Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 20 de febrer de 2016

MAGATZEM PASQUAL SALA

Deixem el magatzem Emili Matalonga i just al davant hi ha el Magatzem Pasqual Sala, també conegut com a Magatzem Freixa. És un edifici que té el seu accés pel carrer Sant Pau núm 6, ocupa el centre d'una illa formada pels carrers de Sant Cristòfol, del Passeig, Bernat de l'Om i Sant Pau. L'antic magatzem industrial destaca pel seu caràcter monumental.

Magatzem Pasqual Sala. Façana principal. Foto, AF Jordi Plana.

Entrant per la porta del carrer Sant Pau núm 6, observem la façana principal del magatzem Pasqual Sala, d'aspecte i dimensions monumentals i que dóna una idea de la potència que va tenir la indústria tèxtil terrassenca durant l'últim terç del segle XIX i el primer terç del segle XX.

Com hem comentat el magatzem Freixa és tracta d'un edifici aïllat i juntament amb els edificis annexos  ocupa pràcticament la totalitat d'una illa de cases. L'edifici té un jardí en la seva part davantera d'estructura anglesa. El conjunt està clos per una tanca de pedra i reixa de ferro forjat que dóna als carrers de Sant Pau i Sant Cristòfol mentre que el tancament amb els carrers del Passeig i de Bernat de l'Om és fa mitjançant les façanes dels edificis annexos.

Detall de la tanca exterior de pedra i reixa de ferro. Foto, AF Jordi
Plana

Detall del Jardí del Magatzem Pasqual Sala.
Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici és de planta quadrada, format per cinc cosos, un cos central cobert per una cúpula vuitavada que dóna il·luminació zenital gràcies a una llanterna situada al mig de la cúpula, el conjunt presenta una altura de 14 metres.

 Detall de la cúpula vuitavada, imatge des de l'esquerra de l'edifici,
carrer Sant Cristòfol. Foto, AF Jordi Plana.

Imatge de la llanterna sobre la cúpula, vista des de la façana del
darrera del Magatzem Pasqual Sala.

Al voltant de l'espai cobert per la cúpula hi ha quatre cossos rectangulars perimetrals. 

La façana principal presenta una composició simètrica, té un cos central que sobresurt sobre els dos cossos de dues plantes situats a banda i banda d'aquest. Una gran escala, de pedra, amb dos fanals un a cada costat, ens porta fins la porta d'accés al vestíbul. Les dues columnes d'estil eclèctic que suporten la llinda divideixen la porta d'accés en tres obertures la central més gran fa la funció de porta i les dues laterals permeten l'entrada de llum. Les tres obertures són de vidre transparent i enreixades amb un gran treball de ferro forjat. Una línia d'imposta separa la planta baixa de la primera planta, en el cos  central i segueix al mateix nivell en els cossos laterals. L'edifici presenta un sòcol de pedra i la planta baixa està alçada a la mateixa altura que l'escala, el que dóna a la façana principal  una sensació de monumentalitat.

 Porta d'accés del Magatzem Freixa. Foto, AF Jordi Plana.

En la primera planta del cos central hi ha una gran balconada amb llossada arrodonida en els angles, amb barana de balustres i sostinguda per dues mènsules alineades verticalment amb les columnes que sostenen la llinda de la porta i les dues que sostenen l'arc de mig punt interior de l'obertura d'accés al balcó. L'obertura de la primera planta en arc de mig punt està situada sobre la porta d'accés, sobrepassa el nivell de la cornisa i esta tancada per una gran vidriera enreixada de ferro forjat cal destacar l'arc de mig punt central sostingut per dues columnes i la vidriera entre els dos arcs de mig punt.

Balconada i obertura en arc de mig punt de la primera planta.
Foto, AF Jordi Plana

L'edifici està coronat per una cornisa sostinguda per quatre columnes i aquestes per quatre mènsules, sobre la cornisa un frontó amb llinda a dues alçades amb un rosetó al centre.

Detall de l'obertura en doble arc de mig punt vista des de l'interior
del vestíbul. Foto, AF Jordi Plana.

Entrem a l'interior de l'edifici i ens trobem amb un gran vestíbul de que té tota l'alçada de l'edifici, cobert per una volta de mig punt amb cassetons ornamentals, el cos central sobresurt per l'alçada i dona lloc a l'entrada coberta per una volta amb quarters.

 Detall de la volta de mig punt del vestíbul. Foto, AF Jordi Plana.

El vestíbul està presidit per un relleu que representa al déu Mercuri que simbolitza al comerç, envoltat d'indústries, en la part inferior esquerra s'observa l'escut de Catalunya i en la part superior del relleu una bandera amb el nom de Terrassa.

 Relleu amb la representació del déu Mercuri. Foto, AF Jordi Plana.

Una galeria amb barana de ferro i passamà de fusta envolta la primera planta del cos central per dintre del vestíbul, i permet l'accés als diferents despatxos d'aquest nivell.

Detall de la galeria del primer pis i de la barana. Foto, AF Jordi Plana.

Davant de la porta d'accés del Magatzem Freixa hi ha la porta en arc de mig punt d'accés a la actual Sala d'actes de la CECOT i a la dreta d'aquesta la porta d'accés a la secretaria i els despatxos de presidència.

Portes del vestíbul del Magatzem Pasqual Sala.
Foto, AF Jordi Plana.   

L'estil arquitectònic utilitzat tant a l'interior com a l'exterior correspon als corrents artístics eclèctics  de finals del segle XX. L'edifici va ser encarregat per l'industrial tèxtil Pasqual Sala a l'arquitecte Joan Trays, l'any 1893 i els mestres d'obres van ser Vicenç Aymerich i Baltasar Gorina.

Detall d'una de les columnes que sostenen la galeria del primer
pis. Foto, AF Jordi Plana.

Les façanes dels quatre cossos rectangulars que envolten l'espai central de la cúpula estan formades per un sòcol de pedra, rectangles recoberts de pedra plana amb vorada de ciment, situats entre les obertures de les finestres amb trencaaigües ceràmics i coronades per una cornisa amb frontons amb llindes a dues alçades i rosetó en el centre. La cornisa del segon pis, amb voladís està sostinguda per mènsules.

Façana lateral dreta del cos de dues plantes. Foto, AF Jordi Plana.

 Façana lateral dreta d'un dels cossos d'una planta. 
Foto, AF Jordi Plana.

Façana del darrera de l'edifici. Foto, AF Jordi Plana.

Façana lateral esquerra de l'edifici. Foto, AF Jordi Plana.

Porta d'accés als jardins i al magatzem Pasqual Sala.
Foto, AF Jordi Plana.

L'industrial terrassenc Pascual Sala va fer construir l'edifici l'any 1893, amb l'objectiu d'instal·lar un magatzem de draps. L'any 1900, l'edifici és comprat per l'empresa Freixa i Sans per instal·lar el seu magatzem tèxtil, d'aquí el nom de Magatzem Freixa. L'any 1952 s'inaugura la nova seu de l'Institut Industrial en aquest edifici i que fins aquell mateix any estava ubicat a l'edifici de l' antiga Casa de la Vila (Raval de Montserrat). L'any 1978 L'Institut Industrial es fusiona amb la Unió Comercial i Industrial (Ubicada al Magatzem Cortés i Colomer) i neix la gran organització empresarial: Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa (CECOT).

Avui dia el magatzem Pasqual Sala és la seu de CECOT i tots els edificis que l'envolten formen part del complex d'oficines que donen els diferents serveis de l'organització empresarial.

L'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28212

GL 41º 33' 49'' N - 2º 00' 51'' E

Deixem el magnífic magatzem Freixa i donem per acabada la setena passejada per Terrassa...

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada