Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 13 de maig de 2016

MAGATZEM JOSEP CASANOVAS

Abans d'anar cap a Correus un cop fetes les fotografies de la Casa Josep Casanovas, aprofito per fer unes fotografies al magatzem, que la família Casanovas va encarregar a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada juntament amb l'edifici residencial. El magatzem està situat al costat de la casa del mateix nom compartint mitgera, la casa té el núm 25 del carrer de Sant Leopold i el magatzem el núm 27.

 Magatzem Josep Casanovas, Sant Leopold, núm 27.
Foto AF Jordi Plana.

El magatzem consta de planta baixa i pis. La façana de la planta baixa té dues obertures una de gran que correspon a la porta d'accés al magatzem i una més petita en arc rebaixat que correspon a una finestra, aquesta amb reixa de ferro i trencaaigües de ceràmica. Tota la façana, els arcs de les obertures i els brancals són d'obra vista. Una biga de ferro suporta el pes de la façana sobre l'obertura de la porta d'accés.

 Façana de la planta baixa del Magatzem Josep Casanovas.
Foto, AF Jordi Plana.

L'obra vista de la façana del magatzem emmarca l'estuc de la casa i el sòcol de la casa té la seva continuïtat en el magatzem, aquests fets donen una homogeneïtat a les dues façanes que de fet es comporten com una de sola.

 Detall de la galeria del pis. Foto, AF Jordi Plana

La façana del pis també és d'obra vista, està coronada per una sèrie de merlets escalonats. La coberta a dues aigües és de teula àrab amb ràfec que es recolza sobre la cornisa motlurada sobre una sèrie de permòdols. El pis té una galeria formada per sis finestres, separades unes de les altres per columnes i capitells. La façana ha estat restaurada recentment, la restauració més important s'ha fat en el coronament de la façana i com pot apreciar-se en la fotografia superior els merlets escalonats s'han fet de nou i també la línia d'imposta situada sota les sis finestres.

 Casa i Magatzem Josep Casanovas. Foto, AF Jordi Plana.

El magatzem està protegit com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28097. Estil: Historicisme. La Casa i el Magatzem van ser bastits per l'arquitecte Lluís Muncunill l'any 1898.

GL 41º 34' 00'' N - 2º 00' 46'' E. TERRASSA

Compartint mitgera amb el Magatzem Josep Casanovas hi ha la Casa Francisca Masana i Figueres...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada