Sant Leopold. Les finestres presenten trencaaigües de ceràmica.

Façanes del carrer Sant Isidre i Sant Leopold de la Casa Josep
Casanovas. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del carrer Sant Isidre, presenta una composició similar i una porta més petita que avui dia és la que permet l'accés a l'edifici. La coberta és de teula àrab a tres aigües (S, E i O).

L'edifici està protegit com a bé cultural d'interès local. Identificador, IPAC, 28097. Estil: Historicisme. La casa  va ser bastida per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1898 igual que el magatzem. En la següent entrada del blog parlarem del magatzem tèxtil Josep Casanovas...


GL 41º 34' 00'' N - 2º 00' 46'' E. TERRASSA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
  
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada