Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 22 de març de 2016

CASA PUIGARNAU

La Casa Puigarnau, és un edifici de de planta baixa i dos pisos, situada al carrer del Nord núm 67, en el districte núm 1 de la ciutat de Terrassa. La casa també es coneguda com la Casa Joaquima Pujals, vídua de l'industrial terrassenc Gaietà Alegre. Joaquima Pujals, va decidir construir la casa en el carrer del Nord, carrer que prenia una gran importància al final del segle XIX i principi del segle XX, per ser el carrer que portava de l'estació del Nord al centre de la ciutat. El carrer era transitat per comercials del sector tèxtil que venien a fer fes seves compres a la ciutat. Es per això que alguns industrials van fixar les seves residències i magatzems tèxtils en aquest carrer, i els que trobarem en les places i carrers que el segueixen. Cal dir que en aquesta nova zona urbana que s'estava configurant també varen proliferar les fondes i alguns hotels, que donaven servei als compradors de peces de tela, madeixes de llana...

Casa Puigarnau, carrer del Nord, núm 67. Foto AF Jordi Plana.

La Casa Puigarnau és un edifici de planta rectangular, que comparteix mitgera amb la Casa Pere Comerma II i té façanes amb la nova plaça al Nord, amb el carrer del Nord (façana principal) i la façana del darrera (oest) que donava al jardí de la casa. La façana principal de la planta baixa és de carreus quadrats i rectangulars. La façana de la planta baixa presenta una composició simètrica, amb tres obertures, la del portal d'accés i dues finestres a banda i banda d'aquesta. Les tres obertures presenten llindes de pedra artificial que formen un arc de cortina central amb una flor en relleu a l'interior. Una línia d'imposta marca la separació de la façana de la planta baixa i el primer pis. Les finestres presenten trencaaigües i de pedra artificial i els brancals d'aquestes finestres representen mitges columnes i mitjos capitells. Les finestres tenen reixes de ferro forjat, que a la part superior representen motius florals, cal remarcar l'excel·lent treball de les reixes. La porta de fusta també presenta aplics de ferro que representen motius florals.

 Planta baixa de la Casa Puigarnau. Foto, AF, Jordi Plana.

Detall de la porta d'accés de la Casa Puigarnau. Foto, AF Jordi Plana. 

Detall d'una de les finestres de la planta baixa. Foto, AF Jordi Plana.

Detall de la llinda de la porta d'accés. Foto, AF Jordi Plana.

Detall de dues de les mènsules que sostenen la llossada del balcó.
Foto, AF Jordi Plana.

Detall del trencaaigües i dels brancals d'una finestra.
Foto, AF Jordi Plana.
Detall del sòcol i del brancal de la porta d'accés a la Casa Puigarnau.
Foto, AF Jordi Plana.
La façana de la planta baixa té un sòcol de pedra amb el bordó superior motllurat. 
El primer pis té un balcó que uneix les tres obertures d'accés. El balcó presenta l'amplària de gairebé tota la façana i la línia d'imposta es troba a l'altura de la llossada del balcó, que completa la línia d'imposta. El balcó presenta una barana de ferro forjat amb motius florals, el treball de la barana és de gran qualitat i segueix l'estil de les reixes de les dues finestres del primer pis. La forja de la Casa Joaquima Pujals és una de les millors de les cases de Terrassa d'aquesta època. La façana de la primera planta és d'obra vista però presenta una espècie de sòcol format per carreus que és una continuació de la façana de la planta baixa i té l'altura aproximada de la barana del balcó. La façana d'aquest pis té tres obertures que corresponen a tres grans finestrals que donen accés al balcó. Les tres obertures presenten arcs que formen diversos lòbuls realçats per ornaments que acaben en punxa. Sota els arcs de les obertures de la primera planta hi ha una espècie de timpà de ceràmica vidriada. Els arcs lobulats estan sostinguts per brancals que simulen mitges columnes i mitjos capitells amb decoració floral, construïts amb pedra artificial. La façana conté gran quantitat d'elements decoratius de influència neogòtica. Deu mènsules ornamentades amb motius florals diferents sostenen el balcó del primer pis.

Detall del balcó i de les deu mènsules que ajuden a sostenir el
balcó. Foto, Jordi Plana.
Detall d'una de les portes d'accés al balcó. Foto, AF Jordi Plana.
La façana del primer pis manté la simetria de la planta baixa respectant l'alineació vertical de les obertures, una línia d'imposta amb motius florals marca la separació entre el primer pis i el segon pis.
El segon pis presenta tres finestres situades en el centre de la façana i enquadrades en un rectangle de pedra en el que la utilització d'elements decoratius com: columnes, capitells amb motius florals, brancals i llindes reforcen l'estil neogòtic de l'edifici.
La façana està coronada per una cornisa en voladís sostinguda per mènsules motllurades, de línies rectes i entre mènsula i mènsula un motiu floral de pedra artificial.
 Detall de les finestres del segon pis. Foto, AF Jordi Plana.

Detall de les finestres del segon pis i de la cornisa.
Foto, AF Jordi Plana.
La façana nord de la Casa Puigarnau havia donat en el passat als jardins de la casa, avui dia és la façana sud de la plaça que es va construir en el lloc que ocupava la Casa Alegre i els jardins de la Casa Puigarnau.

Façana nord de la Casa Puigarnau. Foto, AF Jordi Plana.

La façana nord de la casa Joaquima Pujals presenta tres finestres per planta, les tres de la dreta més petites. Les dues de la planta baixa amb reixes i trencaaigües i les del primer pis i segon pis amb llindes, brancals i trencaaigües de pedra. La façana és de composició llisa, estucada imitant l'obra vista i amb quatre plafons, dos de grans i dos més petits dibuixats sobre l'estuc, marcant només el relleu d'aquests. La façana està coronada per una cornisa de poc voladís i a diferència de la façana principal no està sostinguda per mènsules.

 Plafó de l'esquerra amb motius florals presidits pel Sol i els seus raigs. 
Foto, AF Jordi Plana.

Plafons centrals amb motius florals. Foto, AF Jordi Plana.

  Plafó de la dreta amb motius florals. Foto AF Jordi Plana.

Avui dia la Casa Puigarnau o Casa Joaquima Pujals alberga un centre d'estudis femení, el Col·legi Airina, que s'instal·là a finals de la dècada dels anys seixanta del segle XX. De l'interior de la casa cal destacar l'escala de marbre de color blanc amb barana i fanal de ferro forjat. L'interior de la casa té il·luminació natural gràcies a una claraboia rectangular amb vidres de colors en els que es representa una garsa envoltada de plantes. El sostre està ornamentat amb motius florals de fusta.

L'any 1897 l'Ajuntament de Terrassa va concedir el permís d'obres a Joaquima Pujals, vídua de Gaietà Alegre perquè aixequés la casa, segons plànols de l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada a qui Joaquima li havia encarregat la construcció de la nova casa. La casa va ser bastida per Lluís Muncunill l'any 1897, utilitzant un llenguatge neogòtic en els elements decoratius utilitzats. La Casa Joaquima Pujals és d'estil historicista. Un cop construïda la casa es va convertir en residència de la família Alegre-Pujals. Posteriorment va ser adquirida per la família Puigarnau, que la varen tenir per residència fins la dècada dels anys seixanta en que s'instal·là el Col·legi Airina.

La casa està catalogada i protegida com a bé cultural d'interès local. Identificador: IPAC, 28196.

GL 41º 34' 02'' N - 2º 00' 48'' E. TERRASSA 

Sense deixar la vorera de la Casa Puigarnau observem les cases del costat, els núm, 65, 63, 61 i 59...

TERRASSA UNA CIUTAT PER CONÈIXER I PER GAUDIR-LA

Jordi Plana i Nieto
Regidor de l'Excel·lentíssim
Ajuntament de Terrassa, 1987 - 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada