Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 19 de febrer de 2016

CASA EMILI MATALONGA

Emili Matalonga va encarregar a l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada la construcció de la seva residència i magatzem tèxtil en el número 11 del carrer Sant Pau núm 11. La casa és un edifici entre mitgeres, format per la planta baixa i un pis. La façana de les dues plantes és d'obra vista, de maó massís, menys el sòcol que és de pedra. La façana de l'edifici té l'amplària de dos casals.

Casa Emili Matalonga. Foto, AF Jordi Plana.

La façana és plana i d'ella només sobresurt la línia d'imposta que segueix el forjat marcant la separació entre la planta baixa i la primera planta. La planta baixa té tres obertures en arc rebaixat en dues arquivoltes. A banda i banda de la porta d'accés, les dues finestres amb reixes de ferro forjat i trencaaigües ceràmics. La façana de la planta baixa és tota de maó vist amb petites peces de ceràmica (botons i quadrats) de color verd intercalades entre els maons. La part inferior de la façana té un sòcol de pedra gris.
 
Primera planta de la casa Emili Matalonga. Foto, AF Jordi Plana.

El primer pis també presenta tres obertures alineades verticalment amb les de la planta baixa, amb arcs de descàrrega i timpans ceràmics. Les línies d'imposta estan decorades amb motllures llises i dents de serra.
  
Detall de la primera planta de la casa Emili Matalonga.
Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici està coronat per una cornisa recta rematada amb merlets escalonats. La façana de la primera planta és tota de maó vist amb petites peces de ceràmica (botons i quadrats) de color verd intercalades entre els maons.

 Detall del timpà d'una de les finestres i dels merlets sobre la cornisa.
Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici va estar dissenyat com habitatge i magatzem tèxtil, l'habitatge ocupa la part davantera de la planta baixa i el pis, mentre el magatzem ocupava la part del darrera de la planta baixa, per tant tota la façana correspon a l'habitatge. El magatzem va fer la seva funció fins entrada la dècada dels anys quaranta.

La casa Emili Matalonga i Aymerich, bastida per Lluís Muncunill l'any 1904 seguint l'estil modernista, està catalogada com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28123.

Set anys desprès Emili Matalonga va encarregar a Muncunill un altre magatzem al costat de la seva residència, que va ser construït l'any 1911, el magatzem Emili Matalonga.

Tot seguit es mostra la fitxa de la Casa Emili Matalonga que consta en el Catàleg d'Edificis d'Interès Històric del Terme Municipal de Terrassa.

Antiga Casa Emili Matalonga, abans de la reforma. Fitxa del Catàleg
d'edificis històrics. Font AMAT

GL 41º 33' 48'' N - 2º 00' 49'' E

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

TERRASSA - VALLÈS OCCIDENTAL - TERRASSA
 
Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa
1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada