Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 24 de febrer de 2016

CASA FABRA

La Casa Fabra és un edifici situat a la cantonada de la Plaça Vella amb el carrer de Mosterol, presenta una planta irregular, ampla en la part del fons i mes estret en la façana que dóna a la Plaça Vella. L'edifici consta de planta baixa i tres pisos.

 Casa Fabra. Plaça Vella 15. Foto, AF Jordi Plana

La planta baixa alberga una cafeteria-bar, La Plaça Vella, que té l'accés gràcies a una gran portalada de vidre amb brancals d'arrebossat que imiten carreus, la façana presenta un sòcol de pedra de color gris. La primera planta i en la façana que dóna a la Plaça Vella té una balconada de l'amplària de tota la façana, amb la llossada rectangular motllurada i barana de ferro forjat. Dues portes molt juntes amb llindes rectes donen accés al balcó. Dues mènsules de gran amplària sostenen la balconada. Una línia d'imposta separa la planta baixa  del primer pis i per sota trobem una sanefa, profusament decorada.

 Primer, segon i tercer pis de la Casa Fabra. Foto, AF Jordi Plana.

La segona planta presenta una composició similar, però la balconada és menys ampla, està sostinguda per tres mènsules, la llossada està més motllurada i aquesta segueix en la línia d'imposta. Sobre les llindes de les dues portes hi ha un guardapols recte.

Detall de la façana del 3er pis de la Casa Fabra. Foto, AF Jordi Plana.

El tercer pis presenta tres finestres rectangulars amb llindes profusament decorades i baranes de ferro molt senzilles. La façana està coronada per una cornisa recta sostinguda per quatre mènsules. La façana de la plaça vella es caracteritza per la utilització d'elements decoratius de tipus clàssic com brancals, llindes, impostes i mènsules. Les parets són arrebossades imitant línies de carreus. 

La Casa Fabra, Plaça Vella núm 15, carrer de Mosterol 4, és un edifici residencial, va ser construït a final del segle XIX, el seu estil correspon a l'eclecticisme i presenta un bon estat de conservació. És un bé inventariat que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Identificador: IPAC, 28130

 GL 41º 33' 43'' N - 2º 00' 41'' E. TERRASSA

Deixem la Casa Fabra, travessem la Plaça Vella, passem per davant de la Catedral de Terrassa i arribem al carrer de la Font Vella...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada