Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 8 d’octubre del 2017

MAGATZEM BADRINAS SALLENT I Cia

Deixem la masia de Ca l'Ubach coneguda popularment com Cal Conco, travessem el petit passatge que comunica el pla de la masia i entrem al carrer del Camí Fondo, just a l'esquerra ens trobem amb el magatzem Badrinas Sallent i Cia. L'edifici havia estat propietat de la família Badrinas a finals del segle XIX, i l'any 1900 fou utilitzat com a magatzem tèxtil, amb el nom de magatzem de cal Badrinas Sallent i Cia i amb el temps albergà altres raons socials i llogaters. El 1936 en el pis hi tenia la seu la CEDA. A la postguerra encara va ser magatzem tèxtil de Sallent i Cia.
Magatzem Badrinas i Cia, carrer del Camí Fondo, núm 35.

L'edifici està situat al carrer del Camí Fondo, núm 35, consta de planta baixa, pis i golfes i és de planta rectangular.

La façana de la planta baixa presenta cinc obertures en arc rebaixat i llinda motllurada de color blanc. Tres de les obertures corresponen a portals que donen accés als locals en què es van dividir els baixos i les altres dues obertures corresponen a finestrals amb reixes de ferro forjat.

 Detall d'una de les portalades i d'un dels finestrals.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana del pis presenta també cinc obertures que mantenen la simetria de la façana. Les obertures són en arc rebaixat, una de les quals (esquerra) tapiada i les altres quatre amb balcons dos amb voladís de llossada rectangular motllurada seguint la línia d'imposta i dos més sense voladís situats de forma alternada, els quatre presenten baranes de ferro forjat. Per damunt de les cinc obertures, una línia d'imposta motllurada separa la façana del pis de la façana de les golfes.

 Detall de dos dels balcons del pis, un amb voladís i l'altre sense.
Foto, AF Jordi Plana.

A la façana de les golfes hi ha cinc finestres en arc rebaixat, tres tapiades i dues obertes. Les finestres de les golfes mantenen l'alineació vertical amb les obertures del pis i de la planta baixa.

La façana està coronada per una cornisa recta sostinguda per una sèrie de petites mènsules.

Detall de les mènsules que sostenen la cornisa.
Foto, AF Jordi Plana

Deixem a la nostra esquena el magatzem Badrinas Sallent i Cia, baixem pel carrer del Camí Fondo i ens dirigim al carrer de Sant Pere per fer unes compres...

Fonts consultades
Rafel Comes i Ezequiel
GL 41º 33' 57'' N - 2º 00' 47'' E. TERRASSA - (VALLÈS OCCIDENTAL) - CATALUNYA


TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987- 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada