Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 18 de juliol de 2017

LA SEU DE SPORT EGARA 1905

Seguim passejant en direcció nord pel carrer de Sant Antoni, arribem a la cantonada amb el carrer de Joaquim de Paz i ens trobem amb la penúltima casa del carrer de Sant Antoni que té un cert interès històric i arquitectònic, es tracta d'un edifici cantoner de grans dimensions de planta baixa i dos pisos, amb façanes als carrers de Joaquim de Paz i de Sant Antoni, núm 87 (la principal). L'edifici amb alguns elements neoclàssics, va ser construït l'últim terç del segle XIX.

Casa núm 87 del carrer de Sant Antoni de Terrassa.
Foto, AF Jordi Plana.

L'any 1905, alumnes de l'Escola Industrial de Terrassa, fundaren el club Sport Egara amb l'objectiu d'impulsar la pràctica de l'esport a la ciutat de Terrassa. La societat Esport Egara s'instal·là al núm 87 del carrer de Sant Antoni. La junta de la societat esportiva la formaren: Josep Homs (president), Salvador Puig (vicepresident), Josep Art (secretari), Salvador Cabassa (tresorer), Cecili Lafuente (vocal), Francesc Úbeda (vocal) i Cast Pérez (vocal). La festa d'inauguració de la societat esportiva va ser el 22 de gener de 1905. La societat esportiva, tot i que va començar amb moltes activitats va anar decaient i l'any 1913, vuit anys desprès de la seva fundació ja s'havia dissolt. 

 Detall de la façana de la planta baixa de la casa núm 87 del carrer
de Sant Antoni. Foto, AF Jordi Plana.

La façana de la planta baixa del carrer de Sant Antoni presenta una composició simètrica, amb tres obertures, la central en arc de mig punt de maó vist i base de pedra, correspon a la porta d'accés amb dos picaportes circulars de llautó. A banda i banda de la porta d'accés hi ha dues finestres rectangulars amb brancals de maó vist, llinda de pedra i ampits també de pedra.Les dues finestres presenten reixes de ferro forjat de composició senzilla. La façana és d'arrebossat i presenta un sòcol de pedra.

Detall de la façana del primer i segon pis del carrer de Sant Antoni.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana de la primera planta presenta tres obertures rectangulars que donen accés a tres balcons, el central més gran. Les tres obertures presenten brancals de maó i llindes de pedra, amb guardapols motllurats de maó d'inspiració clàssica, la façana d'aquesta planta és plana i estucada.

 Detall dels tres balcons del segon pis. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del segon pis presenta tres obertures del segon pis en arc de mig punt amb baranes de balustres de ceràmica. A banda i banda de cada arc de mig punt dues files de maons simulen els capitells sobre els que es recolzen els arcs de mig punt. Les tres obertures presenten ampits de pedra motllurats d'inspiració clàssica. La façana està coronada per una cornisa de maó que podem apreciar a les façanes dels carrers de Sant Antoni i Joaquim de Paz.

Detall d'una de les finestres del segon pis. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del carrer de Joaquim de Paz repeteix l'esquema de la façana principal amb dues obertures a cada planta que corresponen a finestres.

 Detall de la façana del carrer de Joaquim de Paz. Foto, AF Jordi Plana.

 Vista aèria de la casa núm 87 del carrer de Sant Antoni, façana del
carrer de Joaquim de Paz. Font Google Earth.

Avui l'edifici té un ús residencial i es troba en bon estat de conservació. A la dreta de la façana hi ha una porta de servei  que dóna a un espai interior cobert amb un petit terrat, amb una  barana de balustres.

 Detall de la façana de la planta baixa i del garatge amb la barana de
balustres. Foto, AF Jordi Plana.

Detall de la porta de servei de la Casa núm 87 del carrer de Sant
Antoni. Foto, AF Jordi Plana.


La casa ha experimentat una sèrie de modificacions al llarg del temps que li han donat l'aspecte que té avui dia. L'any 1899 el titular Narcís Comerma i Torrella, demanà una llicència d'obres per obrir un portal. L'any 1899, l'Ajuntament de Terrassa, donà permís a Narcís Comerma i Torrella, com a titular de la finca, per obrir un portal. L'any 1914, el titular de la finca Francesc Estruch i Freixes, demanà permís d'obres a l'Ajuntament de Terrassa, per a reformar els portals, obrir un altre portal i obrir una finestra. L'any 1926, l'edifici fou reformat per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, segons permís d'obres atorgat per l'Ajuntament de Terrassa a la titular de l'edifici Concepció Castellet i Trullàs. Aquesta darrera reforma és la que dóna a l'edifici la imatge que veiem avui dia.

GL 41º 33' 57,73'' N - 2º 00' 58,45'' E. TERRASSA (VALLÈS OCCIDENTAL) CATALUNYA


Canviem de vorera i ens dirigim a la Casa Bonaventura Baltà...


TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa 
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada