Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 16 de febrer de 2016

CASA ANTONI POUS

La Casa Antoni Pous és un edifici de planta baixa i dos pisos, situat a la cantonada entre el carrer del Passeig i el carrer Nou de Sant Pere. Té la façana principal en el carrer Nou de Sant Pere, davant del Magatzem Salvans, on té la porta d'accés.
Casa Antoni Pous. Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Antoni Pous (carrer Nou de Sant Pere, núm 42), és un edifici unifamiliar de planta baixa i dos pisos, més un semi-soterrani (avui alberga una llar d'infants), de l'amplària d'un casal, però de gran profunditat i de tres façanes, la del  carrer Nou de Sant Pere, la del carrer del Passeig i la que dona al pati del darrere, l'edifici comparteix mitgera amb la casa del carrer Nou de Sant Pere, núm 44.

La façana del carrer Nou de Sant Pere, presenta dues obertures a cada planta. La planta baixa té la porta d'accés i una finestra rectangular amb un petit balcó amb barana molt senzilla de ferro. Les dues obertures presenten els angles superiors arrodonits, la façana presenta un sòcol de pedra. els murs són arrebossats, pintats de color beix i amb els sòcols, brancals i llindes de les obertures de color blanc.

Planta baixa de la Casa Antoni Pous. Foto, AF Jordi Plana.

La primera planta presenta també dues obertures que donen accés a una balconada d'amplària pràcticament igual a la de la façana. La balcona amb llossada arrodonida en els angles i amb barana de ferro molt senzilla. Les obertures mantenen l'alineació vertical de les altres plantes. La segona planta té dues obertures que corresponen a dues finestres, que mantenen l'alineació vertical amb la resta d'obertures de la façana. L'edifici està coronat per una cornisa recta motllurada. En la rehabilitació de l'edifici es va retirar l'arrebossat de la façana en el primer i segon pis, deixant a la vista els maons massissos que després van ser pintats de color beix.

L'ultima obertura del primer pis, tocant a la primera terrassa, té un balcó amb llossada d'angles arrodonits i una barana de ferro forjat.

Primera i segona planta de la Casa Antoni Pous.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana del carrer del Passeig presenta una línia d'imposta motllurada que separa la façana de la planta baixa de la resta. Aquesta façana rehabilitada recentment, és de maons sense arrebossar i pintats de color beix. La distribució de les terrasses fa que aquesta façana lateral presenti volums esglaonats.

 Façana lateral de la Casa Antoni Pous. Foto, AF Jordi Plana.

Les obertures d'aquesta façana presenten alineació vertical, les més grans que donen llum a l'escala interior en arc rebaixat i la resta amb els angles superiors arrodonits, totes les finestres tenen trencaaigües. La línia d'imposta envolta l'arc de la finestra més gran a la manera d'un guardapols, aquesta finestra té una composició simètrica de deu vidres aplomats de color vermell i verd i dos a la base que poden obrir-se per tal de ventilar. Els brancals, els arcs i les llindes són de color blanc.

Finestra amb vidres aplomats i envoltada per la línia d'imposta.
 Foto, AF Jordi Plana.


La Casa Antoni Pous va ser bastida per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada l'any 1907. Estil: Obra popular. L'edifici és un bé inventariat inclòs a l'Inventari Arquitectònic de Catalunya. (Identificador: IPAC, 28157). Lluís Muncunill va repetir la mateixa composició de la façana del carrer del Passeig en la Casa Emili Soler (1917), situada en la cantonada entre el carrer Joaquim de Paz i el carrer del Passeig...

GL 41º 33' 56'' N - 2º 00' 50'' E

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA

Deixem la Casa Antoni Pous, caminem uns metres fins arribar a la propera cantonada i curiosament tenim la sensació de veure un edifici que ja havíem vist anteriorment, efectivament ens trobem davant de la Casa Emili Soler...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada