Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 29 de febrer de 2016

CASA CELEDONIO BADIA TORT

La Casa Celedonio Badia Tort és un edifici situat a la cantonada entre el carrer Galileu (núm 2) i la Ctra de Martorell ( núm 54), de Terrassa. És un edifici plurifamiliar, que comparteix mitgera amb el núm 4 del carrer Galileu i el núm 52 de la Ctra de Martorell. Està edificat en una parcel·la trapezoïdal. La Casa Celedonio Badia Tort, té dues façanes, la de més longitud en el carrer Galileu i la més curta en la Ctra de Martorell, les dues façanes comparteixen una cantonada de punt rodó.

Casa Celedonio Badia Tort. Foto, AF Jordi Plana

La casa es tracta d'un edifici de planta baixa, dos pisos i terrat. La façana del carrer Galileu núm 2 té una composició simètrica amb 3 finestres allindades a cadascun dels pisos, la  quarta obertura correspon a una de les portes d'accés a les balconades cantoneres. Les dues balconades presenten baranes arrodonides. Les finestres presenten guardapols i trencaaigües. La planta baixa en aquesta façana té una porta d'accés al garatge i dues finestres enreixades. L'edifici està coronat per cornises motllurades i baranes de balustres del terrat. Cadascun dels nivells de la façana estan determinats per línies d'imposta rectes. Finestres i arrebossat de les façanes estan emmarcats per pilastres adossades. 

Façana del carrer Galileu, núm 2. Foto, AF Jordi Plana

La façana de la Ctra de Martorell presenta una estructura similar però més curta, ja que no té els rectangles de façana sense finestres. Tres finestres rectangulars per planta, porta d'accés a les balconades cantoneres i coronament de la façana amb cornises motllurades i balustres de la terrassa. La planta baixa presenta dues portes i una finestra reixada. Les dues façanes tenen sòcol amb relleu de color vermellós mentre que la façana és d'arrebossat i pintada de color rosat clar. Primer i segon pis estan profusament decorats amb motllures, cornises, pilastres adossades, línies d'imposta, cornises...

Façana de la Ctra de Martorell. Foto, AF Jordi Plana 

La part posterior de l'edifici té una tribuna rectangular que forma part del primer pis, amb un terrat al damunt, amb balustres a la part inferior (element decoratiu) i balustres que fan de barana del terrat.

Detall de la tribuna posterior. Foto, AF Jordi Plana.

 
La Casa Badia Tort va ser construïda per l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall i Mayol l'any 1921. Correspon a l'estil noucentista. És un bé inventariat, inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Identificador: IPAC: 28136).

GL 41º 33' 24'' N - 2º 00' 19'' E. TERRASSA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987-2011
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada