Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 6 de desembre de 2016

CASA SOLER I PALET

La Casa Soler i Palet, fou la casa pairal de Josep Soler i Palet, és un edifici de grans dimensions i auster tant en la decoració de la façana com en l'ornamentació interior. Està ubicat al carrer de la Font Vella, núm 28. La casa fou donada pel seu propietari Josep Soler i Palet a l'Ajuntament de Terrassa per ser destinada a biblioteca pública.

 Casa Soler i Palet, c/ Font Vella, núm 28. Foto, AF Jordi Plana.

La casa està construïda amb murs de pedra, de planta rectangular, té planta baixa, pis i golfes a la part davantera i un pati a la part del darrera. Inicialment la casa fou concebuda com habitatge familiar (1859 - 1921), cap el final de la dècada de 1920 fou adaptada com a biblioteca i museu i fou inaugurada l'any 1928.

La façana principal fou restaurada l'any 2000 per ubicar-hi les oficines municipals de l' Institut Municipal de Cultura i Esports de Terrassa (IMCET). La façana és d'estuc emmarcat per carreus a dreta i esquerra. La façana de la planta baixa presenta dues obertures rectangulars, una corresponent a la porta de fusta i ferro forjat i l'altre a una finestra de composició vertical, les dues obertures amb brancals i llindes de pedra, la part inferior de la façana presenta un sòcol d'aplacat de pedra.

 Detall de la planta baixa de la Casa Soler i Palet. Foto, AF Jordi Plana.

Detall de la porta de la Casa Soler i Palet. Foto, AF Jordi Plana.

La façana del pis presenta dos balcons iguals amb llossades rectangulars de perfils motllurats i baranes de ferro forjat. La façana és plana i d'estuc. La façana de les golfes té dues finestres rectangulars emmarcades en pedra. La façana està coronada per una cornisa recta molt senzilla i la teulada inicialment a dues aigües ha estat modificada.

Detall de la façana del pis i les golfes de la Casa Soler i Palet.
Foto, AF Jordi Plana.

Un dels elements més significatius de la Casa Soler i Palet és el vestíbul en el que destaca el mural en finestra cega i banc de rajola de ceràmica i sobretot l'escala de marbre amb la seva barana de fusta de gran qualitat estètica i artesanal.

Detall de l'escala del vestíbul i del Drag de Terrassa.
Foto, AF Jordi Plana.

 Placa de la Casa Soler i Palet que comenta els anys en que la casa
va ser la casa pairal de Josep Soler i Palet. Foto, AF Jordi Plana.


Josep Soler i Palet
  
Josep Soler i Palet va néixer el 30 de juliol de 1859 a Terrassa, en el sí d'una família benestant. El seu avi patern, Jacint Soler i Busquets, manresà, avia destacat durant la Guerra del Francès, doncs havia estat un integrant de la Junta de Defensa. El seu pare, Jacint Soler i Oliveras, havia arribat a Terrassa el 1846 on va exercir el càrrec de notari delegat del districte i arxiver de protocols. La seva mare, Maria Mercè Palet i Cañameras, pertanyia també a una família de classe social acomodada.

Josep Soler i Palet, gràcies a la posició econòmica de la família va gaudir d'una bona educació en els centres privats més acreditats de la seva època.

Josep Soler i Palet. Font: Arxiu Municipal de
Terrassa.

 
Josep Soler cursà estudis al col·legi del pare Galera, acabat de fundar i inicià el Batxillerat, aquest centre fou clausurat i Soler seguí els estudis al col·legi del professor Rojo. L'any 1878, Soler i Palet va revalidar els estudis de batxillerat a l'Institut de Tarragona. L'any 1878, Soler i Palet comença la carrera de Notari a la Universitat de Barcelona. L'any 1984 es presentà a l'examen de revàlida que permetia exercir com a notari, però el va suspendre.

La família de Josep Soler i Palet gaudia d'una posició acomodada, fet que va fer possible que Soler i Palet es dediqués a les activitats de caire cultural i artístic.

En Josep Soler, fou un dels personatges més polifacètics de la Terrassa de l'últim quart del segle XIX. La música va ser per ell una disciplina molt important, li agradava tocar el piano i sentia una gran devoció per Bach, Wagner, Beethoven i Mozart. Va arribar a compondre la música per a dues sarsueles.

Josep Soler i Palet també ens ha deixat algunes poesies publicades sota pseudònim en el Butlletí de l'Ateneu Terrassenc, publicades l'any 1891.

Admirador de la restauració dels Jocs Florals a Barcelona, l'any 1890 aconseguí la creació d'uns Jocs Florals a Terrassa, que varen ser organitzats per l'Ateneu Terrassenc, entitat que presidia.

Com a escriptor Josep Soler té diverses novel·les de curta extensió i temàtica diversa que descriuen personatges i aspectes de la seva època.

L'any 1883 Josep Soler i Palet inicià una sèrie de col·laboracions al setmanari terrassenc "El Eco de Tarrasa", sota el títol de Carta des de Barcelona, en les que feia referències del actes literaris, científics i culturals que tenien lloc a Barcelona. Més endavant va obrir una altra secció anomenada Carta des de..., en la que feia referència als seus viatges.

 Retrat de Soler i Palet a la Galeria de
Terrassencs Il·lustres, de l'Ajuntament
de Terrassa, pintat per Ramon Cortès.

La principal contribució de Josep Soler a la vida cultural egarenca va ser la seva activitat al front de l'Ateneu Terrassenc, fundat l'any 1879 amb el nom d' Ateneo Libre de Tarrasa i que l'any 1889 va canviar el nom per el d'Ateneo Tarrasense. L'any següent Josep Soler i Palet va ser elegit president de l'entitat.

Políticament, Soler i Palet l'hem de situar dins del catalanisme polític i en la seva implantació a finals del segle XIX. De jove, primer se sentí inclinat pel model federalista de Pi i Maragall i més endavant es decantà cap el catalanisme de Valentí Almirall, motivat per la presentació del Memorial de Greuges al Rei Alfons XIII.

Soler i Palet de ben jove va sentir un gran interès pels documents i manuscrits antics, possiblement influït per l'ofici de notari del seu pare, aquest interès va fer que dediqués una gran part del seu temps a la recerca històrica. La seva dedicació a la història es produeix a partir del 1887 quan assisteix a una trobada a Mallorca d'historiadors i escriptors catalans, provençals i rossellonesos, en la que coincideix amb Mossèn Jacint Verdaguer i l'historiador Antoni Rubió i Lluch.

Trobada a Mallorca 1887, a la foto podem veure a
Josep Soler i Palet, Mossèn Jacint Verdaguer i
Antoni Rubió i Lluch entre d'altres. Font Arxiu
Municipal de Terrassa.

Les obres històriques més importants publicades per Josep Soler i Palet són: Monografia de la Parròquia de Sant Julià d'Altura (1893), Monografia de l'Església Parroquial de Terrassa (1898), Privilegis de Terrassa (1899), Cent biografies terrassenques (1900) i la seva obra més important d'aquest període, Ègara-Terrassa (1906)...

Ègara-Terrassa, publicat per Josep Soler
i Palet 1906.

El vint-i-dos de novembre de 1921, Josep Soler i Palet va morir a la seva casa de Barcelona, on residia des del 1895. Josep Soler i Palet, va fer donació de la seva casa pairal de la Font Vella a l'Ajuntament de Terrassa segons constava en el seu testament en poder de de Josep Fontanals i Arter, notari de Barcelona (testament redactat el 7 d'abril de 1917), amb la voluntat expressa de ubicar-hi una biblioteca pública en el primer pis. L'any 1922 la seva vídua, Elisea Casanovas, va fer donació del llegat de Soler i Palet a la ciutat de Terrassa.

La biblioteca pública i el museu amb el llegat de Soler Palet fou inaugura el 8 de juliol de 1928, durant el mandat de l'alcalde de Terrassa, Josep Ullés i Jover (06/08/1925 - 25/02/1930). 

L'any 1933, durant el mandat de l'alcalde de Terrassa Samuel Morera i Ribas (01/12/32 - 01/02/1934) s'inaugurà una biblioteca tecnicotèxtil, que l'any 1939 seria ubicada a l'Institut Industrial. Dissolta la Biblioteca Popular, l'any 1940 sota el mandat de l'alcalde de Terrassa Joaquim Amat i Llopart (06/09/1940 - 08/09/1945), la biblioteca pública és reinaugurada juntament amb una part de museu, que l'any 1959 passarà al Museu d'Art ubicat al castell cartoixa de Vallparadís. 


Sala de lectura de la biblioteca Soler i Palet, 1970. Foto Arxiu
Municipal de Terrassa.

 L'any 1998 i sota el mandat de l'alcalde de Terrassa Manuel Royes i Vila (20/04/1979 - 12/04/2002) el fons de la biblioteca Soler i Palet, el més important de Terrassa, fou traslladat a la nova Biblioteca Central de Terrassa i la Casa Soler i Palet fou restaurada per albergar les oficines de l'IMCET, les obres van acabar l'any 2000.

Casa Josep Soler i Palet, restaurada l'any 2000 per albergar oficines
municipals de cultura i esports. Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Soler i Palet està protegida i inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Identificador, IPAC 28112. (Estil: Obra popular).
 
GL 41º 33' 46'' N - 2º 00' 45'' E. TERRASSA 

Caminem uns metres pel carrer de la Font Vella i ens dirigim a la Casa Ramon Argemí...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada