Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 8 d’abril de 2016

CASA MERCÈ POUS CUNILL


Hem sortit de casa a les 8 del matí d'aquest assolellat dissabte del mes d'abril, ja han passat les pluges dels darrers dies i caminem sota un cel blau net de núvols, travessem la Plaça de la Creu Gran i pràcticament davant de la Casa Josep Arias i a pocs metres de la plaça trobem la Casa Mercè Pous i Cunill, situada en el núm 39 del carrer de la Creu Gran, un carrer del barri del Centre de Terrassa. 
Avui 9 d'abril iniciarem l'onzena passejada per la ciutat de Terrassa i ho farem des de la Casa Pous Cunill.

 Centre de la imatge: Casa Mercè Pous Cunill. Carrer de la Greu
Gran núm 39. Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Pous Cunill és una antiga casa senyorial, situada entre mitgeres i de l'amplària de tres casals. Presenta una façana simètrica formada per tres cossos, un cos central de l'amplària de la gran tribuna i dos cossos laterals amb balcons. 

Façana de la Casa Mercè Pous Cunill, de composició simètrica, 
formada per tres cossos, un central i dos laterals.
Foto, AF Jordi Plana.

La planta baixa presenta dos portals idèntics. La porta de l'esquerra té els dos picaportes originals, aquests són de ferro forjat i representen dues serps, per aquesta porta s'accedeix a una escala que permet l'accés al primer i segon pis, a l'interior d'aquest portal i al peu de l'escala  hi ha un fanal de ferro forjat, d'estil modernista, que dóna llum al primer tram de l'escala que ens porta al replà de la porta del primer pis. La segona porta, situada a la dreta dóna accés a les antigues quadres construïdes en maó col·locat a plec de llibre.

 Detall de les dues portes bessones de l'edifici, la de l'esquerra
és la que presenta dos picaportes que representen dues serps.
Foto, AF Jordi Plana.

La part superior de les dues portes, sota les llindes, presenten quatre reixes amb la funció dels respiralls, que permeten la ventilació de l'escala i de les antigues quadres. A banda i banda d'aquestes dues portes trobem dues portes en obertures rectangulars. En aquests dos cossos laterals i al nivell de la planta baixa, la façana està molt modificada.

Detall de la tribuna del primer pis. Foto, AF Jordi Plana.

El primer pis presenta una gran tribuna amb sis obertures rectangulars envidriades. La tribuna va ser afegida posteriorment. La tribuna està sostinguda per tres mènsules i la part superior fa de balcó del segon pis. A banda i banda d'aquesta tribuna, dos balcons amb llossada sostinguda per dues mènsules i baranes de ferro forjat. Les obertures d'aquests balcons presenten porticons de llibret que permeten, durant l'estiu, regular l'entrada de la llum i ventilar.

Detall de la façana del primer i segon pis. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del segon pis presenta tres balcons un situat sobre la tribuna del primer pis i i dos més petits a banda i banda del balcó gran. Les llindes de les obertures dels balcons laterals imiten arcs rebaixats i motllurats. La façana està coronada per per una cornisa molt decorada amb motius florals i a dreta i en posició central un frontó semicircular decorat també amb motius florals.

Detall del frontó i la barana de terrat que coronen la façana.
Foto, AF Jordi Plana.

Sobre la cornisa sostinguda per permòdols, una barana de terrat corona la façana de la Casa Mercè Pous i Cunill. La façana és de maó i estucada, de color blanc i cru i els elements decoratius són de color ocre. La façana destaca per els motius decoratius i per els treballs de forja. La coberta és de rajola en la part del davant de l'edifici i de teula àrab en la resta. La part central de la teulada està ocupada per una claraboia.

Vista aèria de la Casa Mercè Pous Cunill. Font Google Earth.

La Casa Pous Cunill, d'estil modernista, fou bastida pel mestre d'obres Josep Masdéu i Puigdemasa l'any 1915 per encàrrec del propietari de la masia de Can Bonvilar. La casa està protegida com a bé cultural d'interès local, identificador: IPAC 28089.

GL 41º 33' 59'' N - 2º 00' 55'' E. TERRASSA

Deixem la Casa Mercè Pous i seguim passejant pel carrer de la Creu Gran...

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada