Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 31 de juliol de 2017

CASA MARIÀ VALLS

Una de les primeres cases de la vorera dreta del carrer de Sant Antoni és La Casa Marià Valls, situada en el núm 18 d'aquest carrer. L'any 1947, Marià Valls i Boada, demanà un permís d'obres a l'Ajuntament de Terrassa per construir-hi un edifici industrial en el núm 18 del Carrer de Sant Antoni, permís que fou aprovat el mateix any 1947 en sessió plenària de l'Ajuntament de Terrassa, presidit per l'alcalde Alfons Vallhonrat i Catà (24/02/1947 - 18/02/1952), atenent a l'expedient: 1947/00388/00241 (Arxiu Històric de Terrassa), inicialment la construcció ocuparia només els baixos de l'actual edifici de planta baixa i pis.

Casa Marià Valls, carrer de Sant Antoni, núm 18. Foto, AF Jordi Plana.

L'any 1949, Marià Valls i Boada, demanà un permís d'obres per construir-hi una casa de planta baixa i dos pisos en el mateix lloc on s'havia construït un edifici industrial, el projecte de construcció fou redactat per l'arquitecte Frederic Vinyals i Páquez. El permís de construcció fou aprovat en sessió plenària, presidida per l'alcalde Alfons Vallhonrat i Catà el mateix any 1949, atenent a l'expedient: 1949//00549/00260 (Arxiu Històric de Terrassa).

 Detall de la façana del pis de la Casa Marià Valls. Foto, AF Jordi Plana.

 Detall de la façana de la planta baixa de la Casa Marià Valls.
Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Marià Valls és un edifici residencial, de planta baixa i pis, construït l'any 1949. La planta baixa d'ús comercial i el primer pis d'ús residencial. La façana és de maó i estucat a la planta baixa i reproduint un portal al primer pis que envolta la obertura del balcó. La porta que dóna al balcó presenta els brancals i la llinda de pedra motllurada. Una línia d'imposta de pedra motllurada segueix el perfil de la llossada del balcó. Dos elements singulars de la façana del pis són: El relleu decoratiu situat damunt la llinda de la posta del balcó i la cornisa amb voladís d'inspiració neoclàssica que repeteix la composició geomètrica de la llossada del balcó.

Detall de la cornisa de la façana i dels elements ornamentals de la
façana del pis. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici fou bastit per l'arquitecte Frederic Vinyals i Páquez, nascut a Barcelona l'any 1909. Arquitecte per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (1940). Establert a Barcelona, entre les seves obres destaquen un gran nombre d'edificis industrials i grans blocs d'habitatges a bastits a Barcelona. Ocasionalment també treballà a Saragossa (Edifici d'habitatges de Sant Vicenç de Paul nº 52).

GL41º 33' 50.58'' N - 2º 01' 00,38'' E. TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA

Fonts consultades

Permisos d'obres, aprovats en sessió plenària per l'Ajuntament de Terrassa

Arxiu Històric de Terrassa

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada