Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 19 de març de 2016

CASA IGNASI ESCUDÉ II

Aquesta segona casa de la família Escudé Galí, és un edifici situat entre la Casa Pere Romaní (carrer del Nord, núm 81), i la Casa Ignasi Escudé Galí (carrer del Nord, núm 77), construïda l'any 1905. Vint-i-cinc anys després, també l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, va bastir una altra casa de tipologia similar per el mateix propietari.
Aquesta casa construïda l'any 1930, té la mateixa alçada que la casa situada en el núm 77, però l'amplària de la façana és menys de la meitat.

Segona Casa Ignasi Escudé Galí (centre de la imatge).
Foto AF Jordi Plana.

La primera planta presenta dues obertures rectangulars que corresponen a la porta d'accés, aquesta amb arc rebaixat i l'altre pràcticament rectangular, amb una barana de ferro, senzilla i de poca alçària que correspon a una finestra. La façana de la planta baixa és d'estuc de color beix i gual que la primera i segona planta i presenta un sòcol de la mateixa altura i color que la cassa Ignasi Escudé del costat, que dóna una certa continuïtat a les dues façanes. Una línia d'imposta de pedra motllurada marca la separació entre la façana de la planta baixa i de la primera, la línia d'imposta segueix amb la motllura de la llossada del balcó.

Detall de la primera planta i la segona. Foto, AF Jordi Plana.

La primera planta té una obertura amb arc rebaixat que correspon a la porta d'accés al balcó, la porta presenta porticons de fusta que permeten graduar l'entrada de llum. El balcó té una llossada motllurada, igual que la línia d'imposta i de vèrtex arrodonits. El balcó té una barana de ferro bastant senzilla.

Detall del segon pis i de la ràfec que corona la façana.
Foto, AF Jordi Plana.

La segona planta presenta tres obertures en arc de mig punt i de perfils arrodonits, allargades i la primera més alta que la segona. Les tres finestres comparteixen el trencaaigües. La façana està coronada per un ràfec corbat en arc molt rebaixat i motllurat.

Les tres cases contigües: Casa Pere Romaní (núm 81), Casa Ignasi Escudé Galí II (núm 79) i Casa Ignasi Escudé Galí (núm 77), comparteixen un gran pati arbrat en la part del darrera, que s'ha conservat fins el dia d'avui.

La Casa Ignasi Escudé i Galí II, va ser bastida l'any 1930 per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada. És un edifici catalogat com a bé d'interès local. Identificador: IPAC 28088.

Detall de les dues façanes de les cases Escudé Galí (núm 77-79).
Foto, AF Jordi Plana.

GL 41º 34' 05'' N - 2º 00' 49'' E. TERRASSA

Deixem les cases Escudé i Galí i ens aturem un moment en el carrer Sant Ignasi, carrer que va des del carrer Sant Leopold al carrer del Nord, per tal d'observar un detall arquitectònic inusual...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada