Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 25 de març de 2016

CASA PERE COMERMA II

Caminem de nou quatre passes més en direcció a l'Estació del Nord, deixem darrera la Casa Comerma III i ens aturem en el núm 65 del carrer del Nord que correspon a la Casa Comerma II. És un edifici entre mitgeres situat entre les cases Pere Comerma a l'esquerra i la Casa Puigarnau a la dreta. La casa consta de planta baixa i dos pisos i com les altres tres cases Comerma ha estat recentment rehabilitada. L'edifici presenta una façana de composició simètrica, arrebossada i plana.

Casa Pere Comerma II. Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici és de planta rectangular, una mica més petita que la planta de la Casa Pere Comerma III, amb coberta de teula àrab a dues aigües. Avui dia la casa i una part del pati que es compartia amb les altres cases Comerma estan integrats al Col·legi Airina, situat a la Casa Puigarnau, núm 67 del carrer del Nord, amb la que comparteix mitgera.

Detall de la planta baixa i el primer pis de la Casa Pere Comerma II.
Foto, AF Jordi Plana.

La planta baixa té tres obertures, la central que correspon a la porta d'accés de l'edifici i les dues laterals a les finestres, aquestes amb reixes de ferro molt senzilles. Les finestres i la porta tenen els escaires i la llinda plans. La façana de la planta baixa es d'arrebossat pintat de color blanc i sense sòcol. Una línia d'imposta molt senzilla, pràcticament imperceptible pel pintat de la façana, separa la façana de la primera planta de la segona.

 Primera i segona planta de la Casa Pere Comerma II.
Foto, AF Jordi Plana.

La façana de la primera planta està delimitada per dues línies d'imposta que marquen els tres nivells de l'edifici. Aquesta planta té dues finestres laterals, amb escaires plans, baranes de balustres ceràmics i guardapols geomètrics, per sobre d'aquests la línia d'imposta. La façana és d'arrebossat, plana i pintada de color ocre.

Detall de les finestres de la segona planta. Foto, AF Jordi Plana.

El segon pis presenta dos grups de tres finestres cadascun a dreta i esquerra, la del centre de cada grup una mica més ampla que les altres dues. Els vèrtex de les obertures són plans, i les baranes de balustres ceràmics, en aquestes finestres, són purament decoratives. La façana està coronada per una cornisa molt senzilla, sostinguda per unes petites mènsules en forma de T, a la part més externa de la cornisa una canal ceràmica recull l'aigua de la teulada.

De dreta a esquerra: Casa Puigarnau núm 67, Casa Pere
Comerma II núm 65, Casa Pere Comerma III núm 63,
Cases Pere Comerma I núm 61 i núm 59. 
Foto, AF Jordi Plana.

La casa va ser bastida per el mestre d'obres terrassenc Jaume Comerma i Torrella l'any 1871. La casa va ser concebuda com un habitatge unifamiliar, però l'any 1904 el seu propietari la va destinar a magatzem industrial donada la seva bona ubicació, el carrer del Nord, camí de pas de molts comercials del sector tèxtil que venien de molts llocs de Catalunya, Espanya i fins i tot d'altres països europeus gràcies al ferrocarril, que tenia l'estació de Terrassa al capdamunt del carrer del Nord. Primer va ser magatzem industrial de la fàbrica Domingo i Aurell i dos anys més tard de la fàbrica José Domingo e hijo.

La Casa Pere Comerma II, és un bé inventariat, que forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Identificador: IPAC, 28110.

Jaume Comerma i Torrella.

Jaume Comerma i Torrella,  mestre d'obres terrassenc realitza les seves obres a la ciutat durant el període de temps que va de l'any 1871 a l'any 1892, va participar en la construcció del Gran Casino de Terrassa, va construir la Casa Pere Comerma del carrer del Nord núm 65 (1871) i un habitatge a la Font Vella 79 (1875).

GL 41º 34' 1,38'' N - 2º 00' 48,28'' E. TERRASSA


Carrer del Nord i al centre de la imatge l'Estació del Nord.
Foto, AF Jordi Plana.
Deixem les cases Pere Comerma i pugem caminant el carrer del Nord, passem per les oficines i el laboratori de la Mina Pública d'Aigües de Terrassa i ens dirigim a l'estació del Nord de la que veiem la que va ser la seva porta principal, centrada al mig del carrer com es pot observar en la fotografia anterior...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA 

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada