Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 22 de maig de 2016

ESCOLA MUNICIPAL DE LA LLAR

L'Escola Municipal de la Llar té uns orígens que es remunten a l'any 1908, va iniciar la seva història com l'Escola d'Economia Domèstica. A l'inici del Segle XX era una escola femenina adreçada a les noies treballadores de la ciutat de Terrassa. Durant la república va rebre una nova empenta, tot funcionant conjuntament amb l'Escola de Cultura Femenina, gràcies a aquesta feina compartida es van introduir nous ensenyaments en l'etapa dels estudis primaris de cara a la preparació de les noies per les tasques professionals típiques de la societat de l'època a la ciutat de Terrassa.

Edifici de l'Escola Municipal de la Llar. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici de l'Escola Municipal de la Llar es una construcció singular, aïllada, de grans dimensions, construïda amb maó vist tant a la façana com a les zones angulars, en aquest cas el maó és rom. És un edifici de planta rectangular, format per semi-soterrani, planta baixa, entresòl i pis. El primer nivell forma un sòcol de paredat comú amb morter.

 En la façana del semi-soterrani, observem el paredat comú.
Foto, AF Jordi Plana.

El 24 de desembre de 1937, en plena Guerra civil, és dissol l'Escola de Cultura Femenina, es cessa el director, Tomàs Viver i Aymerich i es crea l'Escola Municipal Tècnico-Mercantil, aquest acord s'havia pres el 4 de novembre del mateix any, l'escola presenta per primera vegada un alumnat mixt, l'objectiu de la nova escola és la formació dels alumnes per l'exercici de càrrecs tècnics i comercials requerits per les empreses i indústries terrassenques, fonamentalment del sector tèxtil. L'escola va funcionar fins el desembre de l'any 1938.

Detall de l'ordenació de les finestres de la façana principal.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana principal de l'entresòl presenta les finestres agrupades per parelles, les finestres estan emmarcades (brancals i llinda) per maons roms, els trencaaigües de les finestres són fets amb una doble capa de maons. La façana principal és simètrica en relació a una línia perpendicular al sòl que passa pel vèrtex del frontó, aquesta línia divideix l'arc de mig punt de la porta d'accés, que n'ocupa dues alçades, en dues parts iguals , la finestra central del primer pis i l'òcul del frontó.


Detall d'una parella de finestres amb brancals i llinda de maons vistos.
Les finestres amb vidrieres de 12 vidres rectangulars comparteixen
el trencaaigües fet de maons. Foto, AF Jordi Plana.

En acabar la Guerra civil, les escoles municipals femenines es converteixen en les "Escuelas Municipales de Economia Domèstica y de Cultura Femenina" que l'any 1941 es converteixen en una única institució acadèmica, que rebrà el nom de "Escuela Municipal del Hogar", que administrativament seguirà depenent de l'Ajuntament de Terrassa, però serà dirigida per la Falange i unida a la "Sección Femenina", aquest llaç d'unió amb el pas del temps s'anirà perdent.

  Façana de l'Escola Municipal de la Llar (Placeta de Rosa Puig).
AF Jordi Puig.

L'edifici de planta rectangular està rematat per un ràfec de poca volada que el trobem a les tres façanes: La façana principal del carrer Sant Isidre, la façana lateral de la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer i la façana del darrera de l'entrada principal que dóna a la plaça de Rosa Puig. La coberta de l'edifici és de teula àrab i està construïda a quatre aigües.

 Accés de l'actual Escola Municipal d'Adults, La Llar. (Placeta de Rosa
Puig). AF Jordi Plana.

L'any 1979, amb l'arribada de la democràcia als ajuntaments, s'inicia la modernització de l'Escola Municipal de la Llar, deixa de ser una escola femenina, incorpora alumnat masculí  i passa a ser l'Escola de la Llar. Avui dia l'Escola de la Llar amb els seus ensenyaments no reglats i l'escola d'adults segueix adaptant-se a les necessitats dels temps actuals.

Escola Municipal d'Adults, LA LLAR. Foto, AF Jordi Plana. 

Façana de la placeta Mossèn Jacint Verdaguer. Foto AF Jordi Plana.

L'Escola d'Economia Domèstica, avui dia, Escola Municipal d'Adults La Llar, està ubicada en un edifici del centre de Terrassa, al carrer Sant Isidre núm 1-5. L'edifici està protegit com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28103. L'edifici d'estil modernista, és obra de l'arquitecte Melcior Vinyals i fou bastit l'any 1928.

 Imatge aèria de la situació de l'Escola de la Llar. Foto AF Jordi Plana.
Font, Google Earth.

GL 41º 34'' 00'' N - 2º 00' 46'' E. TERRASSA

Deixem l'Escola de la Llar i seguint per la mateixa vorera ens dirigim a l'Escola Doña Magdalena...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada