Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 10 d’abril de 2016

CASA COMERMA

És un edifici situat al carrer de la Creu Gran núm 2, és la primera casa d'aquest carrer i marca el final del carrer Nou de Sant Pere. Es un habitatge unifamiliar situat entre mitgeres. L'edifici consta de planta baixa rectangular, dos pisos i terrat.

Centre de la imatge: Casa Comerma. Foto, AF Jordi Plana

La planta baixa té dues obertures, una correspon a la finestra situada a l'esquerra i l'altra a la dreta que correspon a la porta. L'obertura de la gran finestra en arc carpanell (arc rebaixat simètric que es forma a partir d'ell, amb l'afegit de petits arcs en els extrems) i l'obertura de la porta d'accés en arc escarser (arc de mig punt simètric que consisteix en un sector circular que té el centre per sota de la línia d'imposta. Quan es troba sobre una porta, se li diu escarsera i el seu arc sol correspondre a la sisena part d'una circumferència). La façana és de carreus i presenta un sòcol de pedra. Sobre la llinda de la porta ona obertura en arc carpanell, amb trencaaigües de pedra, reixa de ferro forjat i porta de vidre permet la il·luminació del cancell. La finestra presenta una barana de ferro de disseny senzill però molt equilibrat.

 Planta baixa de la Casa Comerma. Foto, AF Jordi Plana.

El primer pis presenta un gran balcó que ocupa gairebé tota l'amplària de la façana. La llossada del balcó és de perfil motllurat igual que la línia d'imposta, i una triple obertura amb una porta central permet l'accés al balcó. La triple obertura presenta una llinda de pedra i els vèrtex que determina amb els brancals i les dues columnes centrals estan arrodonits. La barana del balcó és de ferro i amb un disseny similar al de la barana de la finestra de la planta baixa. La façana segueix la composició dels carreus de la planta baixa.

Primer pis de la Casa Comerma. Foto, AF Jordi Plana.

El segon pis té una finestra més petita que l'obertura del primer pis i de la mateixa tipologia, les llindes tenen els angles arrodonits com les llindes del primer pis, la façana d'aquesta planta segueix la composició dels carreus de la resta de la façana.

 Detall de l'obertura situada sobre la llinda de la porta.
Foto, AF Jordi Plana

 Detall del segon pis i de la cornisa de la Casa Comerma.
Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici està coronat per una cornisa presenta una decoració dentada per sota del voladís, damunt d'aquesta hi ha una barana de terrat. La coberta és de rajola i fa la funció de teulada i de terrat, en el centre una tercera planta (estudi) amb una claraboia que correspon a una ampliació de l'edifici.

L'edifici va ser construït per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1917. La Casa Comerma, d'estil noucentista, és un bé inventariat. Està inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Identificador: IPAC, 28131.

GL 41º 33' 57'' N - 2º 00' 52'' E. TERRASSA 

Deixem la Casa Comerma, i caminem pel carrer de la Creu Gran, darrera hem deixat el carrer Nou de Sant Pere, travessem la plaça de la Creu Gran, fent una parada per beure aigua en la font que ocupa el centre de la plaça, caminem el que queda del carrer de la Creu Gran, travessem la cruïlla amb el carrer del Mas Adei i cinquanta metres més amunt arribem al pont de Sant Pere pel que passava el camí que anava de la vila de Terrassa a l'antic Poble de Sant Pere. El pont passa per sobre de la part nord del parc de Vallparadís, un dels pulmons verds més importants de Terrassa...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada