Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 25 d’abril de 2016

CARRER DE LA RECTORIA

El Carrer de la Rectoria ens porta de la plaça del Rector Homs a una passarel·la que ens permet travessar el torrent Monner per anar al Centre de Documentació,  el Museu Tèxtil i el carrer de Salmerón o de la plaça de la plaça del Rector Homs al parc de Vallparadís, concretament al final del torrent Monner, a prop d'on s'ajunta amb el torrent de Vallparadís i al costat de les fonts de Santa Maria i del Tintorer.

El carrer de la Rectoria comença amb quatre cases que formen la façana sud de la plaça del Rector Homs, separades de la plaça per un rectangle de gespa i dos xiprers un a cada extrem del rectangle, la primera d'aquestes cases es troba a l'inici del pont de Sant Pere i fa cantonada amb un camí que permet baixar al parc de Vallparadís, a la banda del torrent del mateix nom.


 Les quatre primeres cases del carrer de la Rectoria que determinen
la façana sud de la plaça de la Rectoria. Foto, AF Jordi Plana.

Les tres primeres cases, núm 2, núm 4 i núm 6, ja les trobem a l'entrada del pont en el segle XIX, les tres cases han estat rehabilitades i el seu ús és residencial. Es troben sobre antics assentaments dels segles II aC al V dC. 
Les cases es troben en un espai protegit dins del Pla de Protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic-Ambiental de Terrassa, espai de gran concentració de restes arqueològiques que han estat documentades en excavacions anteriors dels anys 1959, 1982, 1987, 1988 i 2002 i 2012. Les cases són de planta rectangular, formades per planta baixa i pis. 

La que correspon al núm 2 del carrer de la Rectoria és de l'amplada de dos casals, amb tres obertures a la planta baixa, al mig la porta d'accés amb dues finestres a banda i banda, amb reixes de ferro forjat i trencaaigües de rajoles ceràmiques.  El primer pis té dues obertures amb balconeres de ferro forjat i dos respiralls, la façana d'arrebossat està coronada per una cornisa amb voladís. La coberta de teula àrab és a dues aigües.

 Primera casa, núm 2 del carrer de la Rectoria. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici núm 4 del carrer de la Rectoria, és una edifici entre mitgeres, de planta rectangular, consta de planta baixa, pis i golfes, la planta baixa té dues obertures rectangulars, la porta d'accés i una finestra amb reixa de ferro forjat i trencaaigües de pedra. El primer pis té dues obertures amb baranes de ferro forjat i trencaaigües de pedra motllurada. La façana de les golfes té dues obertures rectangulars més petites que corresponen a finestres. La coberta és de teula àrab amb voladís sobre la cornisa i la façana és d'arrebossat, pintat de color clar.

Plaça del Rector Homs, al fons de la imatge l'inici del carrer de la
Rectoria. Foto, AF Jordi Plana.

El núm 6 del carrer de la Rectoria correspon a una casa de planta rectangular, entre mitgeres, l'edifici residencial consta de planta baixa i pis. La planta baixa presenta dos grans rectangles amb relleu, de color blanc cru que emmarquen a la porta i a la finestra que té una reixa de ferro, la resta de la façana és d'arrebossat pintat de color verd. El primer pis presenta també dos rectangles que repeteixen la composició de la planta baixa. Un dels rectangles emmarca una obertura rectangular que dóna accés a un balcó amb barana de ferro de disseny molt senzill i llossada de perfil motllurat de forma rectangular. Una línia d'imposta ampla separa la façana de la planta baixa i del pis. A la part superior de la façana dos respiralls ceràmics amb forma de rosetó i una cornisa motllurada de pedra coronen la façana.

L'any 2002 es van practicar una sèrie de cales en el sòl del núm 6 del carrer de la Rectoria i es van trobar una sèrie de restes arqueològiques que pertanyen a uns dipòsits que tenien la finalitat de contenir algun tips de líquid, datades en el segle I aC i V dC. Les restes trobades haurien d'estar relacionades amb la necròpolis tardo-antiga, ja documentada de la Plaça del Rector Homs o bé amb les restes ibero-romanes trobades a les excavacions del carrer de la Rectoria i l'habitatge del núm 10.

 Camí d'accés al Parc de Vallparadís, situat entre el pont de Sant
Pere i l'inici del carrer de la Rectoria. Foto, AF Jordi Plana.

A la zona del carrer de la Rectoria, concretament en el seu tram estret  i en la casa núm 10 del mateix carrer (Casa Rigol) s'han trobat restes de sitges del segle II i I a de C, i restes que es van documentar com estructures d'emmagatzematge de l'època ibero-romana.

Rectoria, Centre d'interpretació de les esglésies de Sant Pere.
Foto, AF Jordi Plana.

A l'altre costat del carrer i fent cantonada amb la plaça del Rector Homs hi ha l'antic edifici de la Rectoria de la parròquia de Sant Pere, molt remodelat i unit a un edifici de nova construcció, els dos junts formen el Centre d'Interpretació de les Esglésies de Sant Pere. La façana nord del carrer de la Rectoria està formada per l'edifici del Centre d'Interpretació del conjunt Monumental de les Esglésies de Sant Pere i la tanca del recinte de les esglésies. L'altre costat del carrer el formen les res cases descrites i vuit edificis residencials més de planta baixa i pis. El carrer està pavimentat amb llambordes i no té voreres.


 Detall del paviment de llambordes del carrer de la Rectoria.
Foto, AF Jordi Plana.

 Campanar de Santa Maria vist des del carrer de la Rectoria.
Foto, AF Jordi Plana.

Vista aèria del carrer de la Rectoria. Font Google Eart.


GL 41º 34' 00'' N - 2º 01' 4'' E. (davant del pont de Sant Pere), 41º 33' 59'' N - 2º 01' 08'' E. ( final del carrer de la Rectoria a l'entrada de la passarel·la sobre el parc de Vallparadís.

Pel camí que hi ha al costat del pont de Sant Pere i que fa cantonada amb la casa del núm 2 del carrer de la Rectoria, baixem al parc de Vallparadís, un dels parcs urbans més grans de Catalunya...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada