Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 14 de març de 2016

XEMENEIA DEL VAPOR MONTSET

L'empresa Oliu, antic vapor Montset, estava situada a la Rambla d'Egara 340 de Terrassa, va mantenir algun tipus d'activitat fins la dècada dels anys noranta, a finals d'aquesta comença l'enderroc de les naus de l''antic Vapor Montset (empresa dedicada des de finals del segle XIX a la indústria de la llana) i del Vapor Badiella per tal de construir la nova seu de Caixa Terrassa i quatre blocs d'habitatges. L'operació immobiliària allibera una gran quantitat de terreny per dues noves places: la plaça Ricard Camí i la plaça del Vapor Montset. Després de l'enderroc de les dues fàbriques només quedarà com a testimoni del seu passat la xemeneia de l'antic Vapor Montset que donarà nom a la plaça del seu Voltant.

 Xemeneia de l'antic Vapor Montset. Foto, AF Jordi Plana.

La xemeneia presenta una base quadrada tronco-piramidal i el fust és troncocònic. La base és de pedra artificial i maó vist i té unes motllures a la part superior. El fust està construït amb maó massis vist aplantillat.

  Plaça del Vapor Montset. Foto, AF Jordi Plana.

Les places de Ricard Camí i Vapor Montset, juntament amb el nou edifici central de Caixa Terrassa van ser inaugurats l'any 2001 (durant el mandat de l'alcalde Manuel Royes i Vila). Al costat de la xemeneia es va instal·lar una font i bancs de fusta amb estructura de ferro colat i es van plantar tarongers.

 Detall de part de la plaça del Vapor Montset.

La xemeneia construïda al voltant de l'any 1900, té una altura de 25 m, la base quadrada de 3m de costat (9 metres quadrats de superfície) i 5 metres d'altura, el fust té 20 m d'altura i un diàmetre a la base de 3m . La xemeneia actualment s'aixeca en els terrenys de l'antic Vapor Montset, convertits en plaça pública i que els últims anys havien estat els terrenys de la filatura Oliu. La xemeneia està coronada per un doble collarí.

 Carrer de Montserrat (continuació) i xemeneia del Vapor Montset.
Foto, AF Jordi Plana.


La xemeneia està catalogada com a bé d'interès local amb Identificador: IPAC 35386. 

Xemeneia del Vapor Montset. Foto, AF Jordi Plana.

GL 41º 34' 01 N - 2º 00' 28'' E. TERRASSA

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada