Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 4 de juny de 2016

CASA BENET BADRINAS

Sense deixar baixar de la vorera de la banda sud del Passeig del Comte d'Ègara, deixem la Casa Duran, caminem en direcció al carrer de la Font Vella, passem per davant de la Casa Monet i la Casa Sanmartí, fins arribar a la Casa Benet Badrinas, situada al costat d'un dels dos blocs de pisos que s'han construït a la banda sud del Passeig (núm 6), al costat d'aquest edifici hi ha la Casa Benet Badrinas.

Casa Benet Badrinas, Passeig del Comte d'Ègara núm 2 - 4
Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Benet Badrinas és un edifici entre mitgeres format per una planta semisoterrani, planta baixa, dos pisos i les golfes. L'edifici correspon a dos habitatges que comparteixen façana i teulada. La façana de la planta baixa té 5 obertures les tres de l'esquerra corresponen a finestres i les dues de la dreta a les portes d'accés. Actualment la planta baixa a la que s'accedeix per la porta més gran, alberga l'organització no governamental Intermón Oxfam i  permet l'accés a les altres plantes i la porta de l'esquerra alberga a Sat Nam Yoga. La façana de tot l'edifici és de pedra de fil. Les obertures de la planta baixa presenten les llindes i els brancals amb els cantells arrodonits i motllurats. Les tres finestres tenen tres reixes de ferro forjat de bona qualitat. La Casa Benet Badrinas per ser la primera casa del Passeig Comte d'Ègara (núm 2 - 4), té en el centre de la façana una placa amb el nom del carrer, dedicat a Alfons Sala i Argemí primer comte d'Ègara. La façana presenta un sòcol de pedra i dues petites obertures reixades que donen llum al semisoterrani.Detall de la façana de la planta baixa i del semisoterrani.
Foto, AF Jordi Plana.
 
 Placa del carrer Passeig del Compte d'Ègara.
Foto, AF Jordi Plana.
 
La façana de la planta baixa està separada de la primera planta per una línia d'imposta que té la seva continuïtat en els perfils de les llossades de balcons i tribuna. La primera planta i la segona s'ordenen en relació a la gran tribuna central. A banda i banda de la tribuna de voladís de 5 finestres arrodonides en els cantells, dos balcons amb llossades d'angles arrodonits i baranes de ferro forjat. Les obertures que donen als dos balcons són rectangulars, amb cantells arrodonits i llinda i brancals motllurats. La façana és de pedra de fil.
 
Detall de la tribuna de la Casa Benet Badrinas. Foto, AF Jordi Plana. 

La façana de la segona planta presenta tres obertures rectangulars que donen accés a dos balcons més petites que els de la primera planta, amb baranes de ferro forjat i l'obertura central que dóna accés a un balcó central situat sobre la tribuna i amb barana de pedra de cinc costats. La façana del segon pis és de pedra de fil.

Detall de la façana de les golfes, la cornisa i el ràfec.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana de les golfes està separada de la façana del segon pis per una línia d'imposta, a la façana tres ulls de bou donen llum a les golfes. La façana està coronada per una cornisa ornamentada amb dentellons i ràfec. La coberta de la Casa Benet Badrinas és a quatre aigües de ceràmica vidriada.

  Vista aèria de les cases Benet Badrinas i Sanmartí. Font, Google Earth.

La Casa Benet Badrinas està protegida com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC: 28059. La casa va ser encarregada per l'industrial tèxtil Benito Badrinas i Poll a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, que la va bastir l'any 1916, la casa d'estil combina el modernisme i l'eclecticisme.

GL 41º 33' 46'' N - 2º 00' 54'' E. TERRASSA

Deixem la Casa Benito Badrinas i tot caminant, sense baixar de la vorera, ens dirigim a la Casa Monet...

Benito Badrinas i Poll 

Benito Badrinas i Poll

Terrassa 11 de març de 1857 - Terrassa 12 de novembre de 1943.
 
Industrial terrassenc del sector llaner.
 
Fill de Jacint i Ventura, va néixer en una família modesta.
 
Va estudiar Teoria de Teixits i complements, especialitat llanera.
 
Acabats els estudis comença a treballar a Ignacio Vieta i Cia, 1875.
 
L'any 1880 entra a l'empresa Escudé i Gibert, fins l'any 1884.
 
L'any 1884 entra de teòric a Sala Hermanos.
 
Un dels socis de Sala Hermanos era Antoni Sala, pare d'Alfons Sala i Argemí.
 
L'any 1890 Benito Badrinas es casa amb Ana Sala i Argemí, germana d'Alfonso.
 
 L'any 1897 fou escollit vicepresident de l'àrea industrial de la Cambra de Comerç de Terrassa.

L'any 1901, l'Assemblea General de l'Institut Industrial l'anomenà President.

L'any 1904 ocupà la presidència del Seguro Tarrasense.

Des de l'any 1914 fins l'any 1918 va presidir una comissió encarregada de contractar pels industrials terrassencs llaners la fabricació de teixits pels països europeus immersos en la Primera Guerra Mundial.
 
Va col·laborar des del punt de vista benèfic amb l' "Asilo Busquets" i amb l' "Amigo del enfermo".
 
Va morir el 12 de novembre de 1943 als 88 anys, anant a la fàbrica pràcticament fins l'últim dia.
 
Fonts bibliogràfiques:

Arxiu Municipal de Terrassa
Viquipèdia
Industriales tarrasenses (Baltasar Ragón)

 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada