Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 13 d’abril de 2016

CARRER DE LA CREU GRAN

El carrer de la Creu Gran és part de l'antic camí entre la vila de Terrassa i l'antic poble de Sant Pere. És la continuació del carrer Nou de Sant Pere que també segueix el camí entre Terrassa i Sant Pere. La primera casa d'aquest carrer a ma dreta és la Casa Comerma i el carrer té el seu final en el Pont de Sant Pere.

Primer tram del carrer de la Creu Gran que va del núm 1 al núm 15
Foto, AF Jordi Plana.

El carrer de la Creu Gran, a principis de segle XX tenia el nom de carrer de la Creu, però els terrassencs l'anomenaven carrer de la Creu Gran, nom que es va acabar imposant i és com se'n diu avui dia. El carrer va del núm 1 al núm 79 a ma esquerra i del 2 al 66 a ma dreta. En el primer tram del carrer, el que va del núm 1 al núm 15 trobem dos edificis protegits: en el núm 2, la Casa Comerma, edifici residencial d'estil noucentista, bastit per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1907.

  Casa Comerma, carrer de la Creu Gran núm, 2. Foto, AF Jordi Plana.

Al final d'aquest primer tram del carrer de la Creu Gran i fent cantonada amb la plaça del mateix nom hi ha l'edifici Casa Creu Gran núm 15. Edifici plurifamiliar remodelat pel mestre d'obres Josep Masdéu i Puigdemasa l'any 1915, edifici d'estil noucentista.


Casa Creu Gran núm 15. Foto AF Jprdi Plana.

En arribar als números 14 i 15 del carrer de la Creu Gran aquest s'obre a la plaça de la Creu Gran, en la que les nou cases que la formen segueixen la numeració del carrer de la Creu gran, l'element més significatiu d'aquesta plaça correspon a la font i creu que porta el mateix nom que la plaça i el carrer.

Primer tram del carrer de la Creu Gran i plaça del mateix nom.
Foto, AF Jordi Plana.

El 26 d'abril de l'any 1844, l'Ajuntament de la vila de Terrassa decideix treure la font que hi havia en una de les cantonades de la plaça i posar-la en el mig, damunt de la font si posa la creu de terme que hi ha avui dia i el conjunt és el que coneixem com la Font de la Creu Gran. L'aigua que deixaven els quatre brocs de la font servia per beure, omplia els abeuradors pels cavalls dels carros i l'aigua que es perdia tenia la funció de netejar les clavegueres.

Font de la Creu Gran. Foto, AF Jordi Plana.

 Plaça de la Creu Gran. Foto, AF Jordi Plana.


A la cantonada de la plaça de la Creu Gran amb el carrer de la Creu Gran, en el núm 26 hi ha la casa Josep Arias, construïda l'any 1835 i remodelada per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1903

 Casa Josep Arias. Foto, AF Jordi Plana.

En el segon tram del carrer de la Creu Gran que va des del núm 24 (Casa Josep Arias) fins el núm 79, tocant al pont de Sant Pere només trobem un edifici protegit: la Casa Mercè Pous i Cunill, d'estil modernista, bastida pel mestre d'obres Josep Masdéu i Puigdemasa l'any 1915. Aquest segon tram, abans d'arribar al pont de Sant Pere, fa cruïlla amb el carrer de Sant Antoni.

 Casa Mercè Pous Cunill. Foto, AF Jordi Plana.

En el darrer tram del carrer de La Creu Gran, podem trobar algunes de les cases del segle XIX que encara mantenen la tipologia de casa amb planta baixa i dos pisos, amb l'amplada de façana que corresponia a un casal (25 pams).

 Segon Tram del carrer de la Creu Gran. Foto, AF Jordi Plana.

BREU HISTÒRIA DEL CARRER DE LA CREU GRAN

- En el seu dia va ser un dels carrers més amples de Terrassa.

- La numeració del arriba fins el núm 79.

-Entre els números 15 i 24 es troba la plaça de la Creu Gran.

El 22 de maig de 1824 el Baró de Corbera ven a Carles Marsà, mestre d'obres, sis casals de 25 pams d'amplària cada un, per la construcció de cases que edificara Antoni Arnella, al final del carrer Nou de Sant Pere i que formaran part del carrer de la Creu Gran.

12 d'abril de l'any 1843 l'Ajuntament de Terrassa basteix una font en un angle de la plaça.

26 d'abril de l'any 1844, la font es trasllada al centre de la plaça.

El 14 de maig de de l'any 1857, l'Ajuntament acordà instal·lar un mercat de fruita i verdura a la plaça de la Creu Gran.

Durant el segle XIX s'instal·len dues carnisseries a dues de les entrades de la plaça, cal Miquel i cal Guix que a finals del segle XIX encara venien els seus productes.

En el número 12, va haver-hi una fàbrica de rajoles, cal Segués.

El dia 11 de desembre de 1878, en Faust Aymerich va demanar a l'Ajuntament de Terrassa permís per tal d'enderrocar l'edifici del cos de guàrdia del pont de Sant Pere, de la part de Terrassa, per tal de construir una casa.
 
L'any 1892 l'Ajuntament va plantar-hi arbres en tot el carrer.

El 15 de novembre de 1926 l'ajuntament decideix empedrar el carrer amb llambordes.

 El 22 de juliol de 1936 tiraren a terra la Creu Gran que es va trencar en diversos trossos.

El 28 de maig de 1939 la Creu es va tornar a posar sobre la font.

L'any 1944 varen tornar a rajar els quatre brocs de la font que degut a una sequera feia 40 anys que només en rajava un.

Els abeuradors de la font varen donar aigua als cavalls dels carruatges fins l'any 1926.
 
Tot seguit ens aturem davant d'algunes façanes que presenten la tipologia típica dels edificis del segle XIX en aquest carrer. Que va ser durant moltes dècades la comunicació natural entre la vila de Terrassa i el poble de Sant Pere, des de la construcció del Pont de Sant Pere.   

Habitatge unifamiliar, carrer Creu Gran núm 28. Foto, AF Jordi Plana.

 Centre de la imatge, habitatge unifamiliar, carrer de la Creu Gran
núm 38. Foto, AF Jordi Plana.

Centre de la imatge, habitatge carrer Creu Gran núm 47.
Foto, AF Jordi Plana.

  Centre de la imatge, habitatge del carrer de la Creu Gran núm 43.
Foto, AF Jordi Plana

Seguim caminant en direcció al Pont de Sant Pere, pont que unia la vila de Terrassa i l'antic poble de Sant Pere abans que aquest es convertís en un dels barris de Terrassa, per les gestions del diputat terrassenc Alfons Sala a Madrid...

 Pont de Sant Pere, a l'esquerra l'últim edifici del carrer de la Creu
Gran, el situat en el núm 79 (última casa de l'antiga vila de Terrassa),
a la dreta el pont i al fons de la imatge l'església de Sant Pere
(antic poble de Sant Pere). Foto, AF Jordi Plana.

GL 41º 33' 56,62'' N -  2º 00' 51,88'' E. (Inici) i 41º 34' 00'' N - 2º 1' 0,96'' E. (Final) TERRASSA
  
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada