Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 10 de febrer del 2016

MAGATZEM JOAN FONTANALS

El magatzem Joan Fontanals és un edifici entre mitgeres, situat al carrer del Camí Fondo núm 28-30. L'edifici va ser bastit pel mestre d'obres Joan Carpinell l'any 1891. L'edifici està ben conservat, ja que no ha estat mai desocupat i s'ha rehabilitat l'interior i l'exterior al llarg dels anys. L'edifici comunica pel seu pati interior amb el Magatzem Salvans, construït posteriorment per Lluís Muncunill, l'any 1901.

 Magatzem Joan Fontanals. Carrer del Camí Fondo 28-30.
Foto, AF Jordi Plana.

Joan Fontanals i Boada (Terrassa 1858 - 1933), fou el fundador de la draperia que portarà el seu nom: Fontanals i Cia. L'any 1886 funda la primera societat: Fontanals, Armengol i Jover. L'any 1889, Jover abandona la societat i aquesta es converteix en Fontanals i Armengol. L'any 1891 es construeix el Magatzem tèxtil que porta el seu nom. El dia dos de maig de 1893 en Pere Armengol abandona la societat i Joan Fontanals fa societat amb Romà Regordosa, fundant FONTANALS Y COMPAÑIA. La fàbrica situada en el Vapor Gran estava dedicada a la filatura, teixits i acabats, L'any 1917 amb la mort de Regordosa la societat passa a ser controlada per la família Fontanals.


Detall del balcó de la primera planta. Foto, AF Jordi Plana.
L'edifici està format per planta baixa i dos pisos i l'estil correspon a l'eclecticisme. La façana de l'edifici, que presenta elements decoratius classicistes, te una configuració simètrica. A la planta baixa hi ha dues grans finestres amb reixes de ferro forjat que representen espigues, entre les dues finestres la porta, amb els dos brancals simulant columnes amb  i capitells motllurats.
 Detall del cancell, amb la primera porta de fusta i la segona, 
envidriada, també pot observar-se la gran escala central.
Foto, AF Jordi Plana.
La façana de la primera planta es també simètrica, amb una balconada central de llossada rectangular motllurada, sostinguda per dues mènsules de composició clàssica. Quatre pilastres amb capitells clàssics sostenen la llinda de l'obertura d'accés al balcó, dues pilastres en posició central i dues que corresponen als brancals. Les dues centrals determinen la porta i les dues laterals fan la funció de finestres. El balcó disposa d'una barana de ferro forjat.  Sobre les llindes de les obertures del primer pis trobem tres frontons. A banda i banda de la balconada central hi ha dues obertures o balcons amb porticons rectangulars vidriats, sense voladissos i amb baranes de ferro forjat.

A la façana de la segona de la segona planta trobem tres finestres dues petites i una més gran en posició central, sota la finestra central i en relleu trobem l'any de construcció de l'edifici (1891). L'edifici està coronat per una cornisa recta motllurada. La façana és d'estuc de color blanc cru, imitant línies de carreus. La façana presenta dues línies d'imposta de pedra que marquen la separació entre les tres plantes de l'edifici.

Detall de la segona planta i de la cornisa. Foto, AF Jordi Plana.

   Primera i segona planta del Magatzem Fontanals.
Foto, AF Jordi Plana.

  Sobre la llinda de la porta del cancell encara pot observar-se el rètol
de Fontanals i Cia. Foto, AF Jordi Plana.

El Magatzem Joan Fontanals és un edifici catalogat com a bé cultural d'interès local (Identificador: IPAC, 28213).

GL 41º 33' 56'' N - 2º 00' 49'' E

Deixem el carrer del Camí Fondo i caminem cap el carrer del Passeig...

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada