Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 15 de juliol de 2017

CAN MONTLLOR DEL PASSEIG

Amb aquesta entrada sobre Can Montllor del Passeig iniciarem un repàs al que queda de les cases pairals de Terrassa. Aquestes cases pairals de les que a dia d'avui sortosament encare en resten algunes en peu i conserven el seu aspecte original, tot mostrant l'època en que foren bastides. Aquestes cases estaven formades per planta baixa, dos pisos i golfes. Les més antigues eren construïdes amb parets, brancals i llindars de pedra i amb les façanes esgrafiades. La disposició interior era bastant similar. Durant el segle XVIII i XIX, molts propietaris de terres construïren les seves cases pairals a la Vila de Terrassa, tot cercant la seguretat de la Vila, seguretat que no tenien en els seus masos, sovint assaltats en una època convulsa.

Hem deixat el carrer de Sant Antoni i ens dirigim a l'inici del carrer de Garcia Humet, a la cantonada amb la plaça del Dr Robert i a la vorera esquerra, hi ha el que queda de la Casa Montllor, avui integrada en un edifici hospitalari de la Mútua de Terrassa.

Can Montllor del Passeig, avui Mútua de Terrassa. Foto AF Jordi Plana.

Can Montllor del Passeig, abans de ser adquirit per Mútua de Terrassa.
AF Baltasar Ragón, Arxiu Històric de Terrassa.

La Casa Montllor estava situada en el núm 5 del Passeig de la Font Vella, després Passeig del Comte d'Ègara i avui, ja sent propietat de Mútua de Terrassa i remodelat el Passeig del Comte d'Ègara, l'edifici forma la façana nord de la plaça del Dr Robert.

Si comparem les dues fotografies, la primera (2017), podem observar que de Can Montllor del passeig ha arribat fins els nostres dies, la planta rectangular de l'edifici i les façanes remodelades (nord, est i oest). La façana de la plaça del Dr Robert, és la que conserva més elements de l'antic edifici: Els arcs rebaixats de les tres obertures de cada planta, (planta baixa i dos pisos), els balcons del primer i segon pis, la línia d'imposta entre la façana de la planta baixa i del primer pis i part de la cornisa. En les darreres remodelacions de l'edifici, Mútua de Terrassa va afegir dues plantes més.

La casa Montllor la féu construir En Magí Tobella, el qual obtingué el permís de l'Ajuntament de Terrassa (presidit per l'alcalde Josep Segret Moratonas, 01/01/1859 - 31/12/1862), el dia 11 de desembre de l'any 1862. En Magí Tobella havia estat propietari de la Masia de Can Montllor, el net de M Tobella, llogà l'edifici al Banc de Bilbao, per posar les seves oficines, abans de ser adquirit per Mútua de Terrassa.

Detall del que havia estat la façana de carrer Garcia Humet (antic 
carrer Mitjà del Passeig) de Can Montllor del Passeig.
Foto, AF Jordi Plana.

Tot seguit s'exposa el permís d'obres atorgat a Magí Tobella per l'Ajuntament de Terrassa l'11 de desembre de 1862 per a la construcció de Can Montllor del Passeig, dipositat a l'Arxiu Històric de Terrassa.

Permís d'obres per la construcció de Can Montllor del Passeig. Font, Arxiu Històric de Terrassa

 
 Permís d'obres per la construcció de Can Montllor del Passeig.
Font, Arxiu Històric de Terrassa

Tot seguit s'exposen els plànols de Can Montllor del Passeig corresponents a les façanes sud i oest, projecte del mestre d'obres Josep Antoni Obradors, presentat a l'Ajuntament de la Vila de Terrassa el 21 de maig de 1863.

 Detall del plànol de la façana del carrer del Passeig de la Font
Vella num 5, avui dia plaça del Dr Ribert. Foto, AF Jordi Plana.
Font, Arxiu Històric de Terrassa.

 Detall del plànol de la façana del carrer del Passeig del Mig
AF Jordi Plana. Font, Arxiu Històric de Terrassa.

Detall de la signatura del projecte de Can Montlló del Passeig pel
mestre d'obres Josep Antoni Obradors.
Font, Arxiu Històric de Terrassa

Com ja he comentat el dia 11 de desembre de l'any 1862, l'Ajuntament de Terrassa atorgà el permís d'obres a l'hisendat Magí Tobella per construir un edifici al carrer del Passeig de la Font Vella, cantonada amb el carrer del Passeig del Mig. Les obres no varen començar fins ben entrat l'any 1863. 

L'edifici ha variat el seu aspecte amb el pas del temps atenent als diferents usos que li donaren els seus propietaris, residencial, oficina bancària, oficina d'assegurances i en l'actualitat té un ús hospitalari.

Fou una de les cases més importants del seu temps, coneguda popularment com cal Montlló. El dia 9 de desembre de l'any 1932 fou signada l'escriptura de canvi de propietari quan feia algun temps que hi havia instal·lades les primeres oficines a Terrassa del Banc de Bilbao. El dia 1 de març següent les oficines del banc es traslladaren al carrer de Sant Pere i el dia 28 de febrer de l'any 1934, l'entitat Mútua de Seguros començà la reforma de l'edifici i traslladà les seves oficines. Amb el pas del temps la casa de Can Montllò quedarà integrada en un edifici en forma d'U, amb façana principal a l'actual plaça del Dr Robert, edifici que forma part del complex hospitalari de Mútua de Terrassa. La darrera reforma de l'antic hospital de Mútua Terrassa, la va fer l'arquitecte terrassenc Cesc Duran qui va afegir una quarta planta amb façana de vidre.

Tot seguit és mostra la ubicació de Can Montllor en el complex hospitalari de Mútua de Terrassa. L'ala esquerra de l'edifici mes baix dels dos grans edificis de Mútua de Terrassa, sense les dues últimes plantes es el que queda de la casa encarregada per Magí Tobella al mestre d'obres Josep Antoni Obradors l'any 1863.


L'ala esquerra de l'edifici més baix de Mútua de Terrassa, marcat a
la foto amb el nom amb vermell és el que correspondria a Can
Montlló del Passeig. Foto, AF Jordi Plana.

GL 41º 33' 48,78'' N - 2º 00' 59,23'' E. TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA

Deixem Can Montllor del Passeig i pugem pel carrer de Garcia Humet fins arribar a la Casa Mata...

Fonts consultades:
Les Cases pairals de Terrassa, Baltasar Ragón
Arxiu Històric de Terrassa.
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada