Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 16 d’abril de 2018

MAGATZEM MIQUEL BOIX

A la mateixa façana de la plaça Mossèn Jacint Verdaguer que la Impremta Ventayol i gairebé davant del Magatzem Corcoy, trobem el magatzem tèxtil Miquel Boix. La façana de l'edifici mostra el segell inconfusible de Lluís Muncunill i Parellada.

El magatzem és un edifici situat en la plaça Jacint Verdaguer núm 6, és un edifici entre mitgeres, que té l'amplada d'un casal però de gran fondària, format per una planta baixa de gran alçada i un pis. La façana, només presenta dues obertures, és llisa i d'estuc marró sobre maons massissos.

 Magatzem Miquel Boix, centre de la imatge, plaça Mossèn 
Cinto Verdaguer. Foto, AF Jordi Plana

La planta baixa, de gran alçada, presenta una gran portalada que gairebé ocupa l'amplada de tot el casal. La portalada és de pedra en arc equilibrat parabòlic de perfil arrodonit, aquest esta dividit en tres parts a la manera de les portalades del romànic, el mainell a la part central determinant les dues portes, una a cada costat, el dintell motllurat que separa les portes del que seria el timpà, però en aquest cas el timpà es una entrada de llum amb una reixa de ferro forjat. L'arc parabòlic, el mainell i el dintell estan construïts en pedra. La façana presenta un sòcol de pedra i la resta està estucada sobre el maó en que està construïda.

 Portalada del Magatzem Miquel Boix. Foto, AF Jordi Plana.

La primera planta presenta una única obertura en arc de mig punt que permet l'accés a una balconada amb llosana arrodonida i barana de forro forjat. L'edifici està coronat per una cornisa de pedra motllurada de línies rectes i paral·leles i sense respiralls per sota d'aquesta. 

  Primera planta del Magatzem Miquel Boix. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici va ser bastit per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1905, és d'estil modernista i està catalogat com a bé d'interès local. Identificador: IPAC, 28205.

La façana, tot i que està en bon estat, presenta signes de deteriorament i necessita d'una intervenció per aturar el seu deteriorament, en la part inferior esquerra de la façana comença a caure l'estuc.

Tot seguit podem veure la fitxa del Catàleg d'Edificis D'Interès Històric Artístic del Terme Municipal de Terrassa corresponent a l'edifici del Magatzem Miquel Boix.

Fitxa del Catàleg d'Edificis Històrics de Terrassa. Font, AMAT 
En la plaça Mossèn Jacint Verdaguer es troba ubicada l'oficina central de Correus de Terrassa...

GL 41º 33' 58'' N - 2º 00' 48'' E

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada