Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 1 de juliol de 2017

CASA JOSEP GUARDIOLA I FERRÉS

Visitada la Casa Bonaventura Baltà, carrer de Sant Antoni núm 86, caminem uns metres en direcció al Passeig del Comte d'Ègara, tot seguint la mateixa vorera i ens aturem davant de la façana de la Casa Josep Guardiola i Ferrés, carrer de Sant Antoni, núm 62. L'edifici conegut com La Casa Guardiola, és un habitatge unifamiliar situat al centre de Terrassa, que està protegit com a bé cultural d'interès local.

Detall de la Casa Guardiola, carrer de Sant Antoni, núm 62. Terrassa
Foto, AF Jordi Plana.

Josep Guardiola i Ferrés nasqué el dia 1 de gener de l'any 1849 a la casa núm 59 del carrer de Sant Antoni, situada pràcticament davant de la que posteriorment serà la Casa Guardiola. Josep Guardiola era fill de Josep Guardiola i Guix, nascut a Navarcles el dia 19 de gener de 1815, industrial tintorer i de Josepa Ferrés i Figueras, nascuda a Terrassa el 4 d'abril de 1823, segons dades del padró d'habitants de Terrassa de l'any 1894. Per aquells anys els Guardiola-Ferrés ja residien al carrer de Sant Antoni núm 62 al costat de la seva indústria de tints.

Detall de la façana de la planta baixa de la Casa Guardiola.
Foto, AF Jordi Plana.

Aquest edifici construït durant el darrer terç del segle XIX, presenta una planta rectangular i esta format per la planta baixa i dos pisos. La façana està resolta seguint un llenguatge eclèctic molt correcte, seguint una composició regular i simètrica. La planta baixa presenta tres obertures rectangulars, la porta a l'esquerra amb un graó i dues finestres a la dreta. Cal destacar el sòcol motllurat fins arribar als ampits de les dues finestres, les reixes de ferro forjat de les finestres i la porta de fusta amb 6 vidrieres protegides per reixes de ferro forjat. La finestra situada més a l'esquerra i la porta d'accés presenten un guardapols d'inspiració clàssica. La façana està estucada imitant carreus de color blanc.

Detall dels balcons del pis principal de la Casa Josep Guardiola i
Ferrés. Foto, AF Jordi Plana.

El pare d'en Josep Guardiola, Guardiola i Guix tenia establerta una petita tintoreria al carrer Mitjà del Passeig, en la que el seu fill va començar a treballar des de l'edat de 13 anys i als 20 anys marxà a França per tal de millorar els seus coneixements en l'àmbit del tintat tèxtil. A França Josep Guardiola i Ferrés va ocupar un càrrec directiu en una gran tintoreria, que servia a grans fàbriques franceses.

La façana del primer pis presenta tres obertures de gran alçada alineades amb les de la planta baixa, aquesta disposició donen a l'edifici una sensació de verticalitat. Aquest nivell presenta una línia d'imposta motllurada que segueix els perfils de les llossades dels tres balcons. Sobre la línia d'imposta un sòcol repeteix l'esquema de la planta baixa. El primer pis presenta tres balcons amb baranes de ferro colat de contorn rectangular. Els elements ornamentals més significatius d'aquesta planta són els brancals de les finestres, les llindes motllurades, els frisos rectangulars amb motius florals i dracs situats sobre les llindes, les pilastres situades a banda, banda de les finestres i els capitells amb motius florals de les pilastres i els guardapols de les finestres d'inspiració clàssica.

Detall de la finestra del balcó central del primer pis.
Foto, AF Jordi Plana.

L'any 1871, amb motiu de la guerra franco-prussiana, Josep Guardiola i Ferrés torna a Terrassa i en poc temps es guanya una bona fama entre els industrials tèxtils llaners com a tintorer experimentat. L'any 1876 Josep Guardiola constitueix una societat amb Lluís Monset i trasllada la fàbrica al carrer de Sant Antoni, núm 60 - 62 i construeix la seva nova residència en el núm 62. De la tintoreria Guardiola avui només queda un petit pavelló per tintar (propietat de Mútua de Terrassa), la xemeneia de la tintoreria Guardiola i la casa, residència de la família.

 Detall de la finestra i balcó central del segon pis i de la cornisa.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana del segon pis presenta tres finestres rectangulars més petites amb balcons de llossada rectangular, enrajolats i amb baranes de ferro colat que repeteixen el disseny de les baranes del primer pis. La façana és d'estuc simulant un aplacat de pedra. Totes les finestres presenten porticons mallorquins de fusta. L'edifici està coronat per una cornisa que sobresurt a la part central, sostinguda per 18 mènsules d'inspiració clàssica separades per tres frisos amb motius ornamentals florals.
 
Detall de la cornisa i dels frisos de la Casa Guardiola.
Foto, AF Jordi Plana.

Josep Guardiola i Ferrés fou vocal de l'Hospital de Sant Llàtzer i des de l'any 1903 fou vocal de la Caixa d'Estalvis de Terrassa.

Josep Guardiola i Ferrés, va contreure matrimoni amb Catalina Roca Oller, nascuda a Terrassa el dia set de febrer de l'any 1849 i varen tenir dos fills Josep i Gabriel. Josep Guardiola i Ferrés morí el 20 d'octubre de l'any 1909 a Terrassa i fou enterrat al Cementiri Vell de Terrassa.

La Casa Guardiola fou reformada l'any 1940, per tal de convertir-la en un edifici plurifamiliar, va ser dividida en tres pisos, la porta central va situar-se a l'esquerra, tal com la veiem avui dia i desplaçant l'escala central. La reforma va ser realitzada per l'arquitecte Ignasi Escudé i Gibert.

Fitxa de l'Inventari d'Edificis i Elements Arquitectònics d'Interès Documental
de Terrassa, de la Casa Guardiola. Font Arxiu Municipal de Terrassa.

L'edifici fou construït a final del segle XIX i remodelat per encàrrec del net de Josep Guardiola i Farrés, Josep Guardiola i Ros a l'arquitecte Ignasi Escudé i Gibert que va fer la reconversió de l'edifici seguint els dictats de l'eclecticisme, l'any 1940.

 Josep Guardiola i Ferrés (1849 - 1909)
Foto, AF Baltasar Ragón.


Josep Guardiola i Ferrés va construir, com ja hem dit amb l'entrada pel carrer de Sant Antoni i amb façana al torrent de Vallparadís, la seva fàbrica, en aquest torrent existeix una font amb el nom de la Font del Tintorer, doncs es comenta que sovint anaven els treballadors de la tintoreria Guardiola.

La Casa Guardiola és un bé cultural d'interès local. Identificador IPAC: 28168. Ubicat al carrer de Sant Antoni, núm 62. Terrassa (Vallès Occidental).

Fonts consultades:

Arxiu Històric de Terrassa
Arxiu Municipal de Terrassa
Padró d'habitants de l'any 1894
Terrassencs del mil vuit-cents, autor Baltasar Ragón

GL 41º 33' 55'' N - 2º 01' 00'' E - TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA

Deixem la Casa Josep Guardiola i Ferrés i ens dirigim per l'estret passadís situat a la dreta del Casa Guardiola al que queda del tint del mateix nom...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada