Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 18 de febrer del 2016

MAGATZEM EMILI MATALONGA

Caminant des del carrer del Passeig, hem trencat a ma dreta pel carrer de Bernat de l'Om, un carrer molt curt que ens porta al carrer de Sant Pau, pràcticament davant del núm 9 que correspon al magatzem Emili Matalonga, aquest és un edifici industrial situat al carrer de Sant Pau núm 9. 

És un edifici entre mitgeres, que consta de planta baixa i pis, presenta una façana de parets llises arrebossades de color clar a la primera planta i gris a la segona planta. L'edifici, d'estil modernista, va ser bastit per Lluís Muncunill i Parellada l'any 1911, per encàrrec de l'industrial tèxtil terrassenc Emili Matalonga i Aymerich.

 Magatzem Emili Matalonga, centre de la imatge. Foto, AF Jordi Plana.

La planta baixa té dues obertures en arc rebaixat que corresponen a la porta d'accés al magatzem i a una gran finestra amb reixa de ferro forjat. La façana de la planta baixa té un sòcol de pedra de color gris i la resta és d'estuc de color clar.

 Porta d'accés, Magatzem Emili Matalonga. Foto, AF Jordi Plana.

Detall de la finestra de la primera planta. Foto, AF Jordi Plana.

La primera planta té un balcó central de l'amplària de la façana, amb una llossada arrodonida i motllurada. El balcó té una barana de ferro de perfil corb, i una triple obertura amb els angles arrodonits, amb llinda cada una i sobrearc perfilat amb una motllura de gran amplària. A banda i banda de la llossada del balcó, una curta línia d'imposta determina la separació entre la façana de la planta baixa i la façana de la primera planta.

 Detall del balcó del primer pis. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici està coronat per una fina motllura i per una cornisa corbada a la part central de la façana.

Detall del coronament de l'edifici i de la cornisa corbada.
Foto, AF Jordi Plana

L'edifici, va ser des de l'any 1911 fins l'any 1974 un magatzem tèxtil. Amb una de les grans crisis del sector tèxtil terrassenc el magatzem va tancar (1974) i l'edifici va acollir l'Institut del Teatre fins els anys vuitanta.

Uns anys abans de la seva construcció, Emili Matalonga i Aymerich havia encarregat a Lluís Muncunill i Parellada la construcció de la seva residència i un altre magatzem en el solar del costat ( Sant Pau núm 11)...

El magatzem Emili Matalonga està catalogat com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC: 28113

GL 41º 33' 48'' N - 2º 00' 49'' E. TERRASSA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada