Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 2 de juny del 2017

CARRER DEL PUIG NOVELL

En un principi el carrer que avui va des del carrer de la Font Vella fins el carrer del Portal nou era un camí situat fora de les muralles de la ciutat, que partia d'un petit promontori, el Puig Novell, al costat del portal de l'Aymerich, i que vorejant les muralles anava fins el Portal Nou. Segons comenta Baltasar Ragón en el seu llibre els Carrers de Terrassa a l'any 1900: " A l'Arxiu Soler i Palet existeix una nota que diu: Estant els poblats amb malalties contagioses, causant-ho el rentat de robes dels malalts al rentador del Puignovell i basses de la Font Vell, el consell acorda no deixar rentar a dites basses i que les robes dels malats siguin rentades al torrent de Sant Pere o en altres llocs d'aigua corrent. Set de juliol de l'any 1570"

Cantonada del carrer del Puig Novell amb el carrer de la Font Vella.
Foto, AF Jordi Plana i Nieto.

"A l'Arxiu Municipal hi ha una escriptura, en data maig de 1827, en la qual, entre altres coses diu: ...en límits de la vila, partida vulgarment anomenada l'hort de baix del Puignovell de Narcís de Ramon, afronta a solixent amb Josep Maurí, fabricant, Josep Mª Càrcer, a tramontana amb el Camí Reial que va a Terrassa o del dit carrer del Portal Nou a la ciutat de Barcelona ...i ús de les aigües sobrants de la bassa vulgarment anomenada del Puignovell, etc..."

 Cantonada del carrer del Puig Novell amb el carrer del Portal Nou.
Foto, AF Jordi Plana.

"Amb aquesta nota es veu clarament que en aquell temps, el que és avui el carrer del Puignovell era fora de la vila i que ni carrer era.

Cap a la meitat del segle XIX, el camí ja prenia la configuració d'un carrer, doncs el dia 6 de març  de  1850, els veïns  del  carrer del Puig Novell, aleshores  carrer de Puignovell, Vídua

Punt mig del carrer del Puig Novell. Foto, AF Jordi Plana.

Argemí, Antoni Vallhonrat, Pere Aymerich, Vicens Bufí i Miquel Trullàs, demanaren a l'Ajuntament de la vila, l'enderroc del portal de defensa de l'extrem del carrer, que impedia el pas de les aigües i dels vianants. Tot i l'enderrocament del portal, el carrer era molt estret, per tal de donar-li una major amplària, el veí Miquel Trullàs, propietari de tota la part esquerra del carrer, a l'entrada, va construir una llarga paret reculant el jardí, tot donant l'amplada que el carrer té avui.


Cantonada carrer de la Font Vella amb el carrer del Puig Novell.
Foto, AF Jordi Plana.

A l'entrada del carrer, i a la dreta, el primer edifici de nova construcció presenta la façana reculada en relació a l'alineació de les façanes d'aquest costat del carrer, fet que dóna una major amplitud a la cantonada. Passat aquest edifici de nova construcció, en el núm 6 del carrer del Puig Novell, trobem l'edifici restaurat d'un antic magatzem tèxtil. Aquest edifici de planta baixa i dos pisos i construït al voltant de l'any 1900, va albergar: el Magatzem tèxtil industrial Alegre i Companyia (1904 -1910), el Magatzem industrial tèxtil Donadeu i Companyia (1921 - 1936) i després de la guerra civil el Magatzem industrial tèxtil Laniseda.


Magatzem industrial Alegre i Companyia, (1904-1910), carrer del
Puig Novell, núm 6. Foto, AF Jordi Plana.

Passada l'època dels magatzems industrials de les fàbriques tèxtils terrassenques, l'edifici va canviar d'usos, així després d'albergar el magatzem industrial de Laniseda l'edifici va albergar l'Acadèmia Montserrat. Actualment l'antic magatzem està compartimentat i està dedicat a diferents usos: educatius, comercials, d'habitatge...

El dia 17 de desembre de l'any 1941, l'Ajuntament de Terrassa presidit per l'alcalde Joaquim Amat i LLopart (06/09/1940 - 08/09/1945), acordà l'eixamplament del davant del carrer del Racó, que també era bastant estret, i varen posar enrere l'antiga casa de Can Trias pel carrer del Puig Novell.

 Eixamplament del carrer del Puig Novell davant del carrer del Racó.
Font, AF Jordi Plana.

El dia 4 d'abril de 1943, durant el mandat de l'alcalde de Terrassa, Joaquim Amat i Llopart, es va instal·lar en el núm 52 del carrer del Puig Novell la Central de Telègrafs de Terrassa.

Seguim caminant per la vorera de l'antic magatzem Alegre i Companyia fins arribar a l'antic magatzem Ventalló i Tusell o Magatzem Antoni Sala, situat al núm 14 - 16 i que fou bastit per l'arquitecte Lluís Muncunill i Paellada l'any 1893 per encàrrec de l'industrial tèxtil Antoni Sala, pare d'Alfons Sala i Argemí. Avui dia el magatzem alberga el Registre de la Propietat de Terrassa.

 Detall del balcó i del primer pis de l'edifici del Registre de la
Propietat de Terrassa. Foto, AF Jordi Plana-

Compartint mitgera amb el Magatzem Antoni Sala hi ha la casa en la que va néixer l'industrial, advocat i polític terrassenc, Alfons Sala i Argemí, el dia 16 de juny de l'any 1863. Carrer del Puig Novell núm 18.

Casa natal d'Alfons Sala i Argemí. Carrer del Puig Novell, 18.
Foto, AF Jordi Plana.
Travessem el carrer del Racó i seguim caminant per la mateixa vorera fins arribar a la Casa Carles Pagès, situada en el núm 32 del carrer del Puig Novell. La casa presenta la tipologia típica del casal terrassenc, construïda exclusivament de maons i de planta baixa i dos pisos, és obra de l'arquitecte Lluïs Muncunill i Parellada.

Casa Carles Pagès, carrer del Puig Novell, núm 32.
Foto, AF Jordi Plana.

Compartint mitgera amb la Casa Carles Pagès trobem l'edifici de la clínica particular del Doctor Joaquim Mundó, carrer del Puig Novell, núm 36. Joaquín Mundó va instal·lar la seva clínica en un edifici singular de planta baixa i dos pisos al costat de la Casa Carles Pagès desprès de la guerra civil. La clínica va tancar l'any 1962 i l'activitat del Doctor Mundó (ginecòleg), parts i altres intervencions, va tenir lloc a la Clínica del Remei.

 Clínica particular del Dr Joaquín Mundó Marcet. Carrer del Puig
Novell, núm 36. Foto, AF Jordi Plana.

La clínica estava ubicada a la primera planta i constava de tres habitacions amb bany, una sala de parts i un quiròfan per fer-hi intervencions (fòrceps, cesàries i operacions ginecològiques), l'assistència als parts sense complicacions anava a càrrec de qualsevol de les llevadores de la ciutat. En Joaquín era germà del Dr Enrique Mundó Marcet, 17 anys més jove que en Joaquín. Del Dr Enrique Mundó Marcet, tinc un bon record, doncs va ser el pediatre dels meus fills Àlex, Xavi i Estel.

El Dr Joaquín Mundó Marcet va morir el dia 5 de març de l'any 2006.

Anunci de la clínica del Dr Joaquín Mundó Marcet. Publicat els
primers anys de la postguerra. 

La façana de la Clínica del Dr Mundó va ser guardonada per l'Ajuntament de Terrassa presidit per l'alcalde Manuel Royes i Vila ( 20/04/1979 - 12/04/2002 ), l'any 1990 amb el premi Per a La Millora de la Ciutat, com podem constatar amb la placa de l'Ajuntament situada a la façana sota del núm 36.

  Premi a la Millora de La Ciutat per la restauració de la façana del
carrer del Puig Novell 36. Foto, AF Jordi Plana.

El quatre d'abril de l'any 1943, durant el mandat de l'alcalde de Terrassa, Joaquim Amat i Llopart (06/09/1940 - 08/09/1945), a la casa núm 52, va instal·lar-s'hi la Central de Telègrafs de Terrassa.

L'origen del nom del carrer, és degut a que a la cantonada del carrer de la Font Vella amb el carrer del Puig Novell, hi havia un cim de petita alçària que sortia del terreny circumdant, fet que podem constatar encara avui dia per el pendent dels seus voltants que podem constatar pels carrers de La Font Vella i del Racó.

Fonts consultades:

Arxiu Històric de Terrassa
Rafel Comas i Ezequiel
Records de Terrassa

GL  41º 33' 46,07'' N - 2º 00' 49'' E. TERRASSA - (VALLÈS OCCIDENTAL) - CATALUNYA

Deixem el carrer del Puig Novell i passejant anem a l'Arxiu Històric de Terrassa...


TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada