Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 24 de gener de 2018

XEMENEIA DE LA TERRASSA INDUSTRIAL SA

La Terrassa Industrial SA fou constituïda el 29 de desembre de 1917. L'empresa tèxtil terrassenca, neix de la fusió de tres empreses llaneres de la ciutat: Alegre i Companyia, Casanovas i Vallès i Rigol, Boada i Companyia. Quan es va iniciar la Guerra Civil, la Terrassa Industrial era una de les principals empreses tèxtils de Terrassa. Durant la retirada de les tropes republicanes, l'empresa fou incendiada per la brigada Líster, ocasionant unes pèrdues de 391.217 ptes. Passada la Guerra Civil, els propietaris recuperen la fàbrica, que seguirà exportant durant la II Guerra Mundial, però en acabar aquesta, no tornarà a ser la gran empresa exportadora de la dècada dels anys vint.

 Detall de la xemeneia de TISA, acrònim de Terrassa Industrial SA.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6222, 20-01-2018)

De la Terrassa Industrial es conserven dues xemeneies i aquesta és una de les més singulars de la col·lecció que formen part del patrimoni històric industrial de la ciutat de Terrassa. La xemeneia fou bastida per l'arquitecte Joan Baca i Reixach l'any 1945. Es tracta d'una xemeneia de maó vist, de base quadrada i fust troncocònic. Té una alçària de 34 m, amb un diàmetre de 3 m a la base i 2,2 m a la corona.

Detall del fust de la xemeneia de TISA. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6231, 20-01-2018)

TISA es va constituir el 1917 amb l'objectiu d'exportar ala països europeus immersos en la I Guerra Mundial. L'empresa fou constituïda amb un capital nominal 5.000.000 de ptes. La producció llanera es destinava a dos mercats, el europeu aprofitant la neutralitat espanyola durant la Primera Guerra i el de l'Amèrica del Sud, tot aprofitant les avantatges del port franc de Barcelona.

 Detall del colarí i dels anells d'acer que envolten la part superior
del fust de la xemeneia de TISA. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6230, 20-01-2018)

La xemeneia està rematada per un collarí innovador i protegida amb cèrcols per dalt i per baix. En Joan Baca i Rexach, va utilitzar una nova tècnica per evitar que la xemeneia s'esboqués: va coronar-la amb dos anells de formigó que cenyien la boca de sortida del fum, aquest mètode va ser utilitzat en altres xemeneies construïdes a partir de 1940.

La xemeneia té una base quadrada, amb motllures a les cantonades i a la part superior. Al fust si van adossar les lletres TISA, acrònim de Terrassa Industrial SA.

Detall de la base de la xemeneia de TISA. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6228, 20-01-2018)

L'any 1926 la gerència de la Terrassa industrial fou assumida per Gaietà Vallès i Pujals qui donà un gran impuls a l'empresa durant la Dictadura de Primo de Rivera i la II República. Gaietà Vallès era militant de la Lliga Regionalista, el dia 24 de juliol de 1936, pocs dies desprès de l'alçament nacional contra la República, Gaietà Vallès fou assassinat a la carretera de Navarcles, prop de mura per un escamot anarquista dirigit per Pedro Alcocer. Tot seguit l'empresa fou col·lectivitzada i es creà un consell d'empresa format per:

CONSELL D'EMPRESA DE TISA

Director.......................... Federico Aligué Prió  CNT
Subdirector...............................Miguel Bernet  CNT
Vocal Conseller.........................Ramon Sales  CNT
Vocal Conseller.........................Juan Cazorro  CNT
Vocal Conseller.............................José Royo  CNT
Vocal Conseller.......................José Sánchez  UGT
Vocal Conseller.......................Miguel Garcia  UGT
Delegado Interventor..............Jacinto Boada  CNT

Anunci publicitari de la Terrassa Industrial SA. Foto, AF Jordi Plana.
(IMG 6381, 22-01-2018)

En acabar la Guerra Civil es dissol el Consell d'Empresa fruit de la col·lectivització de TISA i es crea un Consell d'Administració format per:

Gaietà Alegre i Pujals...................President
Antoni Alegre de Sagrera.......Vicepresident
Agustí Vallès i Prat............................Gerent

Detall de la xemeneia de TISA. Plaça de la Terrassa Industrial.
Foto, AF Jordi Plana. (IMG 6226. 20-01-2018)

La xemeneia de la Terrassa Industrial SA, construïda l'any 1945, seguiria fumejant fins l'any 1967, any de tancament de la gran fàbrica llanera per la falta d'inversió, obsolescència de la maquinària, excés de treballadors i baixa productivitat.

FITXA

Nom ........................................ Xemeneia de la Terrassa Industrial SA

Arquitecte ............................... Joan Baca i Reixach

Any de construcció ................. 1940

Localització ............................. Plaça de La Terrassa Industrial. Segle XX, Terrassa

Altura ...................................... 34 metres

Diàmetre a la base ................. 3 metres

Diàmetre del collarí ................ 2,2 metres

Material de construcció .......... Maó i formigó al collarí

Estat de conservació .............. Molt bo

Protecció................................. Bé cultural d'interès local. Identificador IPAC 35372. 
 
Estil ........................................ Arquitectura industrial.

Detall de la plaça de la Terrassa Industrial SA, resultat de 
l'enderrocament de TISA. Font, Google Earth.

GL 41º 33' 25,42'' N - 2º 00' 57,78'' E 

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LAJordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim 
Ajuntament de Terrassa 
1987- 2011

1 comentari:

  1. La xemeneia, del arquitecte J. Baca Reixach, va ser feta per Cementos y construcciones, societat del meu avi.Francesc Salvatella Farell.
    Contacte.Francesc Salvatella Albert.
    Tf.669965287

    ResponElimina