Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 31 de juliol de 2017

CASA JOSEPA BALLVER

Amb aquest petit comentari sobre la Casa Josepa Ballber acabem el passeig pel carrer de Sant Antoni de Terrassa, ha estat molt interessant comprovar que avui dia encara queden moltes cases dissenyades per l'arquitecte LLuís Muncunill i Parellada, cases que varen ser construïdes entre la darrera dècada del segle XIX i la dècada de 1930. No hem comentat totes les cases que es van construir en el període 1890 -1940, doncs algunes d'elles han estat molt modificades i altres han estat enderrocades. Cal dir que amb la vintena de cases comentades podem fer-nos una idea del que havia estat el carrer de Sant Antoni i el que es en l'actualitat.

L'any 1898, Josepa Ballber de Bascante demanà un permís d'obres a l'Ajuntament de Terrassa per tal d'obrir una rasa per canalització d'aigües, relacionada amb la nova construcció d'una casa en el núm 21 del carrer de Sant Antoni. Núm d'expedient: 1898/00060/00041 (Arxiu Històric de Terrassa).

El mateix any 1898, Josepa Ballber de Bascante demanà un segon permís d'obres per construir una casa amb pis al carrer de Sant Antoni núm 21. El permís fou aprovat per la Comissió de Foment de l'Ajuntamen de Terrassa, atenent a l'acta de la sessió plenària de l'Ajuntament presidida per l'alcalde Pelegrí Matalonga i Payeras (11/05/1898 - 19/03/1899). Núm de l'expedient: 1898/00054/00041 (Arxiu Històric de Terrassa). Josepa Ballber, encarregà la construcció de la casa a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.

Detall de la façana del primer i segon pis de la Casa Josepa Ballber.
Foto, AF Jordi Plana.

De la casa Josepa Ballber projectada per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada només queda una de les finestres del primer pis i les línies d'imposta de la façana, doncs la façana de la planta baixa ha estat molt modificada, per l'obertura d'una farmàcia i la segona planta va ser afegida en un segon projecte.

Farmàcia Passeig, carrer de Sant Antoni, núm 21.
Foto, AF Jordi Plana.

L'any 1909, Baltasar Gorina i Anglada, nou propietari de l'edifici, demanà un permís d'obres a l'Ajuntament de Terrassa, per a construir-hi un segon pis. El permís d'obres fou aprovat el mateix any per la Comissió de Foment de l'Ajuntament, segons l'acta de la sessió plenària del 28 de setembre de 1909, presidida per l'alcalde Josep Rigol i Casanovas.


Extracte de l'acta de la sessió plenària de l'Ajuntament de Terrassa del 28/09/1909
en la que s'aprova afegir un segon pis a la casa Josepa Ballber.
Font Arxiu HISTÒRIC DE TERRASSA.

 Signatura de l'acta del dia 28/09/1909. Font ARXIU HISTÒRIC DE TERRASSA.

Baltasar Gorina i Anglada, encarregà la construcció del segon pis a l'arquitecte Salvador Soteras i Taberner, segons consta en la sol·licitud del permís d'obres corresponent. Núm d'expedient: 1909/00172/00070, dipositat a l'Arxiu Històric de Terrassa. Com es pot observar, el projecte de l'arquitecte Salvador Soteras, incorpora una segona planta en la que destaca el balcó de l'esquerra de la façana, la línia d'imposta arrodonida que segueix el perfil del balcò, la barana de ferro colat, els tres respiralls i la potent cornisa motllurada que corona la façana. La façana és de maó arrebossat i ha estat recentment restaurada.


Detall de la façana del segon pis dissenyada per l'arquitecte
Salvador Soteras. AF Jordi Plana.

Nom de l'edifici: ............................Casa Josepa Ballber

Situació: ........................................Carrer de Sant Antoni, núm 21

Arquitecte: ....................................Lluís Muncunill i Parellada

Arquitecte: ....................................Salvador Soteras i Taberner (2n pis)

Any de construcció: ......................1898 i 1909

Estil arquitectònic: ........................Obra popular

Ús: ................................................Residencial i comercial

Protecció: .....................................Edifici no catalogat 

GL 41º 33' 51,22'' N - 2º 01' 00'' TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA

Amb la casa Josepa Ballber acabem el passeig pel carrer de Sant Antoni i ens dirigim al carrer de Garcia Humet...


TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada