Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 20 de març del 2019

MAGATZEM NARCÍS ARGEMÍ

El Magatzem Narcís Argemí i Vendrell (1829 -1885) o Casa Narcís Argemí, correspon inicialment a dos casals que ocupaven els núm. 54 i 56 del carrer Joaquim de Paz de Terrassa (Districte I), anteriors a l'any 1872. La primera modificació de la façana del núm 54, es produeix l'any l'any 1872 pel seu propietari Narcís Argemí. L'any 1885 després de la mort d'Argemí, Francesc Roig i Llauger, cunyat de Narcís Argemí i tutor de l'hereu de Narcís Argemí, actuà com a successor d'aquest i l'any 1892 modificà les dues cases núm 54 i 56 del carrer de Joaquim de Paz, convertint-les en un sol edifici d'estil eclèctic.

El nou edifici seria utilitzat com a magatzem tèxtil de la fàbrica Successor de Narcís Argemí i desprès, a la majoria d'edat de l'hereu Ramon Argemí i Comerma (u de setembre de 1899), de la fàbrica Ramon Argemí.


Façana del Magatzem Narcís Argemí. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 7005, 12/03/2019)

Com he comentat anteriorment la primera modificació de la façana del casal núm 54, data de l'any 1872 i fou realitzada pel mestre d'obres Jaume Comerma i Torrella, aquesta consistia en l'ampliació de la porta i la finestra, per encàrrec de Narcís Argemí i Vendrell.

Detall de la modificació de la façana del núm 54 del carrer Joaquim de Paz.
Font, Arxiu Històric de Terrassa (IMG 7024, 12/03/2019)

En aquest remodelat edifici, Narcís Argemí i Vendrell, inicià l'any 1872 la seva activitat com a fabricant amb dos talers jacquard i dos talers més petits.

Narcís Argemí i Vendrell fou alcalde de Terrassa (01/07/1881 - 01/07/1883), durant el seu mandat l'Ajuntament de Terrassa, prengué l'acord d'enderrocar el portal de Sant Roc.

El dia de Nadal de 1885 morí Narcís Argemí i Vendrell, donat que el seu hereu Ramon Argemí i Comerma tenia 13 anys, perquè seguís administrant la fàbrica del pare, es nomenà com a tutor a Francesc Roig i Llauger que també era fabricant, tot seguit la fàbrica de Narcís Argemí treballà amb el nom de Successor de Narcís Argemí, fins la majoria d'edat d'en Ramon Argemí.

L'any 1892, Francesc Roig i Llauger, actuant com a tutor d'en Ramon Argemí, encarregà a l'arquitecte Rafael Puig i Puig la remodelació en un sol edifici dels núm 54 i 56 del carrer Joaquim de Paz per tal convertir-los en el magatzem tèxtil de la fàbrica Successor de Narcís Argemí.

Tot seguit s'exposa la sol·licitud del permís d'obres a l'Ajuntament de Terrassa presidit per l'alcalde Miquel Homs i Rosés (31/01/1992 - 01/01/1894).

 Sol·licitud de permís d'obres per la construcció d'un sol edifici en els núm
54 i 56 del carrer de Joaquim de Paz. Font Arxiu Històric de Terrassa.
(IMG 7028, 12/03/2019)

 Sol·licitud de permís d'obres per la construcció d'un sol edifici en els núm
54 i 56 del carrer de Joaquim de Paz. Font Arxiu Històric de Terrassa.
(IMG 7029, 12/03/2019)


Tot seguit s'exposa la resolució favorable de la Comissió municipal per la reforma del nou edifici que serà el nou magatzem tèxtil Narcís Argemí.

Resolució del permís d'obres per la construcció d'un sol edifici en els núm
54 i 56 del carrer de Joaquim de Paz. Font Arxiu Històric de Terrassa.
(IMG 7030, 12/03/2019)

 Resolució del permís d'obres per la construcció d'un sol edifici en els núm
54 i 56 del carrer de Joaquim de Paz. Font Arxiu Històric de Terrassa.
(IMG 7031, 12/03/2019)

 Projecte constructiu de la façana del Magatzem Narcís Argemí, de
l'arquitecte Rafael Puig i Puig (1892). Font, Arxiu Històric de Terrassa.
(IMG 7034, 12/03/2019)

Façana actual del Magatzem Narcís Argemí, tal com la va dissenyar
l'arquitecte Rafael Puig i Puig l'any 1892. Foto AF Jordi Plana.
(IMG 7007, 12/03/2019)

El magatzem Narcís Argemí o casa Narcís Argemí Vendrell, és un edifici situat al centre de Terrassa, Districte I, carrer Joaquim de Paz, actualment núm 52 i 54 de Terrassa, Vallés Occidental, protegit com a bé cultural d'interès local, Identificador IPAC: 28120.

Es tracta d'un edifici de planta rectangular, situat entre mitgeres, de planta baixa, pis i golfes. La façana presenta una ordenació simètrica amb tres obertures per planta alineades verticalment.

Detall de la façana de la planta baixa de la Casa Narcís Argemí i 
Vendrell. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 7018, 12/03/2019)

La façana de la planta baixa presenta la mateixa composició simètrica de tota la façana. La porta d'accés està situada en posició central en obertura rectangular amb llinda i brancals motllurats, a banda i banda de la porta dues finestres rectangulars amb els marcs motllurats i l'ampit de pedra com el sòcol, protegides per reixes de ferro forjat. La façana és de pedra artificial situada en fileres. Per damunt de la porta i finestres observem un fris amb motius geomètrics (greca) i per sobre d'aquest una línia d'imposta motllurada que segueix el perfil de la llossada del balcó central.


Detall de la finestra esquerra de la planta baixa. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6985, 12/03/2019)

 Detall de la finestra dreta de la planta baixa. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6986, 12/03/2019)

Pels desperfectes a la motllura de la finestra dreta, podem observar la tècnica constructiva d'aquesta que és de pedra artificial motllurada, aplicada damunt dels maons de la façana.

A la façana del pis cal destacar-ne l'ornamentació de caràcter classicista, realitzada amb pedra artificial, amb frontons triangulars a les obertures situades a dreta i esquerra del bacó central, i corbat sobre l'obertura del balcó central, frisos formant greques i balcó de pedra amb motius ornamentals florals... Les tres obertures de la façana del primer pis presenten pilastres amb capitells corintis.

 Detall del frontó triangular, fris, pilastres i capitells de la finestra 
esquerra del pis. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6996, 12/03/2019)

Detall del frontó triangular, fris, pilastres i capitells de la finestra 
dreta del pis. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6990, 12/03/2019)

L'obertura central dóna accés a la balconada central, aquesta presenta un frontó corbat repetint en el seu disseny les pilastres, capitells i fris de les finestres. El balcó presenta una llossada rectangular motllurada amb el mateix disseny de la línia d'imposta. Cal destacar el treball de la barana de ferro colat.

Detall del balcó central del pis. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6974, 12/03/2019)

La façana del primer pis està estucada de color cafè amb llet, presenta un sòcol que incorpora les bases de les pilastres i els balcons amb motius florals de les finestres. La façana està coronada per un fris amb motius florals i una cornisa de pedra amb voladís, motllurada i sostinguda per 23 mènsules molt treballades.

 Detall dels frontons, fris, mènsules i cornisa que coronen la façana
del Magatzem Narcís Argemí. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6991, 12/03/2019)

L'edifici inicialment fou concebut com a magatzem tèxtil de la fàbrica "Sucesor de Narcís Argemí", durant la minoria d'edat de Ramon Argemí i Comerma, fill de Narcís Argemí i Vendrell; va tenir altres usos com ara col·legi i escola de música. Durant un temps va ser candidat a albergar la seu dels Minyons de Terrassa, que finalment van decidir ubicar-se a la casa Jacint Bosch . A mitjans de la dècada del 1990, l'edifici fou remodelat, només es va conservar la façana, mentre tot l'interior es va fer de nou per tal de convertir-lo en quatre habitatges.

L'edifici arquitectònicament correspon a l'eclecticisme terrassenc i fou bastit per l'arquitecte Rafael Puig i Puig segons projecte de l'any 1892.

Agraïments
Rafel Comes i Ezequiel

Fitxa

NOM .................................................................... Magatzem Narcís Argemí

Ubicació ............................................................... C. Joaquim de Paz 54 - 56

Mestre d'obres ..................................................... Jaume Comerma i Torrella

Any ....................................................................... 1872

Ús ......................................................................... Fàbrica (4 telers)

Arquitecte ............................................................. Rafael Puig i Puig

Any ....................................................................... 1892

Nom ..................................................................... Magatzem SUCCESSOR DE N ARGEMÍ

Estil arquitectònic ................................................ Eclecticisme terrassenc

Nom ..................................................................... Magatzem Ramon Argemí

Any ...................................................................... 1899

Restauració ......................................................... Mitjans de la dècada de 1990

Ús ........................................................................ Residencial

Estat .................................................................... Molt bo

Numeració actual ................................................ Joaquim de Paz 52 - 54

Magatzem Ramon Argemí, c/ Joaquim de Paz
núm 52-54. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 7010, 12/03/2019)

GL

41º 33' 55'' N - 2º 00' 53'' E. TERRASSA


TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada