Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 6 d’abril de 2016

CASA CREU GRAN NÚM 15

L'edifici de la placeta de la Creu Gran, núm 15, és un habitatge plurifamiliar, situat a la plaça de la Creu Gran del barri Centre de Terrassa en el Districte I de la ciutat. És un edifici cantoner amb façanes que donen al carrer de la Creu Gran i a la plaça del mateix nom. La façana de l'edifici es simètrica en relació a l'aresta del diedre (que fa punt rodó) que formen les dues façanes.

 Centre de la imatge Edifici Creu Gran núm 15. Foto AF, Jordi Plana.

 És un edifici de planta baixa més tres pisos i terrat. La planta baixa presenta cinc obertures i tot i les transformacions experimentades segueix respectant la simetria de la façana. Dues obertures donen al carrer de la Creu Gran, aquestes corresponen a una finestra i a una porta gran i rectangular que dóna accés al local comercial, avui dia ocupat per una escola d'idiomes: UP! language school. En el punt rodó entre les dues façanes hi ha l'obertura d'accés a les diferents plantes en arc de mig punt, la porta és de ferro forjat i amb vidres transparents, la finestra, situada a l'esquerra, és en arc rebaixat, amb una reixa de ferro forjat, dues de les mènsules que sostenen la llossada del balcó estan alineades amb els brancals de la finestra. L'esquema es repeteix a la façana de la planta baixa que dóna a la placeta de la Creu Gran. La façana presenta un sòcol de pedra pintat de color salmó com la resta de la façana.

Detall de la porta d'accés de l'Edifici Creu Gran 15.
Foto, AF Jordi Plana.
Detall d'una de les dues finestres de la planta baixa.
Foto, AF Jordi Plana.

El primer pis presenta set obertures, tres a cada façana i una en el punt rodó i tres balcons dos grans amb llossada rectangular i un situat a la corba de la façana, més petit i amb llossada també corbada. Els dos balcons grans uneixen tres obertures cadascun. Els balcons tenen baranes de ferro forjat que repeteixen el mateix esquema compositiu a tots els balcons de l'edifici. Una línia d'imposta motllurada separa la façana de la planta baixa de la façana del primer pis, aquesta línia d'imposta segueix amb el perfil de les llossades dels balcons. Sis mènsules ajuden a sostenir les llossades dels balcons grans i dues els balcons de la corba.

 Detall d'un dels balcons del primer i del segon pis i de les sis
mènsules que ajuden a sostenir la llossada.
Foto, AF Jordi Plana.

Detall dels balcons situats a la corba entre les dues façanes.
Foto, AF Jordi Plana.


La façana del segon pis està delimitada per dues línies d'imposta motllurades, en el primer pis segueixen en els perfils de les llossades dels balcons que segueixen la mateixa composició que els balcons del primer pis. Les obertures de les portes d'accés als balcons presenten llindes amb frontons decorats i sostingudes per un parell de permòdols cadascun. 

Sobre les llindes de les obertures, sostingudes per permòdols,
 es poden observar els frontons. Foto, AF Jordi Plana.

El tercer pis presenta també set obertures en arc rebaixat, amb baranes de ferro forjat i trencaaigües de perfil motllurat i corbats, La façana està coronada per una sanefa d'esgrafiats, sobre ella la cornisa motllurada, amb voladís i sostinguda per una sèrie de permòdols i sobre aquesta la barana del terrat feta de balustres. En les fotos anteriors podem observar com dues pilastres, amb capitells corintis, a dreta i esquerra de les façanes laterals flanquegen la corba de la façana des del sòcol fins la cornisa. Una pilastra del mateix estil separa la façana de l'edifici del carrer de la Creu Gran de l'edifici del costat.

 Façana de la placeta de la Creu Gran. Foto AF Jordi Plana.

 Detall d'una de les mènsules que sostenen la llossada d'un balcó.
Foto, AF Jordi Plana.

 Detall de la façana que dóna al carrer de la Creu Gran.
Foto, AF Jordi Plana.

La coberta de l'edifici correspon a un terrat de rajola i presenta una barana de balustres.

Vista aèria del terrat de l'Edifici Creu Gran núm 15. Font Google Earth.

Imatge de la Font de la Creu Gran i de l'Edifici Creu Gran núm 15.
Foto, AF Jordi Plana

L'edifici plurifamiliar, tal com el veiem avui dia correspon a una reforma realitzada pel mestre d'obres Josep Masdéu i Puigdemasa sobre un edifici més antic. Puigdemasa va realitzar la remodelació l'any 1915. L'edifici és d'estil noucentista i està protegit com a bé cultural d'interès local, identificador: IPAC, 28199. Josep Masdéu Puigdemasa (Barcelona 1851 - Barcelona 29/11/1930). Mestre d'obres, va obtenir el títol l'any 1870. A Terrassa la seva obra més destacada és la reforma de la casa Mercè Pous Cunill, també l'any 1915. Els baixos de l'edifici havien estat ocupats per la sastreria Heras, regentada per Mario Heras (font Pere Romeu i Masana)

GL 41º 33' 57,64'' N - 2º 00' 53,27'' E

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

Deixem aquest costat de la plaça i caminem en direcció al pont de Sant Pere, tot aprofitant per veure aigua a la Font de la Creu Gran, caminem uns 25 metres des del centre de la plaça i ens situem davant del núm 39 del carrer de la Creu Gran, és  casa Mercè Pous Cunill...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 201

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada