Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 8 de febrer de 2016

CAL CONCO

Hem recorregut tota la plaça de Mossèn Cinto Verdaguer venint de la plaça Rosa Puig i entrem en el carrer del Camí Fondo, just a la nostra dreta i a l'inici del carrer hi ha l'edifici de l'antiga masia coneguda popularment com Cal Conco.

La masia de planta rectangular i amb la façana principal situada en el núm 35 del carrer del Camí Fondo. La masia és un edifici construït a mitjans del segle XIX, composició senzilla, planta rectangular i teulada a dues aigües i de teula àrab, amb carener paral·lel a la línia de la façana.

 Façana de Cal Conco. Foto AF Jordi Plana.

La façana de la Masia de Cal Conco, també coneguda com a Casa Ubach, va determinar l'alineació del carrer del Camí Fondo a la banda dreta. L'edifici residencial consta de planta baixa pis i golfes.

La façana principal, està orientada al migdia  i presenta en la primera planta cinc obertures en arc rebaixat, tres de les obertures corresponen a portes d'accés a locals diferents en que va dividir-se la planta i dos corresponen a finestres amb reixes de ferro forjat de disseny senzill. Els arcs estan pintats de color blanc i la façana és d'estuc de color gris.


Detall de les obertures de la primera planta. Foto, AF Jordi Plana.

La primera planta presenta cinc obertures una d'elles tapiada i les altres quatre amb balcons, dos amb voladís de llossada rectangular i dos sense voladís, situats de forma alterna, i amb baranes molt senzilles de ferro colat. Totes les obertures són en arc rebaixat.

A la façana de les golfes observem cinc finestres alineades amb les del primer pis, tres d'elles tapiades i dues obertes. La façana de primer pis i de les golfes és de color beix i els arcs de color blanc. La façana de l'edifici presenta dues línies d'imposta motllurades que delimiten els tres nivells: planta baixa, primera planta i les golfes.

L'edifici està coronat per una cornisa recta formada per maons plans sostinguts per una sèrie de petites mènsules i sobre la cornisa una canal per recollir l'aigua.

Estil arquitectònic: Obra popular. La masia, molt reformada internament pels diferents usos que se li ha donat al llarg de la seva història: residència, antic Registre de la Propietat i  comercial, està catalogada com a bé cultural d'interès local (Identificador: IPAC, 28267)

GL 41º 33' 57'' N - 2º 00' 47 '' E. TERRASSA

Deixem la masia de Cal Conco, caminem unes passes i a l'altre costat del carrer trobem el Magatzem Joan Fontanals...
 
TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA
 
Jordi Plana i Nieto
Ex-regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada