Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 23 de juny de 2016

PONT DEL PASSEIG

És un pont de sis arcs que estan sostinguts per pilastres troncopiramidals de carreus de pedra de fil, que ha experimentat tres remodelacions des de la seva construcció. El pont neix de la necessitat de l'ajuntament de Terrassa de trobar una comunicació directa amb Castellar del Vallés, tot salvant el torrent de Vallparadís i sense passar pel pont de Sant Pere que era l'accés a l'antic poble de Sant Pere que mai va tenir unes bones relacions amb el consistori de Terrassa des de la seva separació del municipi de Terrassa.

 Pont del Passeig sobre el Parc de Vallparadís. AF Jordi Plana.

L'inici de les obres de construcció del pont es remunten al començament de l'any 1895 i formava part del Pla de Millores Públiques de l'any 1890, aprovat per l'Ajuntament de Terrassa presidit per l'alcalde Domènec Domingo i Margarit (03/07/1885 - 31/12/1890). L'any 1891 la Diputació Provincial aprovà el bastiment del nou pont. El pont fou inaugurat el 10 de novembre de l'any 1896 convertint-se en l'alternativa al Pont de Sant Pere, fet que suposarà l'arraconament de l'antic poble de Sant Pere i la incorporació del seu extens terme municipal al de Terrassa l'any l'any 1904. La inauguració va comptar amb l'assistència del senador Manuel Planas, el president de la Diputació de Barcelona, Andrés de Sard, l'alcalde de Terrassa, Josep Ventalló i el diputat terrassenc Alfons Sala que l'any 1904 jugarà un paper importantíssim en la incorporació del poble de Sant Pere al municipi de Terrassa acabant amb 104 anys d'independència del municipi de Sant Pere que s'havia segregat del de Terrassa el 7 d'agost de l'any 1800.

Gràcies a la construcció del pont del Passeig es volia que la nova carretera que s'havia de construir entre Terrassa i Sentmenat no passés pel pont de Sant Pere per provocar la defecció del poble de Sant Pere de les rutes generals. La família Maurí, propietària de la Quadra de Vallparadís del castell i de les terres del torrent de Vallparadís al torrent de les ànimes, cedí els terrenys per la construcció del pont del Passeig, que havia de salvar el torrent de Vallparadís.

 Pont del Passeig. Foto AF Jordi Plana.

El pont uneix el Passeig del Comte d'Ègara amb la Avinguda Jacquard per damunt del torrent de Vallparadís, té 112 metres de longitud i 16,3 metres d'alçària, està sostingut per sis arcs que es recolzen sobre pilastres troncopiramidals de carreus amb cantell de pedra de fil i remarcada llinda d'imposta en la part superior de les pilastres. L'intradós dels arcs és de totxo i els carcanyols de paredat comú, emmarcats en pedra de fil.

Pont del Passeig sobre el parc de Vallparadís. Foto. AF Jordi Plana.

El pont ha experimentat dues ampliacions del seu vial, la primera va tenir lloc l'any 1960, en aquesta fou eixamplat i es van posar les voreres sobre els voladissos la inauguració es va fer el dia 22 d'agost i la darrera va tenir lloc l'any 1990, en aquesta es van eixamplar els voladissos per augmentar l'amplada de les voreres, el pont va quedar amb dos carrils per cada sentit i les baranes de formes sinuoses.

L'obra de construcció del pont van ser adjudicades al contractista Josep Sanz i Soler per un import de 96.185,36 ptes, l'arquitecte del pont va ser Jacint Mumbrú, que no va muntar cap bastida per aixecar el pont, els materials necessaris eren transportats gràcies a un cable d'acer de 130 m de longitud situat paral·lelament al pont.

Detall dels suports de l'eixample de les voreres del pont.
Foto, AF Jordi Plana.
El pont va suposar per Terrassa la seva expansió urbanística a l'altra banda del torrent de Vallparadís, la millor comunicació de Terrassa amb Castellar i Sentmenat gràcies a la nova carretera i la proliferació de noves edificacions seguint la nova Avinguda Jacquard i el traçat de la nova carretera, edificacions emblemàtiques com la Casa Baumann, l'Escola Industrial, avui dia UPC, o el Vapor Sala...

El pont ha estat conegut pels terrassencs i terrassenques amb diferents noms, inicialment com a pont de Vallparadís, després com a pont del Passeig, durant la segona meitat del segle XX, fou conegut com el pont de la Mútua i l'any 2000, durant el mandat de l'alcalde de Terrassa, Manuel Royes i Vila, l'Ajuntament l'anomenà de forma oficial com a Pont del Passeig.

Detall de tres arcs del pont i l'edifici de la Mútua. Foto, AF Jordi Plana.
  
El Pont del Passeig està protegit com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28062, obra popular, bastit per l'arquitecte enginyer, Jacint Mumbrú l'any 1896.

 Pont del Passeig i la Mútua. Foto, AF Jordi Plana.

Travessem el Pont del Passeig i just al final i a la nostra esquerra ens trobem la Casa Baumann...

GL 41º 33' 49'' N - 2º 01' 06'' E. TERRASSA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987-2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada