Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 19 de juliol de 2016

CASA BAUMANN

La Casa Baumann és un edifici unifamiliar aïllat, de grans dimensions i situat a l'avinguda de Jacquard, al marge dret del Parc de Vallparadís i just al final del pont del Passeig. La Casa Baumann situada sobre el parc de Vallparadís està envoltada pels jardins que formen part d'aquest gran parc terrassenc.

 Detall de la façana lateral oest de la Casa Baumann.
Foto, AF Jordi Plana.

La casa Baumann presenta planta rectangular formada per diversos cossos que tenen alçaries diferents i donen a l'edifici un aspecte inconfusible, té un cos posterior resultat de l'ampliació de la casa realitzada l'any 1926 feta per Masdeu que la va convertir en la seva residència.

 Detall de la façana lateral est de la Casa Baumann.
Foto, AF Jordi Plana.

Un aspecte remarcable de la Casa Baumann són les seves façanes que tenen una clara influència de la Secessió de Viena, Sezessionsstil o Sezession, que forma part del moviment Art Nouveau que a Catalunya es coneix com a Modernisme (Es va formar a Viena l'any 1897 per una secessió de 19 artistes que abandonaren l'Associació dels artistes de Belles Arts austríaca), façanes planes, d'arrebossat, amb esgrafiats i amb una successió d'obertures verticals estretes, com es pot apreciar a la fotografia de la façana est.

Façana principal sud, al costat el Castell Cartoixa i per sobre d'ell
Sant Llorenç del Munt. Foto, AF Jordi Plana.

Les cobertes dels diferents cossos són de teula vidriada exceptuant la torre rectangular que està coberta per una terrassa, una barana de ferro forjat sostinguda per 14 pilars d'obra remata la torre en la que destaca la finestra en arc trilobulat de la seva façana est.

Detall de la finestra d'arc trilobulat de la torre (façana est).
Foto, AF Jordi Plana.

Cal destacar les teulades de teules de ceràmica de color negre i taronja, dissenyades possiblement per aquest edifici i la tortugada, les cobertes tenen un gran voladís sostingut per bigues de fusta, sota el voladís de la teulada de la torre observem una sanefa d'esgrafiat amb motius vegetals que es repeteixen a les altres façanes. Una sèrie de rosetons esgrafiats envolten totes les façanes de la casa Baumann a la seva part superior. 

Detall de les finestres verticals i dels esgrafiats florals de la façana
est. Foto, AF Jordi Plana.

També té molt interès la tanca del jardí que envolta la casa, aquesta està formada per una sèrie de pilars sobre els que hi ha collada la reixa de ferro forjat, aquests pilars estan coronats per un trencadís policromat. A la façana oest i a la seva part superior esquerra hi ha un Sant Josep de terracota amb pinacle recobert de ceràmica policromada.

Detall de la tanca del jardí de la Casa Baumann. Foto, AF Jordi Plana.


A la façana oest destaca, a part dels esgrafiats que representen elements vegetals i del Sant Josep de terracota, una finestra geminada amb columna central i arcs trilobulats. En aquesta façana podem veure les tres plantes de la Casa Baumann.

Detall del Sant Josep i el pinacle de la façana oest.
Foto, AF Jordi Plana.

La casa Baumann marca l'inici de l'avinguda Jacquard a la sortida del Pont del Passeig i és una de les primeres cases que es construeixen al nou eixample de Terrassa que sorgeix a l'est i a l'altre costat del torrent de Vallparadís gràcies al nou pont de finals del segle XIX.

 Detall del voladís i de les teules negres amb relleus florals que formen
les canalitzacions de recollida de l'aigua de la pluja.
Foto, AF Jordi Plana.


La casa fou habitada inicialment pel seu creador, l'arquitecte Coll i Bacardí qui la va bastir l'any 1913. A la mort de Coll i Bacardí l'any 1917 la casa passa a mans de la família Masdeu que reformen l'edifici, l'any 1926 la casa és comprada per Ernst Baumann, suïs resident a Terrassa, representant de llanes, aquest convertí la casa en la seva residencia i en despatxos per la seva activitat, Baumann abandonà la casa i el negoci l'any 1959. Cal dir que hi ha alguna proposta no oficial per canviar el nom de l'edifici, s'ha proposat canviar el nom de Casa Baumann per el nom de Casa Coll Bacardí, arquitecte que va dissenyar la casa.

 Detall de la porta principal de la façana sud i un fragment de la
tanca del jardí. Foto, AF Jordi Plana.

El negoci de llanes de Baumann el va seguir Josep Colomer i Montmany fins que l'Ajuntament de Terrassa va comprar la casa després que aquesta quedés abandonada. L'any 1990 la casa es restaurada, s'instal·là un ascensor per tal de suprimir les barreres arquitectòniques i és utilitzada com a seu del Servei de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa.

 Detall de la finestra de la façana principal. Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Baumann bastida per l'arquitecte Josep Maria Coll Bacardí l'any 1913 està protegida com a bé cultural d'interès local, identificador: IPAC, 28104. Estil arquitectònic: Modernisme.

 Detall de l'ascensor exterior instal·lat per l'Ajuntament de Terrssa
Foto, AF Jordi Plana.

GL 41º 33' 50'' N - 2º 01' 08'' E. TERRASSA

Vista aèria de la casa Baumann. Font Google Earth. 

Deixem la Casa Baumann i seguim passejant per l'avinguda Jacquard.

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA 

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada