Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 21 de febrer de 2016

MAGATZEM VALLHONRAT

El Magatzem Vallhonrat és un edifici industrial per ser més precisos un magatzem tèxtil. Està situat en la cantonada entre la plaça de Maragall, el carrer del Teatre i el carrer de les Escaletes, té la seva façana principal i accés en la plaça Maragall, 1. L'edific és de planta trapezoïdal, d'una sola planta en les façanes que donen a la plaça Maragall, carrer de les Escaletes i gran part de la façana del carrer del Teatre.

 Façana de la plaça de Maragall, 1. Foto, AF Jordi Plana.

La façana de la plaça de Maragall presenta tres obertures: la més gran correspon a la porta d'accés, antigament d'arc de mig punt, ara la porta és de vidre i dona a un cancell reformat com l'antiga porta, a la dreta de la porta principal una gran finestra i una porta petita, les dues emmarcades per arrebossat en relleu imitant pedra de color gris i amb un guardapols recte. La façana està arrebossada i pintada de color rosa molt pàl·lid, té un sòcol d'arrebossat en relleu de color gris i està rematada per una cornisa recta motllurada.

Façana del carrer del Teatre, núm 5. Foto, AF Jordi Plana.

A la façana hi ha diferents grups de finestres rectangulars, envoltades d'arrebossat sobresortint que les emmarca, les tres més grans presenten un guardapols recte. Aquestes tres finestres, amb la darrera remodelació de l'edifici van perdre les magnífiques reixes de ferro forjat. La cornisa motllurada de la façana de la plaça de Maragall segueix també en la façana del carrer del Teatre, però acaba just a sobre del grup de finestres més grans i deixa un tros al passar d'una façana a l'altra. A la dreta de la porta en arc de mig punt hi ha dos grups de dues finestres amb trencaaigües que corresponen a la planta baixa i al primer pis, al costat una sola finestra rectangular i estreta dóna llum a l'escala d'accés al primer pis.

La façana està arrebossada i pintada de color rosa pàl·lid fins l'alçada de l'arc de la porta, per sota un sòcol de color gris i escalonat per tal de salvar el desnivell del carrer del Teatre.

De l'interior, l'element més significatiu es la gran claraboia rectangular que dóna llum natural a la planta baixa. L'edifici correspon a un projecte de Joan Baca i Reixach de l'any 1930. Va ser pensat per fer la funció d'un magatzem tèxtil, quan va deixar de ser-ho va patir una sèrie de modificacions en cada ús que se li va donar. Va albergar una escola de dansa, va ser la seu de CDC-Terrassa, cal dir que en aquesta etapa és quan més es respectà l'edifici, tant l'interior com l'exterior. En aquesta època va patir un incendi provocat i va ser restaurat igual que com estava originàriament. Actualment l'edifici ha estat remodelat i alberga un restaurant (Restaurant Tapiñas), cal dir que en aquesta darrera reforma ha perdut les reixes de ferro forjat de les finestres. No obstant, aquesta reforma ha estat bastant respectuosa amb la façana i la claraboia central.

El Magatzem Vallhonrat és un Bé inventariat  inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Identificador: IPAC, 28216).

41º 33' 53'' N - 2º 00' 47'' E. TERRASSA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada