Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 8 de juliol de 2017

CASA MARQUÈS

La Casa Marquès és un edifici entre mitgeres, situat al carrer de Sant Antoni, núm 82 de Terrassa. De planta rectangular, consta de planta baixa dos pisos i golfes. La façana de la planta baixa presenta quatre obertures rectangulars amb les llindes i brancals de pedra motllurada. Les tres finestres amb reixes de ferro forjat i els ampits de pedra. La façana està arrebossada i té un sòcol d'aplacat de pedra que arriba a l'alçada dels ampits de les finestres. Una línia d'imposta de pedra motllurada que segueix els perfils de les llossades dels dos balcons del primer pis, separa la façana de la planta baixa de la façana del primer pis.

Casa Marquès, carrer de Sant Antoni núm 82. Foto, AF Jordi Plana.

Detall de la façana de la planta baixa de la Casa Marquès.

Detall de les dues finestres situades a la dreta de la porta d'accés.
Foto, AF Jordi Plana.

Detall de la finestra situada a l'esquerra de la porta d'accés.
Foto, AF Jordi Plana.

La casa va ser la residència de la família Marquès - Amat. L'edifici va ser adquirit per la Mútua de Terrassa i avui dia alberga la residència Casa Marquès Salut Mental.

La Casa Marquès fou la residència de Joan Marquès i Casals (Terrassa 28/02/1893 - Terrassa 10/03/1978). Al despatx de presidència de la CECOT hi ha un quadre de Joan Marquès Casals, que fou pintat per Ramon Cortés Casanovas, pintor terrassenc, amb una placa que comenta: Joan Marqués Casals 1893 1978. Benemèrit industrial terrassenc important propulsor, a l'any 1943, de la canalització de l'aigua a Terrassa que propicià el desenvolupament industrial i comercial de la ciutat i el benestar als seus ciutadans.

Detall dels dos balcons del primer pis de la Casa Marquès.
Foto, AF Jordi Plana.

Les façanes del primer i segon pis presenten una composició simètrica. El primer pis té dues obertures rectangulars que donen accés a dos balcons. Els dos balcons amb llossades motllurades que mantenen la composició de la línia d'imposta, presenten baranes de ferro colat molt treballades i les finestres tenen porticons mallorquins de fusta.

Joan Marquès i Casals fou el tretzè terrassenc de l'any, guardó atorgat pel Centre Social Catòlic de Terrassa, l'any 1971. Avui dia a Terrassa hi ha un centre educatiu amb el nom de l'industrial terrassenc, l'Escola Joan Marquès i Casals, ubicada a l'Avinguda del Vallès, núm 483, en reconeixement a la trajectòria d'en Joan Marquès en benefici de la ciutat de Terrassa i els seus ciutadans.

Detall de la façana del primer i segon pis de la Casa Marquès.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana del segon pis presenta dues obertures rectangulars amb llindes i brancals motllurats que donen a una gran balconada, per damunt d'aquestes hi ha sis petites finestres rectangulars que donen llum a les golfes. La façana està coronada per una cornisa recta motllurada. La casa disposa d'un gran jardí situat a la façana posterior (est), que dóna al Parc de Vallparadís.

Com ja hem comentat, Joan Marquès i Casals va ser l'impulsor de la portada d'aigua a Terrassa, fet que també serà el més remarcable per la Mina Pública d'aigües de Terrassa. El projecte consistia en portar a la ciutat aigua del riu Llobregat. La infraestructura que segueix aportant aigua avui dia a la ciutat, consisteix en una canalització que ha de vèncer un desnivell important entre Abrera (a menor alçada) fins a Terrassa, per tant calen una sèrie de bombes per impulsar l'aigua des de la planta potabilitzadora d'Abrera, al costat del Llobregat fins a Terrassa. La nova infraestructura de Mina va ser inaugurada el 3 de juliol de 1943, després de nou anys de treballs i esforç, durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Joaquim Amat i Llopart (06/09/1940 - 08/09/1945).

La Casa Marqués fou construïda inicialment per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1893, per encàrrec de Miquel Casanovas, segons consta en el permís d'obres aprovat per l'Ajuntament de Terrassa en sessió plenària del mateix any 1893, sessió presidida per l'alcalde de Terrassa, Miquel Homs i Rosés (31/01/1892 - 01/01/1894). La casa projectada per Lluís Muncunill i Parellada constava de planta baixa i pis. Núm expedient: 1893/00010/00030 (Arxiu Històric de Terrassa).

La casa fou adquirida per la família Marquès i l'any 1954 Joan Marquès i Casals reformà l'edifici afegint un pis més i les golfes com a magatzem. El permís d'obres fou aprovat l'any 1954, en sessió plenària de l'Ajuntament de Terrassa, presidida per l'alcalde Josep Clapés i Targarona (04/07/1953 - 05/03/1964). Les obres d'ampliació de l'edifici foren encarregades a l'arquitecte Joan Baca i Reixach. Núm de l'expedient: 1954/00331/00304 (Arxiu Històric de Terrassa.

GL 41º 33' 57,99'' N - 2º 00' 56,67'' E. TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYATERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada