Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 29 de maig de 2020

PASSAREL·LA DE SANT PERE

La passarel·la de Sant Pere o la passarel·la de la Seu d'Ègara o popularment la passarel·la de Vallparadís, és un pont de banda tesa per a vianants sobre el torrent Monner que forma part del Parc de Vallparadís. La passarel·la uneix el camí d'accés al Parc de Vallparadís, zona Torrent Monner, que surt del carrer de Salmerón, amb el carrer de la Rectoria del Conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere, per sobre del Torrent Monner del Parc de Vallparadís.


Entrada a la Passarel·la de Sant Pere per el carrer de Salmerón.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 7250, 25/05/2020)

La passarel·la fou inaugurada l'any 2004 durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Pere Navarro i Morera ( 13-04-2002 - 30/11/2012). Al moment de la seva inauguració va ser el pont de banda tesa de major llum d'Espanya amb 80 m, rècord que va ostentà durant 10 anys. La passarel·la va fer possible una millor comunicació entre veïns dels barris de Vallparadís i l'Antic barri de Sant Pere, tot facilitant l'accés dels veïns de Vallparadís a les Esglésies de Sant Pere.
La passarel·la fou construïda per l'empresa contractista ACSA AGBAR CONSTRUCCION SA. Les lloses prefabricades van ser fabricades per Prenava i el pretensat va anar a càrrec de Mekano 4.

Detall de les baranes de la Passarel·la de Sant Pere.
Foto, AF Jordi Plana (IMG 7244, 25/05/2020)

La passarel·la salva una distància de 80 m sobre el Torrent Monner, té una amplada de 2,70 m i un cant de 27 cm, la esveltesa del tauler correspon a la llum partit per 300 (L/300). La fletxa central a temps infinit és d'1,67 m (L/48) i té un desnivell entre punts d'ancoratge d'1,80 m. Els cables que sostenen la passarel·la consten de dues famílies de 24 cordons d'un diàmetre de 0,6 polsades, els cables suporten les peces prefabricades que formen el tauler. Aquestes peces són de formigó HA-45 amb una longitud de 2,35 metres. El cant és de 27 cm en els laterals de la llosa, on se situa l'armadura del formigó, i de 17 cm al centre on es disposa el pretesat (10 tendons de 7 cordons de diàmetre de 0,6 polsades). (Font: ACSA AGBAR CONSTRUCCION SA).


Detall de la Passarel·la de Sant Pere, sobre el Torrent Monner
Foto, Google Earth


En els extrems, en els 4,70 m adjacents a cada estrep, la passarel·la passa a tenir cant variable entre 27 cm i 67 cm per resistir els esforços paràsits d'empotrament. A diferència de la resta del tauler, aquesta zona es realitza “in situ”. De la mateixa manera, les juntes entre lloses i els canals s'emplenen amb morter o formigó amb la mateixa resistència que el formigó basi. Tots els cables s'ancoren en els estreps, que són de formigó armat. Aquests anclatges es cimenten sobre dues pantalles de 4,50 x 0,60 m situades a tots dos laterals de l'estrep i frontalment sobre una família de 12 micropilots inclinats que formen un angle de 40º amb l'horitzontal. La força horitzontal (aproximadament unes 1.300 tones) s'absorbeix comprimint els micropilots i per acció conjunta de tracció i flexió de les pantalles que transmeten la tracció al terreny per fregament. Les pantalles penetren 9,5 m i 8,25 m en l'estrat terciari (una argila dura). Els micropilots estan formats per un tub anul·lar Ø120/100 mm i una barra interior de 40 mm amb una càrrega nominal admissible de 156,2 T, el seu diàmetre de perforació és de 200 mm i el bulb d'ancoratge (zona resistent considerada) té 15 m, tots ells dins de l'estrat terciari. (Font: wikipèdia, Passarel·la de Sant Pere).

 Detall de la llosa de la Passarel·la de Sant Pere. Foto, AF Jordi Plana
(IMG 7252, 25/05/2020)

La Passarel·la de Sant Pere ha rebut diversos premis i mencions:

Premis:
  • Congrés Footbridge 2005, Venezia. Footbridge Awards 2005. Guanyador en la categoria d'Estètica (a la gran llum). 
  • Catalunya Construcció 2005. Guanyador en la categoria d'Innovació.
  • Premi Biennal del Vallés 2005. Guanyador en la catergoría d'espais exteriors.
  • Premi Bonaplata 2004. Edifici Industrial. Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya.

Finalista i mencions a:

  • IX Biennal Espanyola Arquitectura i Urbanisme 2007. Menció especial a l'accessibilitat.
  • Premi Construmat 2005. Menció en la categoria d'Enginyeria civil.
  • Premi FAD 2005. Finalista en la categoria d'Espais exteriors.
  • Premi Internacional Pont d'Alcántara 2002-2004. Diploma.
  • Premi Internacional del Paisatge Rosa Barba 2005. Seleccionat.
 Detall de les dimensions de la Passarel·la comparant-la amb dos
vianants. Foto, AF Jordi Plana. (IMG 7260, 25/05/2020)

Fonts consultades: 
Wikipèdia: Passarel·la de Sant Pere
ACSA AGBAR Construcción SA
Ajuntament de Terrassa. Urbanisme: Memòria projecte constructiu

FITXA

Nom: Passarel·la de Sant Pere

 Ubicació: Parc de Vallparadís, zona accés del Torrent Monner

Any d'inauguració: 2004

Tipus de pont:  De banda tesa

Longitud: 80 m

Amplada: 2,70 m

Empresa constructora: ACSA AGBAR Construcción SA


GL

41º 33' 58'' N - 2º 01' 09'' E

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada