Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 31 de maig de 2016

CASA SANMARTÍ

Just darrera del monument dedicat a la memòria d'Alfons Sala i Argemí i per tant a la vorera de ma esquerra en direcció al pont del Passeig hi ha la Casa Sanmartí situada al Passeig del Comte d'Ègara núm 14 -16, al mig d'un conjunt de cases bastant homogènies que van dels números 8 al 26.

Casa Sanmartí, Passeig del Comte d'Ègara núm 14 -16.
Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Sanmartí és un edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos que manté la alçada dels edificis del costat. La planta baixa presenta tres obertures que fan una composició simètrica, l'obertura central correspon a la porta d'accés al primer i segon pis. La planta baixa actualment té un ús comercial i alberga el cafè-bar Tívoli i l'agència de viatges La Mola Tours. Darrera de la casa hi ha un jardí com a totes les cases d'aquesta banda del carrer del Passeig Comte d'Ègara. 


Detall de la façana del primer i segon pis de la Casa Sanmartí.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana del primer pis presenta tres obertures rectangulars amb brancals i llindes rectes amb relleu que emmarquen les portes d'accés al balcó. Les tres obertures presenten porticons de fusta que permeten regular l'entrada de llum, cal destacar el treball de la part superior dels porticons. Una línia d'imposta de pedra motllurada determina la separació entre la façana de la planta baixa i del primer pis que té la seva continuïtat en el perfil de la llossada del balcó. El balcó té una barana de ferro forjat, finament treballada. Barana i porticons estan pintats de color blau turquesa. Sis mènsules de pedra, decorades amb motius florals sostenen la llossada del balcó del primer pis.

Detall d'una de les finestres del primer pis i dels balcons del segon
pis. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del segon pis presenta tres obertures similars a les del primer pis que donen accés a tres balcons. Els balcons presenten llossades rectangulars de pedra motllurada que tenen continuïtat en la línia d'imposta que separa les façanes de la primera i segona planta. Els balcons tenen baranes de ferro forjat més senzilles que la barana del balcó del primer pis, sostin

Detall del ràfec que corona la façana. Foto, AF Jordi Plana.

La façana és d'arrebossat imitant carreus de pedra seguint línies horitzontals. L'edifici està coronat per un potent ràfec sostingut per sis mènsules ornamentades amb motius florals, entre les mènsules sis respiralls quadrats agrupats per parelles, tot el conjunt està situat sobre una línia d'imposta motllurada. La Casa Sanmartí té una coberta de teula àrab a dues aigües, amb una claraboia central.

Els elements més destacats de la Casa Sanmartí són les mènsules que sostenen balcons, la barana del balcó del primer pis, la façana posterior de l'edifici, l'escala interior amb les pintures murals i el jardí de la casa. La Casa Sanmartí, Passeig del Comte d'Ègara núm 14-16, forma part del conjunt de cases que van del núm 8 al núm 26 de la façana sud del passeig, urbanitzat a partir de l'any 1843, va ser escollit per part de la burgesia terrassenca com a lloc de residència.

 Situació de la Casa Sanmartí i del jardí. Font Google Earth.

La Casa Sanmartí situada al Passeig Comte d'Ègara núm 14-16, està protegida com a bé cultural d'interès local. La casa va ser bastida per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada a l'inici del segle XX. Estil: Eclecticisme com altres cases senyorials del Passeig Comte d'Ègara. Identificador: IPAC, 28098

GL 41º 33' 46'' N - 2º 00' 56'' E. TERRASSA

Seguim a la mateixa vorera del passeig...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada