Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 17 de març de 2016

CASA IGNASI ESCUDÉ GALÍ

Al costat de la Casa Pere Romaní i compartint mitgera amb aquesta trobem dues cases consecutives, conegudes com les cases Escudé. La que està situada amb el número 77 del carrer del Nord és la Casa Ignasi Escudé Galí. És un edifici destinat a habitatge unifamiliar i va ser la residència de l'Arquitecte terrassenc Ignasi Escudé i Galí que va dissenyar el primer edifici alt de Terrassa, conegut com la Casa Font (1942) i situat al carrer Major núm 21. Bé seguim amb la primera Casa Escudé.

 Casa Ignasi Escudé Galí, carrer del Nord núm 77.
Foto, AF Jordi Plana.

L'edifici comparteix mitgera amb la segona Casa Escudé (núm 79) i amb un jardí a l'altre costat. L'edifici consta de planta baixa i dos pisos, la façana presenta una composició simètrica amb tres obertures a cada planta.

Detall de la façana de la planta baixa i del primer pis. 
Foto, AF Jordi Plana.

La façana de la plata baixa presenta tres obertures amb arc rebaixat de perfil arrodonit, la central correspon a la porta d'accés, amb un petit cancell i dos graons de poca alçària, les dues finestres una a cada costat de la porta amb arc rebaixat, tenen una barana molt senzilla i de poca altura. La façana està estucada de color blau-cel molt clar i amb un sòcol amb relleu de color beix. Al costat esquerra hi ha un cos ortoèdric amb un petit terrat que té una porta de servei.

 Detall de la primera i segona planta. Foto AF. Jordi Plana.

La primera planta presenta tres obertures en arc rebaixat i perfil arrodonit, que corresponen a tres portes que permeten l'accés al balcó que gairebé té l'amplària de la façana. El balcó de llossada sinuosa té una barana de ferro amb dos suports també de ferro que la fixen a la façana, suports que estan rematats per dos ramillets metàl·lics. Les tres portes presenten porticons de fusta que permeten la regulació de l'entrada de llum.

La segona planta presenta tres obertures en arcs de mig punt que corresponen a tres finestres amb trencaaigües de pedra. La segona planta correspon a una ampliació de la casa. La façana dels dos pisos manté l'estuc de la planta baixa i el color blau-cel. La façana està coronada per un ràfec senzill de poca volada.

 Casa Ignasi Escudé Galí i a la dreta segona casa Escudé.
Foto, AF Jordi Plana.

La Casa Ignasi Escudé Galí, va ser bastida per l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada, l'any 1905, l'any 1910, el mateix arquitecte va afegir el segon pis. L'any 1930 l'arquitecte Ignasi Escudé i Gibert va remodelar l'edifici. La Casa Escudé segueix l'estil modernista i està catalogada com a bé d'interès local, identificador: IPAC, 28088.

GL 41º 34' 05'' N - 2º 00' 49'' E. TERRASSA

Ens aturem un moment en el núm 79 del carrer del Nord...

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

1 comentari:

  1. A la porta d'entrada només n'hi havia un de graó. L'han tallat sense cap mena d'escrupol fa molt poc.

    ResponElimina