Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 23 de juliol de 2017

CASA MANUEL VALLHONRAT I

La Casa Manuel Vallhonrat, és un habitatge unifamiliar, entre mitgeres, situat al carrer de Sant Antoni núm 25, format per planta baixa i pis. L'edifici restaurat recentment, conserva  el disseny original de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada a la façana del pis, per contra la façana de la planta baixa ha estat molt retocada i no conserva cap element del projecte inicial.

Detall de la façana del primer pis de la Casa Manuel Vllhonrat I.
Carrer de Sant Antoni Núm 25. Foto, AF Jordi Plana.

L'any 1929 en Manuel Vallhonrat i Comerma, demanà un permís d'obres a l'Ajuntament de Terrassa per a construir-hi una casa de planta baixa i pis de l'amplària d'un casal. El permís fou aprovat per la Comissió permanent de l'Ajuntament el mateix any 1929, segons l'expedient 1929/00160 que es troba a l'Arxiu Històric de Terrassa. En Manuel Vallhonrat encarregà la construcció de la casa a l'Arquitecte Lluís Muncunill i Parellada.

  Detall de la façana de la planta baixa, molt modificada, atenent
als usos que ha tingut l'edifici. Foto, AF Jordi Plana.

Com ja he comentat la façana de la planta baixa ha estat molt modificada i només conserva la línia d'imposta motllurada que la separa de la façana del pis. La reforma més significativa és la substitució de la finestra del quarto de reixa per les dues portes metàl·liques que podem observar a la fotografia.

Detall de la façana del primer pis de la Casa Vallhonrat I.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana del primer pis presenta dues línies d'imposta motllurades, una que segueix la llossada del balcó i l'altra per damunt de la llinda de la finestra. El pis només presenta una obertura rectangular amb la llinda i els brancals motllurats. El balcó situat en posició central té una barana de ferro forjat de composició senzilla. L'edifici està coronat per una cornisa recta motllurada i per sota d'aquesta i en posició central observem dos respiralls rectangulars. Fruit de la darrera remodelació de l'edifici, darrera de la cornisa hi ha un petit terrat i un segon pis recolat en relació a la façana del carrer de Sant Antoni.

 Casa Vallhonrat I, carrer de sant Antoni, núm 25. Font AF Jordi Plana.


Nom de l'edifici: ...........................Casa Manuel Vallhonrat  I

Situació: .......................................Carrer de Sant Antoni, núm 25

Arquitecte: ....................................Lluís Muncunill i Parellada

Any de construcció: ......................1929

Estil arquitectònic: ........................Eclèctic

Ús: ................................................Residencial

Protecció.......................................Edifici no protegit i no catalogat

GL 41º 33' 51,57'' N - 2º 01' 0,13'' E. TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA.

Deixem la Casa Manuel Vallhonrat I i ens dirigim a l'edifici del costat, núm 27 del carrer de Sant Antoni...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada