Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 24 de juliol de 2017

CASA MANUEL VALLHONRAT II

Compartint mitgera amb la primera casa construïda per Manuel Vallhonrat, l'any 1929, la casa a la que he anomenat Casa Manuel Vallhonrat I, hi ha una segona casa construïda també per Manuel Vallhonrat i Comerma. Aquesta segona casa situada al núm 27 del carrer de Sant Antoni, fou aixecada l'any 1931, segons permís d'obres aprovat en sessió plenària de l'Ajuntament de Terrassa l'any 1931. Núm de l'expedient 1931/00030/00147.

Casa Manuel Vallhonrat II, carrer de Sant Antoni, núm 27
Foto, AF Jordi Plana.

Manuel Vallhonrat i Comerma, encarregà la construcció d'aquesta segona casa a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada. La casa, entre mitgeres, d'ús residencial, consta de planta baixa i dos pisos, ha estat reformada recentment i la façana conserva l'estructura original dissenyada per Lluís Muncunill, de composició simètrica presenta tres obertures a la planta baixa. En posició central hi ha la porta d'accés en arc rebaixat, amb els brancals i l'arc motllurats. Les dues finestres situades a banda i banda de la porta son rectangulars i amb els brancals i les llindes motllurades. La façana presenta un sòcol de maons arrebossats i una línia d'imposta motllurada separa la façana de la planta baixa de la del primer pis. La façana estucada de color blanc i magenta a la resta d'elements decoratius.

Detall de la planta baixa de la Casa Manuel Vallhonrat II.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana de la primera planta presenta dos obertures rectangulars que donen accés als balcons, les obertures presenten llindes i brancals motllurats. El balcons de llossades rectangulars i perfils motllurats seguin la línia d'imposta, presenten baranes de ferro que substitueixen a les antigues que es trobaven molt malmeses. La façana del primer pis també presenta un sòcol de color magenta. Per damunt de les llindes de les finestres dels balcons hi ha una línia d'imposta motllurada.

Detall de la façana del primer pis de la Casa Manuel Vllhonrat II.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana del segon pis presenta dues finestres més petites en arc rebaixat i brancals motllurats igual que els ampits. Per damunt de les finestres hi ha una cornisa motllurada doble, la inferior molt més ampla que la superior, aquesta última pràcticament imperceptible.

La coberta de teula és a dues aigües amb una claraboia rectangular en posició central i amb la carena paral·lela al carrer de Sant Antoni.

 Detall de les dues finestres en arc rebaixat del segon pis de la Casa
Manuel Vallhonrat II. Foto, AF Jordi Plana.

 Detall de les dues cases construïdes per Manuel Vllhonrat i Comerma
Núm 25 i núm 27 del carrer de Sant Antoni de Terrassa.
Foto, AF Jordi Plana.

Manuel Vallhonrat i Comerma, amb domicili al carrer de Sant Antoni núm 43, industrial terrassenc, fabricant de mitges, fou assassinat a la carretera de Terrassa a Talamanca, juntament amb set terrassencs més, el 24 de juliol de 1936. Els fets van ser relatats per Francesc Pi de la Serra i Mata de la Barata (1870 1949), mitjançant una narració epistolar adreçada a la seva filla Paulina Pi de la Serra i Joly, en la que es relaten els que s'esdevingueren a la casa de la Barata i can Prat, al terme municipal de Matadepera. Se voleu llegir el relat dels fets cliqueu: Els fets de la Barata (24 de juliol de 1936). Narració d'un testimoni directe. Publicat a TERME. Revista d'Història 28 (2013).

Nom de l'edifici: ..........................Casa Manuel Vallhonrat II

Situació: ......................................Carrer de Sant Antoni, núm 27

Arquitecte: ...................................Lluís Muncunill i Parellada

Any de construcció.......................1931 - 32

Estil arquitectònic: .......................Obra popular

Ús: ...............................................Residencial

Protecció: ....................................Edifici no protegit i no catalogat

 
 GL 41º 33' 51,7'' N - 2º 00' 59,89'' E. TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA

Tot seguit i sense deixar la vorera de la casa Manuel Vallhonrat II, caminem fins la Casa Vallhonrat del carrer de Sant Antoni núm 43, domicili de Manuel Vallhonrat i Comerma a Terrassa...


TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada